Tvrtka EXEO projekt iz Zagreba je za potrebe naručitelja, građevinske tvrtke Tehnika, ponudila jednostavno i učinkovito rješenje za probleme do kojih dolazi u parnom sustavu toplinske stanice Kliničke bolnice 'Sveti Duh' u Zagrebu. Naime, u toplinskoj stanici su primijećena tri problema:
• u spremniku potrošne tople vode: jaki zvučni udarci, 'pucanje unutar armature', odnosno hidraulički udari
• u izmjenjivaču para - voda: prekomjerno zagrijavanje u zatvorenom stanju
• u izmjenjivaču voda - voda: prekomjerno zagrijavanje u zatvorenom stanju.


Predloženi zahvati na spremniku PTV-a

Na spremniku PTV-a potrebna je rekonstrukcija cijevi dimenzija 1/2 '' i ugradnja ventila u okomitom položaju. Pri tome je predložena ugradnja protuvakuumskog ventila 1/2 '' PN 16 kao što je, npr. Ayvaz, tip VK 70. Riječ je o ventilu koji je predviđen za najvišu temperaturu 260 °C i izrađen od mjedi, a ugrađuje se okomito.

Isto tako, potrebna je rekonstrukcija cijevi odvoda kondenzata dimenzija 3/4 '' i ugradnja nepovratnog ventila u vodoravnom položaju. Radi se o nepovratnom međuprirubničkom ventilu od nehrđajućeg čelika nazivnog promjera DN20 i predviđenog za nazivni tlak PN40 i najvišu temperaturu 300 °C. Materijal kućišta, poklopca opruge, vijaka i diska je nehrđajući čelik 1.4408. Uz to, treba ugraditi i armiranu grafitnu brtvu za paru s metalnim prstenom s dimenzijama 2 mm i DN20, predviđenu za nazivni tlak PN40.

Konačno, kako bi se u sustavu izbjegli povratni tlakovi, ventili koji su pri provedenom pregledu zatečeni u otvorenom stanju, trebali bi uvijek biti zatvoreni.


Predloženi zahvati na izmjenjivačima

U slučaju zatvaranja grijanja potrebno je zatvoriti sva tri ručna zaporna ventila na izmjenjivačima para - voda i voda - voda. Nakon takvog zatvaranja prestaje protok pare, odnosno pregrijavanje. Elektromotorni regulacijski ventil u zatvorenom stanju ima dopuštenu propusnost i njegova funkcija nije 100%-tno zatvaranje protoka pare. Pri tome se mora napomenuti kako se ručni zaporni ventili ne smiju pretezati velikom silom. Ako je ventil ispravan, već je 3/4 snage dovoljno za potpuno zatvaranje.


Zaključak

Uz provođenje preporučenih preinaka i ugradnju specificiranih ili jednakovrijednih ventila, uklanja se čak 90% hidrauličkih udara, odnosno buke u spremniku PTV-a. Isto tako, uklanja se i prekomjerno zagrijavanje dva izmjenjivača u zatvorenom stanju.