Plinarski forum 2021.

"Usporedo sa sve većom plinofikacijom osjeća se potreba za susretima stručnjaka na kojima bi se rješavali operativni zadaci pri korištenju plina, ponajviše u području projektiranja i proizvodnje plinske opreme, korištenja i servisiranja, periodičkih pregleda i ispitivanja. Pritom su posebno važni analiza postojećih propisa, problemi koji su u praksi prisutni zbog zastarjelih propisa i prijedlozi za iniciranje tehničkih propisa iz područja korištenja plina i opreme za plin, usklađeni s praksom i tehničkom legislativom u Europi.
Današnji tehnički propisi u mnogome koče razvoj plinofikacije, a što se posebno ističe pri postavljanju i korištenju malih spremnika za ukapljeni naftni plin (propan-butan). To ima odraza i na učinkovitost, što znači i na gospodarstveni efekt.
Svrha je Plinarskog foruma i druženje stručnjaka za plin i to od distributera plina, preko servisera do proizvođača opreme. Sve zanima ispravno i sigurno korištenje plina, osobito iz područja kontrole procesa izgaranja, sigurnosno-blokadnih uređaja i servisiranja dimovodne strane kotlova i uređaja. Razmjena najrazličitijih iskustava, svakako, predstavlja veliki doprinos razvoju struke.
"

Tako je pisalo u uvodniku Zbornika sažetaka radova 1. plinarskog foruma koji je održan 25. i 26. travnja 2002. godine u Stubičkim Toplicama. U godinama koje su uslijedile mnogo se toga promijenilo u plinskoj tehnici i gospodarstvu i u svim srodnim strukama. Tako su doneseni mnogi brojni novi zakoni, propisi i norme, izgrađeni su brojni novi kilometri plinske mreže i prirodni plin je konačno stigao i do Istre, Primorja, Like i Dalmacije, uspostavljene su nove interkonekcije, gotovo u cijelosti je zaživjelo otvoreno tržište prirodnog plina (krajnja deregulacija dogodit će se na proljeće), a uskoro će uslijediti i puštanje u pogon dugoočekivanog terminala za prihvat prirodnog plina na hrvatskoj obali Jadranskog mora. 

Naravno, svih tih godina mijenjali su se odnos i svijest prema struci i stručnim rješenjima i mjesto pojedinih sudionika tržištu plina, a došlo je i do promjena u potrošnju plina pa i uloge plinu kao energenta. Istodobno se promijenio i sam Plinarski forum. Tako se 2003. - 2010. godine održavao u Varaždinskim Toplicama, a druženja stručnjaka (i nogometni turniri) u slikovitom okruženju Hrvatskog zagorja mnogima su ostala u lijepoj uspomeni. Od 2011. godine Forum se održava u Zagrebu, a od 2013. trajanje je skraćeno na jedan dan, pri čemu se, naravno, sadržajnost i aktualnost nisu smanjile. 

Ipak, neke se stvari nisu promijenile. Pri tome se ponajviše misli na odnos pojedinih sudionika plinskog lanca: distributera plina, projektanata, instalatera i servisera, dimnjačara te krajnjih korisnika. Kao da se nitko više ne sjeća ‘Plinarskog Očenašeka’, predstavljenog upravo na 1. plinarskom forumu. Naime, iako su doneseni brojni novi zakoni, propisi i norme (doduše, unatoč stalnim najavama još nema jedinstvenog podzakonskog propisa o izvođenju unutarnjih plinskih instalacija ni o obavljanju dimnjačarskih poslova na razine cijele Hrvatske), čini se da je i dalje svatko skloniji tumačiti ih kako mu u tom trenutku više odgovara, a ne poštivati ih te istodobno stručnim argumentima raditi na njihovim izmjenama. A nesreće se i dalje događaju...

O svemu tome, dakako, bit će riječi i na jubilarnom, 20. plinarskom forumu koji će se održati 4. ožujka 2021. godine na dobro poznatom mjestu, u Kongresnom centru 'Antunović' u Zagrebu. Iako je u ovo vrijeme pandemije teško planirati bilo što, valja se nadati da će do kraja zime zdravstvena kriza biti prevladana i da će se ta važna obljetnica obilježiti na najbolji mogući način.

No, sve te teme gotovo će sigurno biti prisutne i na Forumima koji će uslijediti u narednim godinama. Naime, iako se možda plin više ne smatra 'energentom budućnosti' kao što je to bilo nekada, bez njega će energetska tranzicija teško biti provediva. Upravo stoga za plin ima budućnosti još niz godina, a do tada će i dalje netko morati voditi računa o sigurnosti njegove primjene.  

Galerija slika