Domes

 • adresa: Poslovni park Karlovac, Belajske Poljice 2/C, 47 250 Duga Resa
 • internet: www.domes.hr/
 • telefon: 047/ 416 979
 • telefaks: 047/ 600 478
 • e-mail: domes@domes.hr

Tvrtka Domes je osnovana 1994. godine i danas je njezina osnovna djelatnost održavanje radnih medija u industriji, odnosno prijenosnika energije kao što su hidraulička, turbinska i podmazivačka ulja, komprimirani zrak, voda, emulzije i ostali rashladni mediji. To područje obuhvaća:

 • usluge filtriranja i mikrofiltriranja ulja, hidrofluorougljikovodičnih (HFC) medija i emulzija i pripadajućih sustava
 • ispitivanje vitalnih parametara ulja na licu mjesta i laboratorijsko ispitivanje uzoraka ulja
 • izradu i isporuku filtarskih i mikrofiltarskih elemenata za ulje, komprimirani zrak, vodu, emulzije i različite postupke otprašivanja
 • isporuku filtarskih uređaja za filtraciju ulja, HFC-ova i vode.

Područja kojima se Domes bavi najbolje se mogu predstaviti na dva primjera koji proizlaze iz suradnje s jednim od inozemnih partnera, talijanskim proizvođačem rješenja za filtraciju SATI.

* * *

Kvalitetna rješenja za filtraciju vode u sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Sustavi grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije neprestano su izloženi utjecaju onečišćenja koja se prenose zrakom i suspendiranim onečišćenjima iz vode za hlađenje, što sve s vremenom smanjuje njihovu učinkovitost. Redovita filtracija i pročišćavanje vode koja se u tim sustavima koristi kao medij štiti dijelove i površine za izmjenu topline i olakšava nadzor nad procesima korozije i stvaranja vodnog kamenca. Uz to, uklanjaju se potreba za kemijskom obradom vode i troškovi za nabavu kemikalija i za energiju, a troškovi održavanja se snižavaju. Istodobno se rizik od nekontroliranog rasta i razmnožavanja bakterija legionele svodi na najmanju mjeru.

Za zaštitu takve opreme, talijanska tvrtka SATI, koju u Hrvatskoj predstavlja tvrtka Domes, razvila je jedinstvene i učinkovite prijenosne i fleksibilne filtarske module. Uz to, prikladni su i za čišćenje bazenske i vode za rashladne tornjeve, a uz prigradnju vrećastih filtara mogu se koristiti i za oporabu otpadnih voda.

Moduli se pojavljuju u nekoliko osnovnih tipova. Filtarski modul CTFS-VX je izrađen od nehrđajućeg čelika prema AISI 304 i objedinjuje predfiltar, crpku i ciklonski separator s automatskim ispusnim ventilom. Upravljanje crpkom i ispusnim ventilom obavlja se preko upravljačkog ormarića.

Filtarski moduli CTFS-VX, CTFSVXAF i CTFS-AF

Kompleksniji filtarski modul je CTFS-VXAF. Također je izrađen od nehrđajućeg čelika i u njemu su objedinjeni predfiltar, crpka, ciklonski separator i samočisteći filtar. Također sadržava elektroormarić za upravljanje crpkom, ispusnim ventilom i ciklusom samoispiranja. 

Filtarski modul CTFS-AF sastoji se od predfiltra, crpke i samočistećeg filtra, a kao i kod prethodnih tipova, čišćenjem filtra i radom crpke upravlja se elektroupravljačkim ormarićem.


Filtarski modul priključen na rashladni toranj

Kombinacija filtarskog modula i čistača taloga s dna bazena

Filtarski modul SATI CTFS filtrirajući vodu rashladnog tornja smanjuje potrošnju kemikalija i energije, isključuje potrebu za čišćenjem u spremniku i poboljšava učinkovitost rashladnog sustava. Na taj se način smanjuje potrošnja vode i čuva okoliš.
I na kraju, treba istaknuti još jedan zanimljiv primjer primjene spomenutih modula. U kombinaciji spomenutih modula s čistačem taloga sprječava se taloženje onečišćenja po dnu spremnika ili bazena, a učinkovitost filtracije se značajno povećava.

* * *


Dio uistinu širokog programa filtara za sve potrebe
u tehnici obrade i pročišćavanja vode

Filtri za vodu za najzahtjevnije uvjete rada

Zahvaljujući razvijenim i dostupnim postupcima brze izrade modela, računalnim programima za simulaciju tečenja i postupaka filtracije, mogućnosti odabira i kombinacije materijala poput tehničkih polimera i nehrđajućeg čelika tvrtka SATI je razvila široki program filtara koji se odlikuju visokom pouzdanošću i dugotrajnom uporabom i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Taj program, osim tradicionalnih jednostrukih filtara s ručnim čišćenjem, obuhvaća i one s poluautomatskim i posve automatskim čišćenjem za velike protoke. Filtarski element, kao vitalni dio svakog filtarskog sustava, može biti izrađen od žičanog ili poliesterskog pletiva. Elementi mogu biti izvedeni u obliku svijeća, plisiranih kartuša, vreća, košara i membrana, a pokrivaju područje filtracije u rasponu 2000 - 1 μm, a inačice za mikrofiltraciju i nanofiltraciju dosežu razred čistoće < 0,01μm.

Pri njihovoj proizvodnji glavnu ulogu ima filozofija permanentnog istraživanja i razvoja, plodonosna suradnja sa sveučilišnim institucijama i laboratorijima opremljenima najsuvremenijim mjernim instrumentima. Proizvodnja je pri tome usklađena s normama za sustave upravljanja kvalitetom i zaštite okoliša.Ti su filtri do sada ugrađeni u mnogobrojnim kompleksnim industrijskim postrojenjima, u projektima obrade i pripreme pitke vode i navodnjavanja, a njihova inovativna konstrukcijska rješenja zadovoljavaju zahtjevima i u rudarstvu, obradi morskih i otpadnih voda. Potvrda njihove kvalitete su brojne reference širom svijeta kao što su:

 • dvostupanjska filtracija vode za pranje jabuka s kapacitetom 50 m3/h za prehrambenu industriju u Italiji
 • predfiltracija bunarske vode u industriji proizvodnje napitaka s kapacitetom 50 m3/h u Italiji
 • filtracija otpadne vode za potrebe navodnjavanja s kapacitetom 800 m3/hu Italiji
 • ultrafiltracija otpadne vode s kapaciteom 30 m3/hu Italiji
 • filtracija rashladne vode s kapacitetom 500 m3/h za talijanske željeznice (FS)
 • filtracija vode na liniji za temperiranje s kapacitetom 900 m3/h u čeličani u Egiptu
 • filtracija slane vode za hlađenje s kapacitetom 1000 m3/h u petrokemijskoj industriji u Venezueli
 • filtracija bunarske vode s kapacitetom 3000 m3/h za potrebe rafinerije u Turkmenistanu
 • filtracija i desalinizacija morske vode s kapacitetom 3600 m3/h u Italiji
 • filtracija riječne i jezerske vode za potrebe dobivanja pitke s kapacitetom 100 m3/h u Italiji.