Kao i svake godine, ENERGETIKA MARKETING će i 2016. godine organizirati svoje dobro poznate stručne skupove.

Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije

U Glavna tema na Seminaru 'Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije' u 2016. godini bit će energetsko iskorištavanje biomase i bioplina za proizvodnju toplinske i električne energije, a dat će se i osvrt na prvih nekoliko mjeseci primjene novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Valja se podsjetiti, prvi Seminar ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ održan je 2009. godine u Zagrebu i njegova su tema bile dizalice topline. U narednim godinama teme Seminara su bile solarni toplinski sustavi, fotonaponski sustavi, odnosno sunčane elektrane, (šumska) biomasa, ostvareni projekti iz svih područja primjene obnovljivih izvora, kogeneracija i mikrokogeneracija te Sunčeva energija i dizalice topline.
Naglasak će stoga biti na sljedećim temama:

 • novi zakoni i propisi iz područja obnovljivih izvora
 • daljnji razvoj projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj
 • uloga obnovljivih izvora u razvoju hrvatske energetike i gospodarstva
 • problematika spajanja na elektroenergetski sustav
 • uklanjanje prepreka većoj primjeni obnovljivih izvora (olakšavanje izdavanja dozvola i postupka za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i sl).

Isto tako, bit će prikazani i neki od najzanimljivijih projekata iz područja energetskog iskorištavanja bioplina i biomase koji su ostvareni u posljednjih godinu dana.

* * *

15. plinarski forum

Nakon nekoliko godina održavanja Plinarskog foruma u trajanju od jednog dana, od 2016. godine taj vodeći skup u plinskoj i srodnim strukama ponovno će se održavati dva dana! Time se izlazi u susret sve češćim zahtjevima sudionika za više prilika razmjenu mišljenja, iskustava i znanja i, dakako, za druženje u ugodnoj i opuštenoj atmosferi.
Teme Foruma u 2016. godini bit će sljedeće:

 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • novi propisi iz plinskog gospodarstva
 • izvođenje plinskih sustava i plinskih instalacija te postavljanje, servisiranje i ispitivanje plinskih trošila i dimovodnih sustava s ciljem sprječavanja nesreća
 • organizacija rada i odnosi pojedinih struka u ‘plinskom lancu’ s ciljem jednostavnijeg poslovanja i ostvarivanja sigurnosti svih korisnika plina
 • programi školovanja, obrazovanja i osposobljavanja sudionika ‘plinskog lanca’
 • problemi u dimnjačarstvu.

Predviđeno je i održavanje okruglog stola na kojem će se obraditi neki od ključnih problema iz plinske struke.

* * *

13. hrvatski seminar o tlačnoj opremi

Iako je u razdoblju do pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svake godine raslo zanimanje za problematiku opreme pod tlakom, ono se ne smanjuje ni nakon toga. Razlog je jednostavan: još je mnogo toga što treba učiniti kako bi se cijelo to područje u potpunosti uskladilo s europskim i to ne samo kada je riječ o propisima, već ponajviše o praksi.
U skladu s time, na 13. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi naglasak će ponovno biti na temama kao što su:

 • novi zakoni, propisi i norme iz područja stabilne i pokretne opreme pod tlakom
 • obveze i ovlasti sudionika u procesu proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opreme pod tlakom
 • pregled aktivnosti nadležnih državnih tijela u proteklom razdoblju
 • nadzor nad tlačnom opremom na tržištu i u uporabi
 • iskustva iz drugih zemalja.

* * *

4. konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti

Već nekoliko godina za redom Konferencije o energetski učinkovitoj rasvjeti predstavljaju središnje mjesto za raspravu, razmjenu ideja i iskustava te predstavljanje novih rješenja, proizvoda, usluga i ostvarenih projekata u području energetski učinkovite rasvjete, bez obzira na to radi li se o javnoj ili pak o rasvjeti javnih i poslovnih zgrada, stambenih zgrada i obiteljskih kuća.
U skladu s time, ponovno će se dati odgovor na sljedeća pitanja:

 • koje su sve vrste učinkovite rasvjete?
 • kako provesti tehničko-ekonomsku analizu pojedinih sustava rasvjete?
 • zašto je rasvjeta sa svjetlećim diodama (LED) sve popularnija?
 • koje su prednosti i nedostaci pojedinih rješenja?
 • koji su najvažniji proizvođači, što nude i pod kojim uvjetima?
 • kako riješiti problematiku koncesija?
 • kako financirati projekte (ESCO-model, javno-privatno partnerstvo, poslovne banke, fondovi)?

Naravno, predstavit će se i neki od najzanimljivijih projekata u području energetski učinkovite rasvjete koji su ostvareni u posljednjih godinu dana.

* * *

11. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje 'Energetska i procesna postrojenja'
6. međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije

 • vrijeme održavanja: 16. - 18. studenoga 2016. godine
 • mjesto održavanja: Rovinj, hotel 'Eden'
 • internet: www.em.com.hr/eipp

Najstariji od svih stručnih skupova koje organizira ENERGETIKA MARKETING već se treći put za redom održava u Rovinju. Pri tome se radi o središnjem mjestu okupljanja stručnjaka iz svih područja energetike, procesne tehnike i obnovljivih izvora energije iz Hrvatske, a i šire. Uz to, programu je 2014. godine dodana sve aktualnija tema elektromobilnosti, što se pokazalo kao pun pogodak pa ne treba sumnjati da će se veliko zanimanje ponoviti i 2016.
Uobičajene teme Savjetovanja, odnosno Foruma su sljedeće:

 • energetsko gospodarstvo, zakonodavstvo, aktualnosti iz energetike
 • energetska i procesna postrojenja, zaštita okoliša
 • ispitivanje, praćenje, sanacija i osuvremenjavanje postrojenja
 • upravljanje, rukovanje i održavanje, primjena vode, goriva i maziva
 • gospodarenje energijom, učinkovita uporaba energije
 • značaj i uloga obnovljivih izvora energije
 • izvedeni projekti i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije
 • elektromobilnost.

Kao što je to već tradicija, uslijedit će stručni obilazak jednog od izvedenih projekata energetskih postrojenja, obnovljivih izvora ili energetske učinkovitosti u Istri, a usporedo s tematskom cjelinom o elektromobilnosti, održat će se predstavljanje i demonstracije električnih vozila i pripadajuće opreme.

Galerija slika