Hidrauličko uravnotežavanje podrazumijeva optimalnu raspodjelu rashladnog medija (vode) u rashladnim sustavima. Njime se koordiniraju i uravnotežuju sve komponente rashladnog (i klimatizacijskog) sustava, poput ventilokonvektora, regulacijskih ventila, ventila za uravnoteženje te crpki i cijevnog sustava. Hidrauličko uravnoteženi rashladni sustavi povećavaju energetsku učinkovitost sustava i nude vrhunsku udobnost.

Osnove projektiranja kao što su određivanje temeperture polaznog i povratnog voda, volumnog protoka i diferencijalnog tlaka mogu se tada održavati u optimalnom stanju. Visokoučinska crpka djeluje učinkovito. Gotovo konstantne temperature povratnog voda osiguravaju optimalno funkcioniranje rashladne jedinice. Rashladni učin ostvaruje se točno tamo gdje je potrebno. Protok je točno onoliki koliko se zahtijeva proračunom i karakteristikom rashladne jedinice.

Dakle, hidrauličkim uravnotežavanjem izbjegavaju se neispravne prilagodbe kao što su:
• snižavanje temperature polaznog voda
• prevelik volumni protok i kao rezultat neispravna temperatura povratnog voda
• nedovoljna opskrba hidraulički nepovoljno smještenih trošila
• prevelika crpka ili neispravan odabir cirkulacijske crpke.

Budući da su troškovi ulaganja niski u usporedbi s drugim mjerama, poput građevinske obnove ovojnice zgrade, ostvaruje se i vrhunski omjer učinkovitosti i troškova ulaganja.

Sustavi bez hidrauličkog uravnoteženja

Kod rashladnih sustava na kojima nije provedeno hidrauličko uravnotežavanje dolazi do: 
• nepotrebno velike potrošnje energije
• pregrijanih ili pothlađenih prostorija
• loše učinkovitosti rashladne jedinice
• previsoke buke na ventilima
• prevelike crpke ili pogrešnog odabira cirkulacijske crpke.


Rashladni sustavi s ventilokonvektorima bez hidrauličkog uravnoteženja

Sustavi s hidrauličkim uravnoteženjem

Kod rashladnih pak sustava na kojima je provedeno hidrauličko uravnotežavanje ostvaruju se:
• uštede na energiji
• optimalne temperature u prostorijama
• dobra učinkovitost sustava (optimirana učinkovitost rashladne jedinice)
• uklanjanje buke zbog povećanog protoka
• idealna upravljivost sustava.


Rashladni sustavi s hidraulički uravnoteženim ventilokonvektorima

Oventropova rješenja za hidrauličko uravnotežavanje

Oventropov komplet Flypass sastoji se od:
• regulacijskog ventila za automatsko hidrauličko uravnotežavanje Cocon QTZ, PN 16
• ventila Flypass 4TZ sa zapornom, 'bypass' i funkcijom za normalni rad
• hvatača nečistoće.


Regulacijski ventil Cocon QTZ za automatsko hidrauličko uravnotežavanje

Ventil za automatsko hidrauličko uravnotežavanje i regulaciju sustava grijanja i hlađenja Cocon QTZ

Oventropov regulacijski ventil Cocon QTZ je kombinacija ventila s automatskom regulacijom protoka i regulacijskog ventila za instalaciju u zatvorenim sustavima grijanja i hlađenja. Uz to, može se korisiti i za regulaciju temperature prostorije uz pomoć elektrotermičkog pogona i sobnog termostata. Nazivna vrijednost regulatora protoka može se namjestiti uz pomoć lako namjestivog ručnog kola.

Regulacijski ventil može biti opremljen pogonom, regulatorom temperature ili ručnom regulacijskom glavom (navojni priključak M 30 x 1,5). Koristi se za dinamičko hidrauličko uravnotežavanje i regulaciju temperature uređaja ili dijelova sustava rashladnih stropova, ventilokonvektora, centralnog grijanja i sustava površinskog grijanja i hlađenja. Izrađen je od mjedi otporne na izdvajanje cinka (DZR), a brtve od umjetnog kaučuka (EPDM) ili teflona (PTFE).

Na raspolaganju su sljedeći tipovi:
• od DN 10 do DN 32
• s točkama za mjerenje protoka (mjernih blendi) i bez njih.

U osnovne prednosti i tehničke podatke ubraja se sljedeće:
• konstantan, velik autoritet ventila (a = 1)
• ventil neovisan o padu tlaka u sustavu
• smanjene dimenzije
• ventil objedinjuje nekoliko funkcija
• dinamičko, hidrauličko uravnotežavanje namještanjem tražene vrijednosti protoka
• ugrađene ventile nije potrebno namještati pri preinakama ili proširenju instalacije
• područje protoka: 30 - 4800 l/h
• maksimalni radni tlak: 25 bar
• maksimalni diferencijalni tlak: 6 bar
• veliki volumni protoci
• mogućnost punjenja i pražnjenja
• radni medij: voda i smjesa vode i etilen-glikola ili propilen-glikola (do maksimalno 50%)
• sila zatvaranja (pogon): 90 - 150 N.


Priključna armatura Flypass 4TZ

Komplet Flypass (Flypass 4TZ + Cocon QTZ)

Komplet Flypass s instaliranim elektromotornim pogonom

Priključna armatura Flypass 4TZ

Tehnički podaci Oventropove priključne armature Flypass 4TZ su sljedeći:
• maksimalna radna temperatura: ts = +120 ° C
• minimalna radna temperatura: ts = -10 ° C
• maksimalni radni tlak: ps = 2500 kPa
• kvs za normalni rad pri DN 15 / DN 20: kvs = 22/34
• kvs za 'bypass' funkciju pri DN 15 / DN 20: kvs = 1,2/1,25
• radni medij: neagresivna tekućina (npr. voda i prikladna smjesa vode i glikola prema VDI 2035). 

Armatura nije prikladna za primjenu s parom, masnim i agresivnim tekućinama. Ponajviše se koristi za zapiranje, ispiranje, ispuštanje i odzračivanje polaznog i povratnog voda rashladnih sustava.


Crtež kompleta Flypass