Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije - biomasa & bioplin

U proteklih osam godina, koliko se održavaju jednodnevni Seminari 'Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije', svake godine je tema seminara bilo nešto drugo. Prve godine su to bile dizalice topline (to je ujedno bio prvi stručni skup s tom temom u Hrvatskoj uopće), dok su sljedeće godine (kada je zapravo Seminar dobio svoj današnji naziv) uslijedili su solarni toplinski sustavi. Zatim su tema Seminara bili fotonaponski sustavi pa šumska biomasa, da bi 2013. naglasak bio na prikazu ostvarenih projekata iz svih područja obnovljivih izvora s osvrtom na problematiku njihovog financiranja, a 2014. na kogeneracijskim i mikrokogeneracijskim postrojenjima, dok će ove godine tema biti energetsko iskorištavanje biomase i bioplina.
Kako je Seminar posvećen biomasi, koji je održan 2012, kada je ujedno predstavljena knjiga 'Osnove primjene biomase' bio iznimno dobro posjećen, a zanimanje za problematiku biomase i bioplina neprestano raste, ove godine se s pravom očekuje još bolji i uspješniji skup.
U prvoj tematskoj cjelini Seminara najprije će se ukratko prikazati sadašnje općenito stanje primjene obnovljivih izvora u Hrvatskoj i predstavit će se novosti vezane uz ostvarivanje projekata obnovljivih izvora (zeleni certifikati, burza električne energije i sl). Isto tako, prikazat će se i iskustva iz prvih nekoliko mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015). Konačno, bit će riječi i o mogućnostima financiranja projekata za energetsko iskorištavanje biomase i bioplina iz sredstava domaćih i europskih fondova, regionalnih energetskih agencija te jedinica lokalne uprave i samouprave.
Druga tematska cjelina obradit će problemi do kojih dolazi pri izvođenju, odnosno ostvarivanju projekata gradnje energetskih postrojenja na bioplin i biomasu. Dakle, bit će riječi o priključivanju takvih postrojenja na elektroenergetsku mrežu, problematici viškova proizvedene električne energije, ishođenja dozvola, ugovorima za opskrbu biomasom itd.
I na kraju, u trećoj tematskoj cjelini bit će prikazani neki od najzanimljivijih projekata koji su ostvareni u posljednje vrijeme, odnosno novi proizvodi, rješenja i usluge koje nude ključni sudionici na tržištu.

Galerija slika