Aqua Kem d.o.o.

  • adresa: Ante Mike Tripala 1, 10 090 Zagreb
  • internet: www.aquakem.hr
  • telefon: 01/ 379 01 97
  • telefaks: 01/ 379 01 94
  • mobitel: 098 457 965

Osnivanjem tvrtke Aqua Kem još 2004. godine kao zastupnika tvrtke Nalco započela je uspješna suradnja na području obrade voda u Hrvatskoj. To se posebice odnosi na prehrambenu, farmaceutsku i tekstilnu industriju, ali i na institucionalne objekte i hotele. U proteklih 13 godina brojni korisnici u Hrvatskoj prepoznali su korist ulaganja u cjelovite programe obrade voda koje pruža Nalco i to osobito zahvaljujući snižavanju ukupnih troškova poslovanja uz postizanje najviših ekoloških i sigurnosnih standarda. Spomenuta je suradnja osobito razvijena u području obrade voda za rashladne i kotlovske sustava, obrade voda pomoću membranske tehnike, obrade otpadnih voda i u području isporuke i servisiranja opreme.

Dobri primjeri te suradnje tvrtki Aqua Kem i Nalco su izvedeni projekti u nekoliko tvrtki iz prehrambene industrije u Hrvatskoj, gdje se kao medij u evaporativnim rashladnim sustavima Evapco i BAC koristi rashladna voda za čiju se obradu koristi tehnologija Nalco 3D Trasar. Rashladni učin pojedinih korisnika iznosi 4 - 12 MW, a ukupni volumen vode 10 - 200 m3. Za nadopunu sustava koristi se sirova ili omekšana voda ili smjesa sirove i omekšane vode koja mora biti odgovarajuće kvalitete. S ciljem sprječavanja povećane korozije i taloženja (uz odgovarajuću pripremu vode) za nadopunu rashladnog sustava koristi se inhibitor Nalco 3D Trasar, uz odgovarajuću mikrobiološku kontrolu rasta ukupnih mikroorganizama u rashladnoj vodi, pri čemu se koristi biocid Nalco Stabrex. Uz to, koristi se i kontunirana 24-satna kontrola kvalitete rashladne vode pomoću uređaja 3D Trasar u recirkulaciji evaporativnog rashladnog sustava. Povremeno se provode i servisni obilasci provjere kvalitete rashladne vode ili inspekcijski pregledi rashladnih sustava. Inspekcijski pregledi se sastoje od vizualnih pregleda rashladnih tornjeva ili kondenzatora.

Od početka rada i primjene odgovarajuće kemijsko-mikrobiološke obrade vode pomoću tehnologije 3D Trasar na više rashladnih sustava u prehrabenoj industriji u Hrvatskoj (u tvrtkama kao što su Kvasac, Kraš, Gavrilović, PIK Vrbovec i Zagrebačka pivovara) koriste se uređaji 3D Trasar. Do danas u više je navrata proveden servisni inspekcijski pregled, uz vizualni pregled svih evaporativnih kondezatora i rashladnih tornjeva. Nakon provedenih servisnih posjeta i vizualnih pregleda izrađeni su servisni izvještaji, u kojima je izneseno trenutačno stanje kvalitete samog rashladnog sustava. Servisni izvještaji se rade s ciljem održavanja korozije i taloženja na metalnim stijenkama unutar preporučenih vrijednosti.

Osim održavanja zadovoljavajućeg stanja u samom rashladnom sustavu sprječavanjem povećane korozije i taloženja, potrebno je provoditi i praćenje potrošnje vode i električne energije. Cilj je konstatno smanjivanje potrošnje vode, kemikalija i električne energije po kW rashladnog učina, kako bi se povećala energetska učinkovitost rashladnog sustava. Ušteda se izražava u eurima na godišnjoj razini, na osnovi smanjenja potrošnje energenata. Da bi se ostvario željeni cilj smanjenja potrošnje energenata i time povećala energetska učinkovitost rashladnih sustava, potrebno je uvesti visoke standarde kvalitete proizvoda. Svi proizvodi Nalco koji se koriste kao inhibitori i biocidi, a i uređaji su visoke kvalitete i tehnološki napredni. Njihovom se primjenom osigurava postizanje zadanih visokih ciljeva sigurnosti u radu i energetske učinkovitosti rashladnih postrojenja.

Na kraju, vrijedi zaključiti da su svi korisnici ulaganjem u tehnologiju Nalco 3D Trasar ostvarili siguran i energetski učinkovit rad svih svojih rashladnih sustava. Također su osigurali vrlo brz povrat investicije na osnovi ostvarenih velikih ušteda na energentima, vodi i električnoj energiji.