Novo, već treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige 'Osnove tehnike instalacija vode i plina' po svojoj tematici, obliku i načinu izlaganja prilagođeno je svima: od onih koji se tek upoznaju s tim stručnim područjem kao što su učenici i studenti stručnih škola i visokih učilišta, preko instalatera i servisera, inženjera i projektanata, nastavnika i profesora, odnosno do onih koji su već dobro upoznati sa strukom. Drugim riječima, novo izdanje iz EM literature namijenjeno je svima koji bi željeli naučiti nešto novo, ali i produbiti stečena znanja i podsjetiti se na ranije naučeno te na jednom mjestu pronaći potrebne podatke. Zbog svega toga djelo je pisano jednostavnim, svima razumljivim jezikom, uz brojne primjere, ilustracije i tablice. Njegovoj kvaliteti svakako doprinosi i sudjelovanje stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u području instalacijske tehnike: Nikice Dujmovića, dipl. ing. iz Gradske plinare Zagreb i Mladena Stipančića, dipl. ing. iz Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija iz Zagreba.

Knjiga tako nastavlja uspješan niz koji je započet u ožujku 2003. godine, kada je iz tiska izašlo prvo izdanje koje je odmah postalo popularno, zbog čega je vrlo brzo i raspordano. Kako je instalacijska tehnika neprestano išla naprijed, baš kao i novi zakoni, propisi i norme, pojavila se potreba za pripremom drugog izdanja koje je, izmijenjeno i dopunjeno, objavljeno 2012. godine. Naravno, čim su svi primjerci drugog izdanja bili rasprodani, započelo se s pripremama ovog, također izmijenjenog i dopunjenog izdanja.
Knjiga ima 528 stranica i podijeljena je u osam poglavlja:

  • Osnovne fizikalne veličine
  • Voda i plinovi
  • Materijali u instalacijskoj tehnici
  • Izvođenje instalacija
  • Vodovodna tehnika
  • Kanalizacijska tehnika
  • Sanitarna tehnika
  • Plinska tehnika
  • Elektrotehnika, upravljanje i regulacija.