Kao i svake godine, ENERGETIKA MARKETING je i za 2013. pripremila održavanje više stručnih skupova.

Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije

 • vrijeme održavanja: 28. veljače 2013. godine
 • mjesto održavanja: Zagreb
 • bodovi za stručno usavršavanje: ukupno devet, od čega dva iz regulative
 • internet: www.em.com.hr/obnovljivi_izvori

U 2013. godini tema Seminara neće biti neki točno određen obnovljivi izvor, odnosno mogućnost za njegovo iskorištavanje kao što je to bilo do sada (dizalice topline 2009, solarni toplinski sustavi 2010, fotonaponski sustavi 2011. i šumska biomasa 2012), već će se obraditi cjelokupna problematika obnovljivih izvora s posebnim naglaskom na njihovoj ulozi u energetskom sustavu.

  Naglasak će stoga biti na sljedećim temama:
 • novi hrvatski zakoni i propisi iz područja obnovljivih izvora
 • daljnji razvoj projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj
 • uloga obnovljivih izvora u razvoju hrvatske energetike i gospodarstva
 • problematika spajanja na elektroenergetski sustav
 • uklanjanje prepreka većoj primjeni obnovljivih izvora (olakšavanje izdavanja dozvola i postupka za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i sl)
 • obnovljivi izvori za proizvodnju toplinske i rashladne energije.

Isto tako, predviđeni su i prikazi nekih od najzanimljivijih projekata iz područja obnovljivih izvora koji su ostvareni u posljednje vrijeme.


12. plinarski forum

 • vrijeme održavanja: 28. ožujka 2013. godine
 • mjesto održavanja: Zagreb
 • bodovi za stručno usavršavanje: ukupno 10, od čega četiri iz regulative
 • internet: www.em.com.hr/plinarski_forum
  Od 2013. godine Plinarski forum se održava kao jednodnevni stručni skup, a naglasak će biti na sljedećim temama:
 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • novi propisi iz plinskog gospodarstva
 • izvođenje plinskih sustava i plinskih instalacija te postavljanje, servisiranje i ispitivanje plinskih trošila i dimovodnih sustava s ciljem sprječavanja nesreća
 • organizacija rada i odnosi pojedinih struka u ‘plinskom lancu’ s ciljem jednostavnijeg poslovanja i ostvarivanja sigurnosti svih korisnika plina
 • programi školovanja, obrazovanja i osposobljavanja sudionika ‘plinskog lanca’
 • problemi u dimnjačarstvu.

Uz to, predviđeno je i održavanje okruglog stola na kojem će se obraditi jedan od ključnih problema iz plinske struke.


Interklima i Konferencija o termografiji

 • vrijeme održavanja: 11. - 12. travnja 2013. godine
 • mjesto održavanja: Zagreb
 • bodovi za stručno usavršavanje: ukupno 22, od čega šest iz regulative
 • internet: www.em.com.hr/interklima

Međunarodni simpozij o grijanju hlađenju i klimatizaciji ‘Interklima’ najstariji je stručni skup takve vrste u ovom dijelu Europe i održava se još od 1969, a usporedno s njime već niz godina održava se i Konferencija o termografiji, a cijeli se skup odvija usporedno sa specijaliziranim sajmovima Graditeljstvo, Obrtništvo i Interklima na Zagrebačkom velesajmu.

  Ovogodišnji Simpozij (već 22. po redu) i Konferencija (već 10. po redu) su podijeljeni u tri tematske cjeline:
 • znanstveni dio - Dan Frana Bošnjakovića
 • Konferencija o termografiji
 • stručni dio
  Teme koje će se obraditi pri tome su:
 • novosti u zakonodavstvu iz područja zgradarstva i energetske obnove zgrada
 • učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama
 • energetsko optimiranje
 • energetska učinkovitost u graditeljstvu
 • zgrade s gotovo nultom potrošnjom energije
 • uloga i značaj energetske certifikacije
 • ESCO-modeli.

10. hrvatski seminar o tlačnoj opremi

 • vrijeme održavanja: 22. svibnja 2013. godine
 • mjesto održavanja: Zagreb
 • bodovi za stručno usavršavanje: ukupno osam, od čega četiri iz regulative
 • internet: www.em.com.hr/tlacna_oprema
  Na 10. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi naglasak će biti na sljedećim temama:
 • novi zakoni, propisi i norme iz područja stabilne i pokretne opreme pod tlakom
 • obveze i ovlasti sudionika u procesu proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opreme pod tlakom
 • pregled aktivnosti nadležnih državnih tijela u proteklom razdoblju
 • nadzor nad tlačnom opremom na tržištu i u uporabi
 • iskustva iz drugih zemalja.

Klima-forum 2013.

 • vrijeme održavanja: 3. listopada 2013. godine
 • mjesto održavanja: Zagreb
 • bodovi za stručno usavršavanje: ukupno 10, od čega četiri iz regulative
 • internet: www.em.com.hr/klima_forum
  Od 2013. godine Klima-forum se održava kao jednodnevni stručni skup i to više ne u Zadru, već u Zagrebu. Naglasak će pri tome biti na sljedećim temama:
 • energetska učinkovitost i sustavi hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • uređaji i oprema za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
 • toplinska izolacija, zaštita od buke i od požara vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • projektiranje i izvođenje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • nova rješenja u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • tržište, struka, obrazovanje, norme i propisi u području hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • uporaba i oporaba radnih tvari (freona).

Isto tako, predviđeni su i prikazi nekih od najzanimljivijih projekata iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije koji su ostvareni u posljednje vrijeme.


4. plinska energetska konferencija

 • vrijeme održavanja: 14. - 15. studenog 2013. godine
 • mjesto održavanja: Podstrana (Split)
 • bodovi za stručno usavršavanje: bit će određeni naknadno
 • internet: www.em.com.hr/pek
  U 2013. godini uslijedit će manja organizacijska promjena, odnosno drugi dan održavanja Konferencije bit će predviđen za obilazak objekata u sklopu projekta plinofikacije Dalmacije. Naglasak na 4. plinskoj energetskoj konferenciji bit će na sljedećim temama:
 • aktualno stanje hrvatskog plinskog gospodarstva
 • ostvarenje sigurnosti opskrbe Hrvatske plinom
 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • daljnji razvoj plinofikacije Hrvatske
 • primjena plina kao ekonomičnog i ekološkog energenta
 • suvremena rješenja plinske opreme i uređaja

Uz to, predviđeno je i održavanje okruglog stola na kojem će se obraditi jedan od ključnih problema iz hrvatskog plinskog gospodarstva.

Galerija slika