Tvornica turbina d.o.o. Karlovac

 • adresa: Stanka Vraza 53, 47 000 Karlovac
 • telefon: 047/ 648 588
 • telefaks: 047/ 648 571
 • e-mail: info@ttk.hr
 • internet: www.ttk.hr
 • direktor: Ivan MIKŠIĆ, dipl. ing.
 • djelatnost: projektiranje, konstrukcija, proizvodnja, montaža i servis energetske opreme

O tvrtki

Tvornica turbina je osnovana 1991. godine, organizacijskim promjenama bivšeg metalskog kompleksa Jugoturbine u Karlovcu i pravni je sljednik Jugoturbine. Danas je u 100%-tnom privatnom vlasništvu. Ima 115 zaposlenih od čega 16 diplomiranih inženjera (strojarstva i elektrotehnike), dva diplomirana ekonomista, šest strojarskih tehničara, devet djelatnika sa srednjom stručnom spremom te 82 tokara, glodača, montera, bravara, zavarivača i obrađivača na CNC-strojevima.

Tvrtka se danas bavi projektiranjem, konstrukcijom, proizvodnjom, montažom i servisiranjem energetske opreme i to:

 • parnih turbina snage do 10 MW za energetska postrojenja i kogeneracijske sustave na biomasu (pri čemu se koristi 60 godina iskustva Jugoturbine u proizvodnji parnih turbina i energetske opreme)
 • raznih specijalnih pumpi za industriju, brodogradnju i energane
 • izmjenjivača topline
 • hidrofornih postrojenja
 • parnih i vodenih ejektora
 • vakuumskih kondenzatora
 • procesnih rafinerijskih pumpi u protueksplozijskoj izvedbi
 • pumpi za hidroelektrane
 • vodovodnih pumpi.

Uz to, tvrtka se bavi izradom nadoknadnih dijelova za svu spomenutu opremu, na temelju dokumentacije kupca ili na temelju uzorka, pri čemu se koristi specijalni uređaj za trodimenzionalno snimanje. Isto tako, u djelatnost tvrtke se ubraja i remont i servisiranje parnih turbina, pumpi, kompresora, ventilatora, reduktora i slične opreme.

Bogate reference, svjetski certifikati i brojne nagrade

U posljednjih šest godina Tvornica turbina je isporučila 15 parnih turbina električne snage 1,5 MW za brodove, što uključuje cijele komplete s automatikom, vakuumskim kondenzatorom i svim pumpama. Uz to, tu su i brojne druge reference iz područja brodogradnje, rafinerija, šećerana, energana, vodovoda, pivovara i drvne industrije iz Hrvatske i ostalih zemalja bivše Jugoslavije te cijelog svijeta. Uostalom, oko 75% prometa tvrtka ostvaruje u izvozu, a oko 25% na domaćem tržištu.

Stalna ulaganja u razvoj proizvoda i inovacije omogućuju širenje proizvodnog programa i tržišta, pri čemu se neprestano ulaže upravo u nabavu opreme (strojeve, računala, softver i sl). Kvalitetu proizvodnje i brigu za okoliš pri proizvodnji dokazuju certifikati ISO 9001 i ISO 14 001, ali i brojni certifikati za radionicu i proizvode koje su izdale ugledne svjetske klasifikacijske kuće kao što su Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Hrvatski registar brodova itd.

Konačno, valja spomenuti i više od 100 nagrada za uspjehe u poslovanju i inovacijama u Hrvatskoj i inozemstvu od osnutka tvrtke do danas.

Projekt parnoturbinskog seta električne snage 1 - 10 MW u kogeneraciji na biomasu

Tvornica turbina, kao pravni slijednik Jugoturbine i na temelju 50-godišnjeg iskustva u proizvodnji parnih turbina te najnovijih tehničkih svjetskih dostignuća u novim materijalima, elektronici i hidrauličkoj regulaciji, razvila je novu kondenzacijsku parnu turbinu s reguliranim oduzimanjem električne snage 1,2 MW koja je namijenjena za ugradnju u kogeneracijska postrojenja na biomasu.

