Perpetuum mobile se zamišlja (i) kao čarolija, zapravo kao kaleidoskop koji daje privid višestrukog umnožavanja (jedne stvari), a pri tome se očekuje višestruko uvećanje uložene energije. Sam naziv perpetuum mobile, tj. 'naprava ili stroj koji se vječno (o)kreće' (pa i daje, tj. proizvodi energiju) zbunjujući je i netočan. Ta se netočnost ističe zbog dva osnovna razloga:
• zašto se (po)kreće, tj. radi li to sam od sebe ili ima vanjski poticaj
• kako djeluje, npr. proizvodi li energiju ili ne?

Autor ovog priloga zadržava izvorni naziv perpetuum mobile jer je po tim nazivom obilježeno veliko ljudsko razdoblje i djela koja ipak zaslužuju biti priznata kao vrijedan doprinos ljudskom stvaralaštvu. Autor je u svojim istraživanjima i na vlastitim konstrukcijama utvrdio što je perpetuum mobile i kako on djeluje.

zupčanici

Što je u stvarnom smislu perpetuum mobile?

Perpetuum mobile je ideja i nakana još od ranog doba čovjekovog otkrivanja fizikalnog svijeta i stvaranja smislenih ljudskih konstrukata, odnosno tehnike sukladno ondašnjem znanju. Ta je ideja bila dobra, iako su razrađena djela koja se u zbilji ne mogu i ne smiju temeljiti na dodavanju energije izvana (gravitacija, permanentni magneti itd.).

Dakle, pod povijesnim nazivom perpetuum mobile sadržana su tri osnovna djela koja su možda i međusobno isključujuća, a to su (ilustracija): 
• klasični perpetuum mobile (na ilustraciji označen zelenom bojom)
• teoretski perpetuum mobile (na ilustraciji označen sivom bojom)
• kvazi perpetuum mobile (na ilustraciji označen crvenom bojom). 

perpetuum mobile dijagram
Naprave i strojevi koji djeluju kao perpetuum mobile

Klasični perpetuum mobile je gravitacijski stroj, a to je naprava ili stroj koji daje (proizvodi) energiju i kao takav može biti komercijalan. Dakle, to je gravitacijski stroj koji su željele stvoriti generacije konstruktora, odnosno izumitelja da bi se mogla proizvoditi energija bez uloženog rada. S druge strane, teoretski perpetuum mobile isključivo se sam (po)kreće. Tako pokrenuta naprava ili stroj radi beskrajno dugo, dok ga se izvana ne zaustavi. Takvo je djelovanje zamišljeno kao idealno, tj. kao savršen uređaj ili stroj koji (još) ne postoji. Konačno, kvazi perpetuum mobile nema nikakve sličnosti s ranije spomenutim napravama i strojevima, tj. nije ni savršen niti treba gravitaciju. Može djelovati u svim uvjetima, ali je to kratkog trajanja i (uglavnom) je male snage pa kao takav nije komercijalan. 

Pri tome treba napomenuti da je teoretski perpetuum mobile zapravo savršena naprava ili stroj koji, jednom pokrenut izvana, djeluje 'vječno'. Takva naprava ili stroj zapravo je akumulator ('konzervator') unesene energije i kao tako savršena naprava ili stroj ni troši ni proizvodi energiju! Takva konstrukcija, u skladu s pradavnom željom za 'vječnim djelovanjem' predstavlja povijesni perpetuum mobile.


Kako djeluje perpetuum mobile?

U dugoj povijesti i golemom broju ideja, odnosno izvedbi naprava pod nazivom perpetuum mobile postojale su i mnogobrojne i raznovrsne ideje i izvedbe načina dobivanja energije (tj. načina na koji perpetuum mobile djeluje). Ipak, kako je ranije spomenuto, perpetuum mobile je u velikom broju konstrukcija zapravo gravitacijski stroj (iako dvije posljednje od ranije nabrojane tri konstrukcije mogu biti u kombinaciji s onom prvom).

