U siječanjskom terminu edukacije u tvrtki PA-EL, vodećem hrvatskom proizvođaču rješenja i ponuđaču usluga u području katodne zaštite, obuhvatile su prvenstveno teme novih norma u području katodne zaštite i instalacija i opreme za prostore koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom. Zanimljivost u ta dva područja je činjenica da se tu regulativa međusobno nadopunjuje, napose kada je riječ o plinskoj i naftnoj industriji, odnosno kod eksploatacije, skladištenja, transporta i distribucije nafte, derivata nafte i zapaljivih plinova (prirodnog i naftnog plina). U svemu tome nije zaobiđena ni problematika ostale infrastrukture u sustavima vodoopskrbe i odvodnje ni građevina i objekata u priobalju i u vodama (morima i sl.)

U svemu tome stručnjaci PA-EL-a su prezentirali iskustva iz drugih zemalja gdje je PA-EL prisutan na pružanju usluga projektiranja i konzultacija, u montaži, kao proizvođač i isporučitelj vlastitih proizvoda, opreme i uređaja te kao ispitivač ispravnosti, odnosno u dijagnostici stanja raznih takvih sustava.

Da bi se PA-EL mogao probiti i jačati aktivnosti u inozemstvu, njegovi su stručnjaci morali izraditi takvu opremu i sustave koji su odgovorili na sve zahtjeve naručitelja i zadovoljili mnogobrojne svjetske i lokalne norme. PA-EL-ovi novi proizvodi našli su mjesto na svjetskom i domaćem tržištu, ali je trebalo radnike na montaži i održavanju u tvrtki, kod korisnika i kod drugih ovlaštenih montera uvježbati i upoznati sa servisnim postavkama i uputama o održavanju.

Paralelno s time, PA-EL je razvio nove instrumente i poboljšao tehnike raznih mjerenja kojima se kvalitetnije dokazuje stanje i funkcioniranje sustava katodne zaštite na raznim čeličnim cjevovodima (plinovodima), rezervoarima i ostalim čeličnim ukopanim i uronjenim konstrukcijama. Između ostaloga, jedan od novijih PA-EL-ovih proizvoda koji su već instalirani i u inozemstvu, je oprema za mjerenje brzine korozije na čeličnom kuponu koji se ugrađuje na tražene lokacije.

Uređaji koje PA-EL proizvodi opremaju se telemetrijskom opremom za nadzor pomoću sustava GPRS, a upravljati se mogu i satelitom, odnosno sustavom GPS.

U mjernoj tehnici PA-EL je razvio novu generaciju vlastitih logera i usavršio mjerenja na cjevovodima u dijagnostici stanja potencijala katodno štićenih cjevovoda i detekciju kvarova na izolaciji ukopanih cjevovoda. Uvježbane ekipe stručnjaka koriste se metodama radijske detekcije (Pearson i PCM), intenzivnim mjerenjima (korak po korak, snimanja lutajućih istosmjernih i izmjeničnih struja i potencijala) i tehnikama CIPS i DCVG. Mjerenja se automatski pohranjuju u memorije u instrumentima na terenu, a sustavi su sinkronizirani preko sustava GPS. Nova tehnička rješenja omogućavaju stručnjacima PA-EL-a dati precizniju dijagnostiku i procjeniti integritet cjevovoda, a korisnici na temelju takvih rezultata mogu donijeti optimalne mjere za daljnje postupanje u očuvanju integriteta (sigurnosti) cjevovoda.

U području ATEX regulative pozornost je posvećena međuovisnosti normi i postupanja u projektiranju, gradnji i održavanju električnih instalacija i opreme u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom i katodnoj zaštiti. U tom području često se radovi povjere osobama i tvrtkama koji nemaju završenu edukaciju za ATEX regulativu, odnosno projektanti, izvođači i održavatelji često nisu pod nadzorom Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

Pri tome se, osim spomenutih problema, pojavljuje i pitanje potpune, djelomične ili nikakve prenesene odgovornosti za sigurnost postrojenja na održavatelja, napose kada održavatelj postane samo serviser ili ispitivač, a preventivno održavanje se ne provodi ili ga provode korisnici sami bez osoba koje imaju 'Ex' certifikaciju pa je samim time i postupanje suprotno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštitite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/2006 i 106/2007).