Jedna od najstarijih hrvatskih hidroelektrana

Hidroelektrana Ozalj zapravo se sastoji od dva odvojena postrojenja na dvije strane Kupe, pri čemu se HE Ozalj 1 nalazi na desnoj, a HE Ozalj 2 na lijevoj strani rijeke. Elektrane su izvedene kao protočne i pribranske s dnevnom akumulacijom, pri čemu snaga HE Ozalj 1 iznosi 3,54 MW, dok HE Ozalj 2 ima snagu 2,2 MW. Postrojenja koriste vode s oborinskog područja gornjeg i srednjeg toka rijeke Kupe površine oko 2190 km2.  

Izgradnjom brane visine 7,5 m i duljine 77 m na prirodnoj stepenici u koritu Kupe stvoreno je akumulacijsko jezero s najvišim radnim vodostajem na koti 120,63 m nad morem, ukupnim volumenom 1,4 milijuna m3 i korisnim volumenom 0,55 mil. m3. Brana je izvedena kao gravitacijska s preljevom po cijeloj duljini, izgrađena je od kamenih blokova povezanih cementnim mortom i ima četiri temeljna i dva muljna ispusta. Ukupni instalirani protok obje elektrane je 85 m3/s, od čega na HE Ozalj 1 otpada 3 x 17 m3/s, dok na  HE Ozalj 2 otpada 2 x 7 m3/s, a neto pad iznosi 9,2 m. 


Unutrašnjost strojarnice HE Ozalj 1

Zanimljiva je činjenica da je HE Ozalj 1 ujedno i jedna od najstarijih hidroelektrana u Hrvatskoj koja još proizvodi električnu energiju u izvornom objektu otkako je puštena u rad 1908. godine pod nazivom 'Munjara grada Karlovca'. Njezina je strojarnica izgrađena u stilu neoromantizma i odličan je primjer industrijske arhitekture pa je još 2007. godine upisana u Registar kulturnih dobara. Sastoji se od tri proizvodne jedinice s Francisovim turbinama, od čega su dvije izgrađene još 1908., a preostala 1913. godine. Pola stoljeća kasnije, točnije 1952. godine, izgrađena je HE Ozalj 2 i sastoji se o dvije proizvodne jedinice s Kaplanovim turbinama.


Spomen-ploča na ulasku u zgradu

Veza obje hidroelektrane i elektroenergetskog sustava ostvarena je preko 10/35 kV dalekovoda. Oba postrojenja organizacijski pripadaju grupi Glavne elektrane (GHE) Gojak, koju još čine HE Gojak i HE Lešće i dio su Proizvodnog područja Zapad HEP Proizvodnje, a proizvodnjom se upravlja u Centru proizvodnje Zapad.


Pogled na postrojenja HE Ozalj s ozaljskog Starog grada i sudionike stručne ekskurzije Udruge energetičara Zagreb

Malo i praktično hidroenergetsko postrojenje

Nekoliko kilometara uzvodno od postrojenja HE Ozalj, u uskoj dolini srednjeg sliva Kupe nalazi se Mala hidroelektrana Ilovac ukupne snage 1,4 MW. Elektrana je puštena u pogon 2015. godine, izgradila ju je tvrtka Tekonet iz Zagreba i danas ima sklopljen ugovor s Hrvatskim operatorom tržišta energije i povlašteni je proizvođač električne energije.

Postrojenje koristi prirodni pad vode na mjestu praga Zaluka, sastoji se od tri proizvodne jedinice pojedinačne snage 470 kW i prosječno proizvodi 6,75 GW h električne energije godišnje. Za proizvodnju električne energije služe tri sinkrona generatora nazivne snage 500 kV A, a postrojenje je predviđeno za paralelni rad s elektroenergetskom mrežom bez mogućnosti otočnog rada.


Pregrada na Kupi i vodozahvati MHE Ilovac