Učinkovita rasvjeta 2015.

Prve dvije Konferencije o energetski učinkovitoj rasvjeti, održane potkraj 2013. i 2014. godine, pokazale su kako je stvarno postojala potreba za stručnim skupom upravo s temom koja postaje sve aktualnija. Radi se o primjeni energetski učinkovite rasvjete, koja je, između ostalog, uvjetovana i činjenicom da hrvatska energetska politika danas u cijelosti mora biti usklađena s europskom. To, naravno, znači i zamjenu svih dotrajalih i neučinkovitih sustava rasvjete suvremenima, energetski učinkovitima, bez obzira na to radi li se o rasvjeti javnih ili prometnih površina ili o rasvjeti javnih i poslovnih zgrada, hotela, turističkih i sportskih objekata, industrijskih objekata, stambenih zgrada i obiteljskih kuća.
U skladu s time, i ove godine će se prikazati neki od načina za financiranje projekata ugradnje energetskih učinkovitih rješenja za rasvjetne sustave, a ponajviše onih koji se mogu ostvariti primjenom ESCO-modela. Isto tako, ukazat će se i na neke od problema pri ostvarivanju takvih projekata, ali i na nova tehnička rješenja i dostignuća u tom području. Konačno, kao što je bilo i na prethodnim Konferencijama, bit će prikazano i nekoliko najzanimljivijih projekata koji su u području osuvremenjavanja rasvjetnih sustava provedeni u Hrvatskoj u proteklih godinu dana.

Galerija slika