Kogeneracijska elektrana na biomasu ima toplinski učin 11 MW i toplinska energija se isporučuje u centralizirani toplinski sustav grada Siska, ali i kao tehnološka para za industrijske potrošače. Elektrana dnevno potroši 150 t sječke čiji je dobavljač tvrtka Pana iz Turopolja. Cijena sječke ovisi o količini vlage, a kreće se na razini 20 - 60 EUR/t. Vlažnost sječke mora biti 20 - 50% jer, što je veća vlaga, teže je izgaranje. Elektrana posjeduje dva skladišta sječke, jedno za tri tjedna (1000 m3), a drugo za dva dana, gdje se sječka putem pomoćnog poda (upravljanog hidraulikom) prenosi dalje na transporter, koji je dalje nosi prema ložištu. Sječka u ložištu na rešetci izgara na 750 °C, a temperatura dimnih plinova na vrhu kotla je 950 °C, koji dalje odlaze na pregrijač pare. U pregrijaču pare snage 14,3 MW dolazi para temperature 270 - 290 °C i pregrijava se na 450 °C i tlak 52 bar. Tako elektrana u dva dana od 300 t sječke proizvede 6 t otpada. Voda koja se vrati iz mreže se hladi kondenzatorom, gdje se preuzima toplina i vraća se nazad na toplinsku stanicu ispred izmjenjivača. Temperatura vode na izlazu iz kondenzatora je oko 80 °C, dok je ulazna oko 65 °C. Uz to, u elektrani rade dva niskotemperaturna i dva visokotemperaturna zagrijača vode (ekonomajzera), parna turbina snage 3,1 MW i opskrba parom u količini 7,5 t/h s tlakom 15 bar i temperaturom 300 °C. Na kraju, treba spomenuti da kogeneracijsko postrojenje ima i novi vrelovod od nove toplinske stanice.

Galerija slika