Tvrtka MET Croatia Energy Trade je dio MET Grupe. Riječ je o snažnoj energetskoj skupini sa sjedištem u Švicarskoj koja je jedan je od vodećih igrača na europskom energetskom tržištu i aktivni sudionik na tržištima plina, električne energije, nafte i derivata, u sklopu čega optimira svoj položaj i upravljanje rizicima pomoću platformi za trgovinu koje su smještene u Švicarskoj i Velikoj Britaniji. MET Grupa preko svojih podružnica djeluje u 12 europskih zemalja (u Austriji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Španjolskoj, Švicarskoj, Turskoj, Velikoj Britaniji i Ukrajini), trguje plinom na 26 nacionalnih plinskih tržišta i na 19 međunarodnih plinskih čvorišta, s volumenom prodaje plina od 16 milijardi m3. MET ima značajne udjele na tržištu krajnjih korisnika u Hrvatskoj, Mađarskoj, Italiji, Rumunjskoj i Slovačkoj.

Svoj najnoviji projekt MET Grupa ostvaruje daljnjom europskom ekspanzijom i to osnivanjem podružnice u Španjolskoj. Osnovna djelatnost je prodaja prirodnog plina za industrijske tvrtke, s isporukom većom od 2 TW h počevši od 1.1.2017. godine. Kao dio svoje strategije, MET Energia España sa sjedištem u Madridu, uz opskrbu prirodnog plina, također će istražiti poslovni potencijal lokalnog tržišta električne energije i ukapljenog prirodnog plina (LNG).

Ključni čimbenici uspjeha MET Grupe uključuju:

  • diverzificiranu strukturu robe (prirodni plin, električna energija, nafta i naftni derivati, LNG, ukapljeni naftni plin)
  • dokazana postignuća u uspješnoj ekspanziji na međunarodna tržišta
  • stabilne i značajne kreditne institucije i kreditne linije
  • mogućnost dohvata prave vrijednosti opcije na osnovi fizičkog vlasništva nad imovinom
  • dokazana postignuća visoke profitabilnosti i brzog rasta.

U Hrvatskoj se energetsko tržište zadnjih godina razvija vrlo brzo, ne samo u poslovnom smislu, nego također i s regulatornog aspekta. Tako se u tvrtki MET Croatia proizvodi i usluge prilagođavaju promjenama koje uključuju konačnu fazu liberalizacije tržišta plina i novootvorenu mogućnost aktivnog trgovanja električnom energijom. U vrijeme stalnih promjena MET Croatia je angažirana u maloprodajnim i veleprodajnim plinskim djelatnostima u Hrvatskoj i prisutna je na plinskom i na tržištu električne energije.

U novu plinsku sezonu MET Croatia ulazi i dalje kao jedan od tri najveća neovisna opskrbljivača prirodnim plinom u Hrvatskoj. MET Croatia svoju financijsku snagu i stabilnost opskrbe potvrđuje zakupljenim kapacitetima podzemnog skladišta plina Okoli. Glavni interes tvrtke je stvaranje dugoročno održivog položaja na energetskom tržištu u Hrvatskoj, s ciljem zadovoljenja potreba potrošača za opskrbom prirodnim plinom i električnom energijom na učinkovit i fleksibilan način.

Na otvorenom energetskom tržištu MET Croatia svoj fokus stavlja na kupce i orijentira se na visoku kvalitetu usluga pruženih krajnjim potrošačima. U izravnom kontaktu s potrošačima zajednički dolazi do optimalne realizacije poslovanja uz praćenje europskih standarda kvalitete usluge opskrbe plinom i električnom energijom. Uz bogato iskustvo međunarodne matične tvrtke, MET Croatia može ponuditi povoljnije cijene, sigurnost i fleksibilnost opskrbe i prilagođenu uslugu sukladno potrebama i zahtjevima potrošača.