14. plinarski forum

Mjesto za raspravu o problemima, ali i njihovo rješavanje

Plinarski forum tradicionalno je mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih sudionika ‘plinskog lanca’ i svih onih koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinskom strukom.

Tako već 14. godinu zaredom ENERGETIKA MARKETING poziva stručnjake iz energetskih i plinskih tvrtki, projektante, izvođače, instalatere i servisere plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačare, predstavnike proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, dužnosnike državnih i inspekcijskih tijela i ustanova iz Hrvatske i susjednih zemalja te sve koji žele biti na glavnom izvoru informacija kada je plin u pitanju. Struka i stručan pristup ostaje svojevrstan 'zaštitni znak' Plinarskog foruma. Tako će biti i ove godine, s naglaskom na interaktivnost kroz čak dva okrugla stola, u prvoj i posljednjoj tematskoj cjelini.

Ovogodišnji Forum je podijeljen u četiri tematske cjeline:

 • Plinsko gospodarstvo u Hrvatskoj
 • Kako do učinkovitije i sigurnije primjene plina
 • Od plinskih polja do ispusta dimnih plinova
 • Okrugli stol: 'Europska rješenja i hrvatska praksa'.

Struka na prvom mjestu

Glavne teme pojedinih tematskih cjelina bit će sljedeće:

a) Plinsko gospodarstvo u Hrvatskoj:

 • koje su novosti ključnih subjekata plinskog gospodarstva s osvrtima na zakonodavno i političko okruženje tržišta plina?
 • što je novoga u zakonima i propisima?
 • kako je funkcionirao plinski sustav tijekom protekle sezone grijanja?
 • kakvo je stanje na tržištu plina?
 • okrugli stol o iskustvima sve kompleksnijeg poslovanja na liberaliziranom, ali istodobno sve manjem i siromašnijem tržištu.

b) Kako do učinkovitije i sigurnije primjene plina:

 • što je novo na tržištu u primjeni plina, mjerenju, ispitivanju i kontroli instalacija te odvodu dimnih plinova?
 • kako odgovoriti na nove zahtjeve za kvalitetom plina i povećanjem energetske učinkovitosti u primjeni plina?
 • koja su rješenja za sinergiju plina i obnovljivih izvora energije?

c) Od plinskih polja do ispusta dimnih plinova:

 • kako se razvija plinski sustav (novi projekti za veću sigurnost opskrbe)?
 • koja su najzanimljivija dostignuća u plinofikaciji?
 • kako osigurati potrebne količine zraka u kotlovnicama?
 • što se događa na tržištu ukapljenog naftnog plina?

d) Okrugli stol: Europska rješenja i hrvatska praksa:

 • koje su razlike u praksi u europskim zemljama i u Hrvatskoj kada je riječ o postavljanju i primjeni plinskih trošila vrste B?
 • kako se izvode ‘fasadni ispusti’ trošila vrste C?
 • je li način prodaje i instaliranja plinskih uređaja problematičan?
 • zašto se u Hrvatskoj (ne) koriste bakrene plinske instalacije?
 • kako bolje organizirati dimnjačarstvo?

Bodovi za stručno usavršavanje

Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO). Pri tome osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Forumu ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008, 141/2009 i 2/2014). U skladu s time, prisustvovanjem na Forumu ostvaruje se ukupno deset bodova, od čega četiri boda iz regulative.

Galerija slika