U okviru tog seta Tvornica turbina projektira, proizvodi i isporučuje:

 • parnu turbinu s temeljnom pločom, reduktorom i elektroničkom regulacijom
 • električni generator
 • vakuumski kondenzator
 • sustav za zaštitu turbine
 • neupravljanu nepovratnu zaklopku na oduzimanju
 • prisilnoispušni ventil na oduzimanju i ispušnom cjevovodu
 • kondenzatne pumpe (dvije)
 • napojne pumpe (dvije)
 • rashladne pumpe kondenzatora (dvije)
 • parni vakuumski ejektor.

Uz to, tvrtka izvodi montažu i izolaciju te puštanje u rad, ali i školovanje kadrova za rad s ugrađenom opremom. Dakako, predviđeni su isporuka nadoknadnih dijelova i servis čak i nakon isteka jamstvenog roka, dok je dodatna mogućnost isporuka hladnjaka vode, odnosno rashladnog tornja.

Sam parnoturbinski set se pojavljuje u nekoliko osnovnih izvedbi:

 • s kondenzacijskom parnom turbinom električne snage 1 MW s reguliranim oduzimanjem u zimskom i ljetnom režimu rada
 • s kondenzacijskom parnom turbinom električne snage 2,5 MW s jednim reguliranim oduzimanjem u zimskom i ljetnom režimu rada
 • s kondenzacijskom parnom turbinom električne snage 5 MW s jednim reguliranim oduzimanjem u zimskom i ljetnom režimu rada
 • s kondenzacijskom parnom turbinom električne snage 7,3 MW u kondenzacijskom i režimu s maksimalnom snagom
 • s protutlačnom parnom turbinom električne snage 1 MW u dva režima rada s dva različita tlaka ulazne pare.

Naravno, tu je i pripadajuća oprema uz turbinski set. Inače, sam parnoturbinski set ima nekoliko osnovnih prednosti, pri čemu se u najvažnije ubrajaju:

 • klasično, pouzdano i suvremeno rješenje s ugrađenim integralnim lopaticama rotora i statora, što rezultira visokom sigurnošću i niskim troškovima održavanja
 • višestupanjska parna turbina visokog i niskog tlaka s maksimalnim mogućim stupnjem iskoristivosti pretvorbe energije pare u električnu i toplinsku energiju (do čak 85%)
 • blizina servisa (dolazak za nekoliko sati), što omogućava brzo i jeftino rješavanje incidentnih situacija
 • stalna obuka osoblja investitora za upravljanje energanom kod isporučitelja opreme
 • prihvatljive cijene usluga (bez avansnog plaćanja za dolazak)
 • remont nakon osam godina
 • partnerski odnos u održavanju postrojenja.

Planovi i strategija za budućnost

Sadašnji proizvodni pogoni Tvornice turbine nalaze se u karlovačkoj četvrti Banija, u staroj industrijskoj zoni, i to u zgradama bivših kožara, koje su pod zaštitom kao spomenici industrijske kulture i tradicije Grada Karlovca. U skladu s time, ne postoji mogućnost za proširenje proizvodnje i nabave nove opreme na toj lokaciji. Zbog toga je, s ciljem proširenja proizvodnje, kupljeno zemljište u Poslovnoj zoni Logorište koja se nalazi u selu Belajske Poljice u općini Barilović, oko 3 km od Karlovca. Novokupljeno zemljište prostire se na 9000 m2 i na njemu je predviđena gradnja dvije proizvodne hale, u dvije faze. Pri tome će svaka hala imati površinu 1250 m2, dizalicu nosivosti 25 t i visinu kuke 8 m. Nakon četiri mjeseca od podnošenja zahtjeva, izdavanje građevinske dozvole za gradnju hala očekuje se vrlo skoro, dok je za financiranje gradnje ishođen kredit preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Konačno, treba naglasiti da je poslovni cilj tvrtke da postane i ostane najbolji srednje veliki hrvatski proizvođač u području strojogradnje. U skladu s time, nužno je stalno poticanje naprednog poduzetništva, što za posljedicu ima:

 • stvaranje novih proizvoda i usluga
 • otvaranje novih radnih mjesta
 • ostvarenje dobiti.

Galerija slika