Projekt 'Nabava IKT opreme za unaprjeđenje procesa financija i računovodstva, mjeriteljstva te edukacijskog centra tvrtke' sufinancirala je Europska unija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Korisnik sredstava bila je tvrtka HFC Grupa iz Zagreba, a projekt je ostvaren u razdoblju 1. srpnja 2020. - 1. srpnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 986 737,00 kune, od čega je EU sufinancirao 640 392,31 kunu i to u okviru poziva 'Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2'.

Projektom je bilo predviđeno ulaganje u nabavu informatičko-računalno-telekomunikacijskih (softverskih i hardverskih) rješenja za unaprjeđenje i optimiranje poslovnih procesa u tvrtki. Uz to, provedene su i aktivnosti na promicanju i vidljivosti uz poštivanje svih propisa vezanih za pravila vidljivosti i navođenje EU-a kao tijela koje je financiralo projekt.
Opći cilj projekta bio je doprinijeti razvoju naprednih IKT rješenja kao bitne sastavnice hrvatskog gospodarstva, čime se doprinijelo njegovog cjelokupnom razvoju, ali i razvoju informacijskog društva u Hrvatskoj.
Specifični cilj projekta bilo je pak optimiranje poslovanja i unaprjeđenje tržišnog nastupa uvođenjem naprednih IKT rješenja za upravljanje procesima i s time povezanih hardverskih uređaja u poslovne procese u tvrtki.

Ostvarenjem općeg cilja projekta postignuti su sljedeći rezultati:
• uvođenje IKT poslovnih rješenja (softver i hardver) u poslovne procese HFC Grupe
• unaprijeđenje poslovnih procesa u tvrtki i s time povezane učinkovitosti poslovanja
• povećanje prihoda HFC Grupe
• osiguravanje dodatnog zapošljavanja
Uz sve to, projektom je promicana jednakost i osigurana zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Veliku ulogu u samom projektu, a osobito u sklopu prijave na javni poziv imala je tvrtka Advision iz Zagreba. Uz to, uskoro se uskoro očekuje otvaranje vrlo sličnog (gotovo istog) poziva, a više o svemu tome može se pronaći na poveznici.