Pri tome se radi o dva tečaja:
• 'Certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju' (CMVP)
• 'Certificirani stručnjak za upotrebu RETScreen®' (CRU)

Cilj tih tečajeva je unaprjeđenje specijaliziranih znanja i vještina hrvatskih stručnjaka za energetsku učinkovitost, a osobito ovlaštenih energetskih certifikatora, ali i inženjera (strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva i arhitekture), ali i stručnjaka iz drugih područja na razinama institucija ili industrije, koji su usredotočeni na uštede na energiji u zgradarstvu, industriji i energetskim postrojenjima.

Mjerenje i verifikacija ušteda važan su element projekata energetske učinkovitosti

Mjerenje i verifikacija (M&V) ušteda, koje se postižu provedbom projekata energetske učinkovitosti, postaju sve važniji stručnoj javnosti. Pri tome su vještine i znanja, koja su potrebna za mjerenje i verifikaciju ušteda, ključne za dokazivanje uspješnosti projekata energetske učinkovitosti.

Tečaj 'Certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju' pokriva sve metode koje se primjenjuju za mjerenje i verifikaciju kod projekata energetske efikasnosti te uključuje verziju Međunarodnog protokola za mjerenje i verifikaciju učinka (IPMVP).

Međunarodni protokol za mjerenje i verifikaciju učinka (IPMVP) je smjernica koja opisuje uobičajenu praksu u mjerenju, računanju i izvještavanju o postignutim uštedama na energiji ili vodi u projektima energetske učinkovitosti kod krajnjih korisnika. Tečaj 'Certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju' obrazuje stručnjake o metodama i najnovijim zbivanjima u mjerenju i verifikaciji (M&V).Prvi tečaj za 'Certificiranog stručnjaka za mjerenje i verifikaciju' održat će se 3. - 5. lipnja ove godine.

Svladavanjem softverskog alata do lakšeg i bržeg određivanja isplativosti energetskih projekata

Važno je znati da je RETScreen® svjetski poznat i učinkovit softverski alat za analizu projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, a stručnjacima omogućuje brzu identifikaciju i ocjenu potencijala različitih energetskih projekata (predstudija o izvedivosti). Taj se alat temelji na Excelu, a koristi ga više od 390 000 stručnjaka u svijetu. Inženjerima, arhitektima i financijskim planerima RETScreen® omogućuje brzo i jeftino određivanje tehničke i financijske isplativosti različitih energetskih projekata i to: obnovljivih izvora energije, kogeneracije, toplinske izolacije, energetske učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, elektromotornih pogona te rasvjete. Znanja stečena na tečaju koriste se u procesu izrade predstudija o izvedivosti za obnovu postojećih zgrada, ali i izradu idejnih rješenja prigodom projektiranja novih sustava, što je u skladu s novim europskim direktivama.
Prvi tečaj za 'Certificiranog stručnjaka za upotrebu RETScreen®' održat će se 28. svibnja - 2. lipnja ove godine.

Više o tečajevima

Oba tečaja ove godine, na hrvatskom tržištu subvencionira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%. Zbog sve strože regulative i promjene svijesti u hrvatskom društvu o ekonomskom potencijalu energetske učinkovitosti i potrebe za zaštitom okoliša, potražnja za posebnim znanjima iz energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u hrvatskoj stručnoj javnosti postaje sve veća, stoga se s pravom vjeruje da će tečajevi pobuditi zanimanje.

Iscrpnije informacije o tečajevima objavljene su na internetskoj stranici HEP ESCO-a, na adresi: www.hep.hr/esco/tecajevi.