Laboratorij za autonomne sustave i mobilnu robotiku (LAMOR) pri Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (ZARI) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ima dugu tradiciju u istraživanjima naprednih metoda upravljanja i estimacije za niz primjena s javnim naglaskom na autonomnoj navigaciji robota pri kretanju po tlu i zraku u nepoznatom i dinamičkom okruženju. Voditelj Laboratorija je prof. dr. sc. Ivan Petrović, dipl. ing. i metode koje se u njemu primjenjuju zasnivaju se na čvrstoj vezi teoretskih istraživanja, razvoja algoritama te eksperimentalnih procjena. Istraživačka djelatnost u Laboratoriju okreće se oko tri glavne osi: planiranja i upravljanja gibanjem, istovremene lokalizacije i mapiranja te otkrivanja i praćenja gibajućih objekata. U skladu s time, Laboratorij je opremljen najnaprednijim robotskim platformama za kretanje po tlu i zraku, naprednim senzorima i posve pokrivenim prostorom ('arenom') za snimanje referentnih podataka. 
U najvažnije projekte koji se trenutačno provode u Laboratoriju ubrajaju se ACROSS (Centar izvrsnosti za autonomne i kooperativne robotske sustave), L4MS (Logistika za proizvodnju u malim i srednjim tvrtkama), DATACROSS (Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave), SafeTRAM (Sustav za povećanje sigurnosti vožnje u javnog urbanog tračničkog prometa) itd. U svojem radu Laboratorij surađuje s nizom međunarodnih znanstvenoistraživačkih ustanova, ali i s hrvatskim tvrtkama kao što su Dok-Ing, Končar - Institut za elektrotehniku i Muraplast. 
Laboratorij i neke od njegovih mogućnosti i neke od najzanimljivijih projekata koji se trenutačno izvode ukratko su predstavili doc. dr. sc. Ivan Marković, dipl. ing. i suradnici, a više o tome možete pogledati na filmu: 


Uz to, odgovore na pitanje gdje je danas i u kojem smjeru ide Hrvatska kada je riječ o robotizaciji, automatizaciji i novim tehnologijama u industriji, zgradarstvu i energetici potražite 14. veljače ove godine u Zagrebu, na konferenciji Hrvatska 4.0