HEP ESCO d.o.o.

  • adresa: Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb
  • telefon: 01/ 632 19 20
  • telefaks: 01/ 632 24 59
  • e-mail: infohepesco@hep.hr
  • internet: www.hep.hr/esco
  • direktorica: dr. sc. Vlasta ZANKI, dipl. ing.

HEP ESCO je u suradnji s još 15 tvrtki iz Europe u veljači 2013. godine započeo provedbu projekta SUNSHINE. Projekt SUNSHINE razvija inovativne digitalne servise koji uključuju procjenu potrošnje energije, implementaciju nadzora nad potrošnjom, energetsku predcertifikaciju i uspostavu kontrole potrošnje energije na temelju vanjske temperature, podupirući tako energetsku učinkovitost zgrada i javne rasvjete. Riječ je o Projektu iz Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (CIP-ICT-Policy Support Programme) koji je Europska komisija pokrenula je u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP).

Puno ime projekta je: 'Smart UrbaN Services for Higher eNergy Efficiency' (hrv. 'Pametne urbane usluge za povećanje energetske učinkovitosti'). Vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, odnosno 1. veljače 2013. - 28. veljače 2016. godine. Konzorcij se sastoji od 15 različitih tvrtki i institucija iz energetskog sektora, neprofitnog i javnog sektora, privatnih informatičko-računalno- telekomunikacijskih tvrtki, urbanističkih tvrtki i instituta te konzultantskih tvrtki i zaklada, iz ukupno devet europskih zemalja.

Glavna uloga HEP ESCO-a je vođenje inicijalnih radnih paketa i aktivnosti, koji su temelj za provedbu projekta. Oni uključuju definiranje potreba korisnika, što je nužna pretpostavka za uspostavu sustava praćenja, obavještavanja i savjetovanja, a i njegovo povezivanje s mjernim točkama. Korisnici mogu biti vlasnici zgrada ili sustava javne rasvjete u gradovima ili regijama.

HEP ESCO je, u okviru svog radnog zadatka u projektu SUNSHINE, uspješno identificirao potrebe korisnika te proveo povezivanje mjernih točaka na pilot-lokacijama s platformom SUNSHINE.

Radi se o osam pilot-lokacija na HEP-ovim zgradama i jednoj pilot-lokaciji vanjske rasvjete. Od siječnja 2014. godine na pilot-lokacijama se daljinski očitava potrošnja električne i toplinske energije i plina te je uvedeno praćenje temperature na referentnom mjestu na lokaciji.

Uz to, 27. i 28. travnja 2015. godine održan je periodički revizijski sastanak projekta kojem je predsjedala gđa. Mercè GRIERA I FISA, voditeljica projekta (eng. Project Officer) u ime EK-a. Gđa. Griera i Fisa obavila je nadzor nad provedbom projekta te je posjetila pilot-projekt u Upravnoj zgradi HEP-a u Ulici grada Vukovara 37 u Zagrebu, na kojoj je HEP ESCO postavio opremu (mjerila i temperaturne osjetnike) za praćenje potrošnje električne i toplinske energije. Projekt je ocijenjen uspješnim i nastavlja s daljnjom provedbom do 28. veljače 2016. godine. Njegovom provedbom će korisnici imati točan uvid u energetsko stanje objekata, dijelova grada i cijelih gradskih područja te sustava javne rasvjete, što će biti od velike pomoći u daljnjem planiranju i provedbi projekata energetske učinkovitosti, slijedom hrvatskih zakona i europskih direktiva, a u cilju smanjenja potrošnje i racionalnog gospodarenja energijom.


Fotografija sudionika održanog revizijskog sastanka projekta u Zagrebu