Brodogradilište 'Viktor Lenac' jedno je od najvećih brodogradilišta u djelatnosti remonta, preinaka i 'offshora' na Sredozemlju. Svoju politiku stalnog ulaganja u ljude i tehničke mogućnosti, kako bi se prilagodilo današnjem tržištu, dokazuje i primjenom mjera energetske učinkovitosti, rekonstrukcijom rasvjete. Ugovorom između HEP ESCO-a i Brodogradilišta obuhvaćene su usluge inženjeringa i usluge osiguravanja financijskih sredstava prema ESCO-modelu. Taj model predstavlja inteligentna energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za tvrtke koje planiraju, izvode i financiraju projekte iz područja energetske učinkovitosti.
Postojeća unutarnja rasvjeta pogona i pomoćnih prostorija izvedena je pretežno sa svjetiljkama s živinim, metal-halogenim i fluorescentnim izvorima. Modernizacijom je predviđena ugradnja modernih svjetiljki s fluorescentnim izvorima koje bi zamijenile sve postojeće svjetiljke, uključujući i reflektore u radioničkim halama. U 38 raznih prostorija u brodogradilištu zamijenit će se ukupno 892 postojeće sa 668 novih svjetiljki.

U sustavu vanjske rasvjete trenutačno prevladavaju živini izvori svjetlosti snage 400 W i 250 W, ugrađeni u reflektorske i cestovne svjetiljke. Ostatak čine reflektori s halogenim i metal-halogenim izvorima. Modernizacijom je predviđena zamjena svjetiljki sa živinim izvorima i halogenih reflektora novim svjetiljkama sa svijetlećim diodama (LED) i metal-halogenim izvorima. Primjena LED-a omogućit će kvalitetnu rasvjetu radnih prostora uz smanjenje potrošnje, povećanu trajnost izvora i bolji uzvrat boja. Nove svjetiljke s metal-halogenim izvorima veće snage ugrađivat će se na područjima na kojima je potrebno značajno povećati osvijetljenost u odnosu na postojeće stanje. Modernizacija se provodi prema načelu zadržavanja ili povećanja osvijetljenosti uz smanjenje instalirane snage.
Modernizacija sustava privremene rasvjete provodi se novim svjetiljkama s LED-ovima, koje bi zamijenile postojeće s klasičnim žaruljama. Nove svjetiljke, za razliku od postojećih, moći će se primjenjivati u svim fazama izvođenja radova. Predviđena je nabava 4500 novih svjetiljki, od čega bi 3000 bilo u kontinuiranom pogonu, a ostale prema potrebi. Izvor napajanja novih svjetiljki bili bi prijenosni razvodni ormari 400/42 V te je predviđena nabava 80 takvih jedinica.
Provedba tih mjera dovodi do značajnih ušteda na električnoj energiji i dodatnih prednosti koje proizlaze iz sniženih troškova održavanja, smanjene potrebe za različitim izvorima napajanja i manjeg broja sati utrošenih na postavljanje i uklanjanje sustava privremene rasvjete, sukladno Pravilniku o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012).
Ukupni troškovi projekta, uključujući troškove financiranja, iznose 12 milijuna kuna (bez poreza na dodanu vrijednost). Ukupne uštede na električnoj energiji i održavanju privremene rasvjete nakon provedbe svih spomenutih mjera u ovoj se fazi procjenjuju na 1,8 milijuna kuna godišnje.