Sukladno nacionalnom i europskom zakonodavstvu, europski operatori prijenosnih sustava odgovorni su za siguran i pouzdan rad elektroenergetskih sustava, razvoj i izgradnju prijenosne mreže, suradnju s drugim operatorima prijenosnih sustava te za unapređenje infrastrukture tržišta električne energije od nacionalne razine, preko regionalne do pan-europske. Posljednjih je godina Hrvatski operator prijenosnog sustava stekao značajno iskustvo u procesu provedbe trećeg paketa energetskih propisa kao i ostalih aktivnosti koje proizlaze i iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji (EU), te je stoga spreman biti poveznica u tim procesima između operatora prijenosnih sustava u široj regiji tim više što većini operatora prijenosnih sustava u državama Energetske zajednice taj proces tek slijedi. Zahvaljujući značajnim ulaganjima u elektroenergetske interkonekcije tijekom prošlih desetljeća, Hrvatska je u samom vrhu država članica (kao i Europe u cijelosti) po interkonekcijskom kapacitetu. Može se reći da je Hrvatska u „top-5“ država članica EU po iznosu interkonekcijskog kapaciteta, te da je daleko nadmašila postavljeni cilj na razini EU.

U suradnji s Europskom mrežom operatora prijenosnih sustava (eng. European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E) Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS d.o.o.) je početkom svibnja organizirao Regionalni Summit članova ENTSO-E s ključnim dionicima koji je održan u Hrvatskoj, u Cavtatu. Summit je okupio predstavnike vodstva ENTSO-E-a i desetak operatora prijenosnih sustava iz šire regije jugoistočne Europe (od Austrije do Turske), Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER), Odbora regulatora Energetske zajednice, Tajništva Energetske zajednice i dražbenog ureda jugoistočne Europe (SEE CAO). Skup je bio posvećen temama i pitanjima vezanima uz način rada i suradnju europskih operatora prijenosnih sustava kao i regionalnim pitanjima vezanim za električnu energiju te integrativne procese između EU i Energetske zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog pan-europskog tržišta električne energije. Cilj summita bio je potaknuti raspravu o nastavku suradnje u smjeru veće integracije energetskog tržišta jugoistočne Europe u čemu prijenosni sustavi imaju ključnu ulogu. Na summitu je istaknuto kako je ENTSO-E, osnovan temeljem odredbi Uredbe (EZ) 714/2009, demokratsko, otvoreno i produktivno udruženje operatora prijenosnih sustava, nastalo iz potrebe jasnog profiliranja uloge operatora prijenosnih sustava i za potrebe članova uz uvjet da se uspješno implementiraju zakonski institucionalni okviri. Činjenica da je ENTSO-E jedan od rijetkih subjekata europskog energetskog sektora čije punopravno članstvo obuhvaća i članove iz država članica EU i članove izvan EU (Energetska zajednica, Europsko gospodarsko područja i Švicarska), uz niz izazova naravno nosi i brojne prilike. Članstvo u ENTSO-E tako na prikladan način odražava karakteristike povezane elektroenergetske mreže kao jedne od bitnih sastavnica nedavno pokrenutog koncepta nove Europske komisije - Energetske unije.
ENTSO-E je svjestan poteškoća s kojima se operatori prijenosnih sustava kao njegovi članovi susreću, upravo kao i ostali operatori prijenosnog sustava u regiji koji tek trebaju formalizirati svoj status u odnosu na ENTSO-E, stoga ENTSO-E razmatra rješavanje problema u suradnji s ključnim dionicima na razini elektroenergetskog sustava EU i Energetske zajednice u cjelini. Na Summitu je zaključeno i da regionalne inicijative operatora prijenosnih sustava trebaju komunicirati kroz ENTSO-E strukturu, a koordinacija između tvrtki u vlasništvu operatora prijenosnih sustava koje za njih obavljaju određene usluge (uglavnom propisane europskim propisima kao obvezne na prekograničnoj razini) i ENTSO-E svakako treba jačati.

Također, ENTSO-E razrađuje preporuke za završetak stvaranja zajedničkog energetskog tržišta. Uočeno je da postojeća problematika u području regulative ograničava napredak u nekim područjima razvoja ključnim za operatore prijenosnog sustava, stoga ENTSO-E zagovara usklađenost regulatornog okvira i jaku ulogu ACER-a u odnosu na nacionalna regulatorna tijela. Kao odličnu priliku za komuniciranje svojih stavova po tim pitanjima ENTSO-E vidi već spomenuti koncept Energetske unije. Prekogranična suradnja operatora prijenosnih sustava ima višestruke prednosti, od učenja i razmjena iskustava nevezano za liberalizirana energetska tržišta do suočavanja s izazovima širenja interkonekcija. Na Summitu je istaknuto da su posljednjih godina poduzeti značajni koraci na području suradnje operatora prijenosnih sustava po pitanju sigurnosti rada sustava u obliku regionalne inicijative suradnje po pitanjima sigurnosti (eng. RSCI, Regional Security Co-operation Initiatives ), koje odgovaraju regionalnim operativnim centrima (eng. Regional Operational Centers) definiranim u 'Okvirnoj strategiji za Energetsku uniju' koju je Europska komisija objavila 25. veljače 2015. godine. Zaključno, promjene nadolaze na svakoj razini za operatore prijenosnih sustava stoga je potreba za bliskom suradnjom svih dionika još naglašenija.