Mora se spomenuti i važna činjenica, a to je nedostatak znanja u počecima razrade takvih ideja pa se gravitacija pripisivala 'genijalnosti' same konstrukcije naprave ili stroja. Sukladno tome, a i tim izvedbama, tj. smišljenim konstrukcijama, nameće se i pitanje što se zapravo željelo postići. Drugim riječima, radi li se o proizvođaču energije, tj. o gravitacijskoj napravi ili stroju (klasični perpetuum mobile) ili je to pak stroj ili naprava koja je teoretski ili kvazi perpetuum mobile, što je u komercijalnom smislu 'beskorisno' jer je 'samo sebi svrha'. Takvo pitanje proizlazi i iz toga što za različite namjene postoje različite (specijalizirane) konstrukcije takve naprave ili stroja. Dakle, treba naglasiti koje to očekivano djelovanje ima perpetuum mobile, koje određuje (mehaničku) konstrukciju koja je u konačnici sukladna s tri ranije spomenute vrste 'pogona'.

Stoga, klasični perpetuum mobile je gravitacijski stroj koji je zato i najjači i posvuda primjenjiv, gdje god ima gravitacije. Proizvodi energiju u neograničenim količinama u neograničenom vremenu, tj. vječno, bez ikakvih štetnih posljedica, besplatno i jednostavno. Zatim, teoretski perpetuum mobile je akumulatorski uređaj ili stroj i radi samo zbog narinute sile i svojim neprekidnim radom zapravo 'konzervira' silu koja ga je pokrenula. Koeficijent iskoristivosti pri tome iznosi 1, tj. 100%, a takav uređaj djeluje 'beskonačno' dugo i tako konzervira energiju u potpunosti. Takav uređaj ili stroj ne treba gravitaciju ili sl. i posve je neovisan o svojoj okolici. I na kraju, kao što je ranije spomenuto, kvazi perpetuum mobile zapravo i ne predstavlja napravu ili stroj koji se stalno i sami od sebe kreću. To je zato što ima pogon od permanentnih magneta.


Klasični perpetuum mobile ili gravitacijski stroj danas

I bez podrobnijeg razmatranja, razvidan je golem (beskonačan) potencijal gravitacije... iz čega bi onda mogla proizlaziti nepotrebnost svih ostalih vrsta energije (nafte, plina, hidroenergije, nuklearne energije, Sunčeve energije, vjetroenergije itd.). Gravitacijske naprave ili strojevi su autonomni, tj. proizvode energiju na samom mjestu korištenja i za to ne trebaju infrastrukturu (npr. dalekovode, trafostanice). U to, gravitacija je prisutna u golemim količinama i posve je besplatna (što ipak nije dobro!).

Treba spomenuti kako u svijetu postoji desetak komercijalnih gravitacijskih naprava, odnosno strojeva (među kojima i konstrukcija autora ovog priloga!). Važno je naglasiti kako za različite namjene postoje različite konstrukcije. Tako je za navodnjavanje (npr. Saharske pustinje) konstrukcija posve različita od one za stroj koji daje mehaničku energiju. Uz to, gravitacijska naprava ili stroj može djelovati na svakom mjestu (na Zemlji, ali i na drugim planetima gdje ima gravitacije). 

Razmatranje na tu temu je složeno i vrlo opsežno (i ne stane u ovaj prilog) pa vrijedi prikazati samo jedan konkretan primjer svakodnevne primjene gravitacijske konstrukcije. Slično tome, bilo bi moguće izraditi konstrukciju za 'vječno' napajanje mobitela ili svih drugih uređaja ili pak za opksrbu ljudskih naseobina na Marsu.


Neka istraživanja i razmatranja    

Autor priloga je još od 1972. godine istraživao primjenu permanentnih magneta, točnije iskorištavanja njihovog djelovanja. Nakon utvrđivanja mogućnosti permanentnih magneta i izrade prikladne konstrukcije za njihovo korištenje, utvrđeno je da oni sami po sebi predstavljaju slab i nepouzdan izvor korisne energije pa kao takvi ne mogu biti perpetuum mobile, odnosno takva naprava ili stroj. Prema tom istraživanju, konstrukciju s permanentnim magnetima može se svrstati u kvazi perpetuum mobile i to zbog vlastitog pogona. Česta je i konstrukcija koja obuhvaća i djelovanje gravitacije i djelovanje permanentnih magneta. Osobito treba naglasiti činjenicu kako je naprava ili stroj s permanentnim magnetima posve autonomna i neovisna o bilo čemu izvan takve konstrukcije (za razliku od gravitacijskog stroja, odnosno onoga što je klasični perpetuum mobile).   

