Kratki spojevi u elektroenergetskim mrežama

Kratki spoj predstavlja nepoželjno pogonsko stanje u elektroenergetskoj mreži i može dovesti do preopterećenja elemenata elektroenergetskog sustava kao što su transformatori, vodovi, generatori i sl., do mehaničkih deformacija njihovih dijelova i do termičkoga oštećenja izolacije. Prijelaz mreže iz normalnoga pogonskog stanja u bolesno stanje odvija se u elektromagnetskim i elektromehaničkim tranzijentnim procesima koji imaju utjecaja na veličinu i vremenski tok struje kratkoga spoja. Ti procesi ovise o izvorima u mreži, poziciji mjesta kvara u odnosu na izvore, trenutku nastanka kratkoga spoja u odnosu na prolaz napona kroz nulu, itd. U svakom slučaju, riječ je o ne baš jednostavnoj problemima koje redovito treba rješavati kako bi se osigurala pouzdana opskrba električnom energijom i izbjegle razni nemili događaji.

Upravo će stoga svima kojima su elektrotehnika i elektroenergetika dio svakodnevnog posla uvelike pomoći nova knjiga pod nazivom 'Kratki spojevi u elektroenergetskim mrežama' čiji su autori skupina znanstvenika s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Lajos Józsa, dipl. ing., prof. dr. sc. Krešimir Fekete, dipl. ing. i prof. dr. sc. Hrvoje Glavaš, dipl. ing. 

Kako sami autori ističu, knjiga je pripremana posljednjih 15 godina, da bi svjetlo dana ugledala tek nedavno. Njihova je namjera bila obuhvatiti što veći dio tematike kratkih spojeva s posebnim naglaskom na približnoj metodi analize pomoću nadomjesnoga izvora na mjestu kvara prema IEC 60909-0, ali i prikazati točniju računalnu metodu proračuna pomoću superpozicije. Pri tome se nastojalo da se na temelju detaljnoga uvida u fizikalnu pozadinu odvijanja prijelaznih procesa kratkih spojeva što više rasvijetli teoretska osnova za izraze i metode proračuna korištene u toj normi.

Knjiga se sastoji od deset poglavlja:
• Općenito o kratkome spoju
• Fizikalne osnove kratkoga spoja
• Tretman zvjezdišta elektroenergetskih mreža
• Osnovni elementi proračuna struje kratkoga spoja
• Metode proračuna struje kratkoga spoja
• Matematički modeli različitih vrsta kratkih spojeva
• Proračun kratkoga spoja s nadomjesnim izvorom na mjestu kvara prema normi IEC 60909-0
• Proračun kratkoga spoja prema metodi 
• Mjere za smanjenje struje kratkoga spoja
• Primjeri proračuna struje kratkoga spoja.
Na kraju knjige nalazi se i devet priloga kojima se pokušava dati dodatno objašnjenje nekih detalja koji bi na pojedinim mjestima previše opteretili izlaganja.

Knjiga je odobrena i kao sveučilišni udžbenik i svakako će pomoći u obrazovanju budućih stručnjaka. Dakako, osim studentima, namijenjena je i inženjerima u praksi.

Može se naručiti kod nakladnika, tvrtke Graphis iz Zagreba (www.graphis.hr, graphis1@inet.hr).