Poznati domaći proizvođač opreme za gospodarenje otpadom Tehnix uspješno je završio projekt pod nazivom 'Razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada'. Bespovratna sredstva za njegovo ostvarivanje osigurana su zahvaljujući Operativnom programu 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' i natječaju 'Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja' uz sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Tri godine za projekt

Projekt je trajao 36 mjeseci, u razdoblju 1. ožujka 2018. - 28. veljače 2021. godine. Ukupna vrijednost iznosila je 20,5 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva iznosila 10,06 mil. kuna. Projektne aktivnosti uključivale su industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj, a rezultirale su proizvodom koji predstavlja tehnološku inovaciju na makroregionalnoj razini uz tri prijave zaštite intelektualnog vlasništva. Time je ostvaren značajan doprinos konkurentnosti u području S3, TPP 2. 'Energija i održivi okoliš'. U ostvarivanju projekta i postupcima nabave sudjelovao je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu kao ZIO Partner, uz podršku tvrtke Speculum iz Zagreba.


Ciljevi i rezultati

Ciljevi projekta bili su povećanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskog gospodarstva na osnovi uspješne suradnje poslovnog sektora s institucijama za istraživanje i razvoj. Također je važno bilo ojačati Tehixove kapacitete za istraživanje i inovacije, omogućiti razvoj novih proizvoda i zaštitu intelektualnog vlasništva te otvoriti nova radna mjesta. 

Projekt je obuhvatio sljedeće elemente: istraživanje i razvoj, opsežno širenje znanja, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.

U sklopu projekta razvijeni su osnovni radni model i predproizvodni prototip. Radilo se o novom rješenju procesa kompostiranja biorazgradivog komunalnog otpada koje je steklo oznaku CE i za koju je podnesen zahtjev za zaštitu intelektualnog vlasništva. Projekt je zaokružen i javnosti predstavljen na konferenciji za medije koja je održana 25. veljače ove godine u pogonima Tehnixa u Donjem Kraljevcu. Na žalost, zbog mjera za sprječavanje pandemije koronavirusa konferenciji je mogao prisustvovati tek manji dio zainteresiranih iz cijele Hrvatske. No, Tehnix je time dobio novi proizvod s kojim će se moći nositi sa sve snažnijom međunarodnom konkurencijom.