Iz stečenog znanja o ponašanju konstrukcije s permanentnim magnetima postalo je razvidno zašto je izrečena tvrdnja "... dokazano je nemogućim stalno (o)kretanje..." Ta tvrdnja zapravo isključuje stvaranje univerzalne naprave ili stroja, što znači da za svaku vrstu djelovavanja (tj. za svaki ranije spomenut perpetuum mobile) treba točno određena konstrukcija kao što je, npr. za navodnjavanje i to će onda djelovati 'vječno' (ili više desetaka godina).

Dakle, kvazi perpetuum mobile je sam sebi dovoljan (tj. nema nikakvog drugog utjecaja na napravu ili stroj) i može se koristiti bilo gdje i u bilo kakvim uvjetima, što je svakako dobro svojstvo takve konstrukcije. Pri tome treba spomenuti da o permanentnim magnetima postoji vrlo opsežna literatura (koju ovom prigodom ipak ne treba navoditi i/ili citirati). 

Zbog svega toga, autor priloga ipak se kao konstruktor, izumitelj, odnosno istraživač odlučuje za komercijalni, tj. klasični perpetuum mobile jer se takva konstrukcija pokazala kao idealna (i u svemu i u svakom pogledu boljom od svih danas postojećih energetskih tehnika!).


Zaključno   

Izloženo autorovo istraživanje i razmatranje za svrhu ima potaknuti sustavniji znanstveni i tehnički pristup temi kao što je perpetuum mobile i njegovoj mogućoj primjeni koja se može smatrati najboljom i najprihvatljivijom za proizvodnju energije. Tim svim istraživanjima i razmatranjima ujedno je ukazano na konstrukcijsku grešku tipa 'sve u jedan' koja još od davnina obuhvaća sva tri do sada spomenuta rješenja za perpetuum mobile u jednoj konstrukciji. Takva naprava ili stroj se naziva perpetuum mobile, no on zbog takvog ustroja (tj. neusklađenosti odgovora na pitanja 'zašto' i 'kako') ne postiže traženo djelovanje, tj. ne proizvodi besplatnu energiju vječno. S druge strane, takvim razvrstavanjem na 'zašto' i 'kako' (umjesto na 'sve u jedan') točno se može utvrditi kakva konstrukcija treba biti i kakvi se rezultati mogu očekivati. U svijetu već postoje i djeluju komercijalni strojevi perpetuum mobile, točnije gravitacijski strojevi koji proizvode besplatnu energiju i posve su neovisni sustavi (o konvencionalnoj energetskoj mreži).

Sukladno svemu tome i utvrđenim djelatnim konstrukcijama, takvu energetsku tehniku može se općenito nazvati (autonomnim) svugdjeprisutnim neiscrpnim (stalnim) izvorom energije, a točniji i razlikovniji nazivi po pojednoj od spomenute tri konstrukcije onda bi bili:
• klasični perpetuum mobile (gravitacijski stroj): (autonomni) svugdjeprisutni neiscrpni (stalni) izvor energije
• teoretski perpetuum mobile (u stvarnosti akumulator mehaničke energije): (autonomni) svugdjeprisutni izvor energije
• kvazi perpetuum mobile (konstrukcija za pogon s permanentnim magnetima): (autonomni) svugdjeprisutni izvor energije.

Dakle, tehnika perpetuum mobile bi se skraćeno mogla označavati: (a)SN(s)IE ili još kraće: SNIe.

Tehniku naprave ili stroja perpetuum mobile zbog njegove naravi rješava strojarstvo jer većinu utvrđivanja uzročno-posljedičnih parametara (npr. izvora i vrste pokretačke sile, načina djelovanja naprave ili stroja, očekivanih rezultata i dr.) i osmišljavanje konstrukcije obuhvaća znanstveno područje strojarstva.

U svakom slučaju, danas osobito u prvi plan dolaze velike prednosti rješenja kao što je perpetuum mobile nad svim danas poznatim energetskim tehnikama: autonomnost, izbjegavanje skupe infrastrukture, apsolutna čistoća, bez utjecaja na okoliš i još mnogo toga. 


(autor: Tomislav Juravić)