Tvrtka Prompt Engineereing sa sjedištem u Torinu u Italiji specijalizirana je za virtualno prototipiranje na području strukturalne analize, dinamike fluida i termalne dinamike fluida, koristeći se najnaprednijim tehnologijama računalno podržanog inženjerstva (CAE). Njezin stručni tim inženjera s više od 20 godina iskustva rada s klijentima u Italiji i Jugoistočnoj Europi osigurava cjelovita rješenja na području inženjerskog konzultinga, 'Engineering Intelligencea', softvera za primjenu metode konačnih elemenata (FEM) i mobilnih tehnologija.
Autor ovog priloga, Ivan PERKOVIĆ, mag. ing. mech, timu inženjera Prompt Engineeringa pridružio se odmah nakon završetka Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je diplomirao na temi 'Geometrijske karakteristike ovjesa bolida Formule Student'. U svojem diplomskom radu prikazao je analizu konstrukcije ovjesa postojećeg bolida FSB Racing Team-a Arctos, s kojim je tim Fakulteta nastupao na natjecanjima Formule Student u 2013. godini. Analiza bolida napravljena je u dva programska paketa. U programskom paketu Lotus Suspension Analysis analizirana je kinematika ovjesa, a u programskom paketu CarSIM analizirana je dinamika vozila. Simulacijama vožnje izrađenih modela bolida u definiranim ispitnim procedurama uspoređeno je ponašanje u vožnji postojećeg bolida i bolida s određenim geometrijskim značajkama. Provedenom analizom i usporedbom dobiveni rezultati su značajno poboljšani s aspekta poboljšanja voznih karakteristika te skraćivanja vremena potrebnog za odradu procedure.


Početni ekran za analizu

Ekran s prikazom postavki vozila

U okviru projekata tvrtke Prompt Engineering, autor danas u svojem radu koristi najuglednije svjetske CAE-softvere, uključujući Altair (www.altair.com) i Software Cradle (www.cradle-cfd.com) koji omogućuju validaciju proizvoda prije izrade fizičkog prototipa, čime se snižavaju ukupni troškovi. Kako se virtualni prototipovi razvijaju mnogo brže od onih fizičkih, skraćuje se i vrijeme razvoja novih proizvoda te dolazi do inovativnih i naprednih rješenja o kojima ovisi konkurentnost na tržištu.


Ekran s prikazom animacije

Formula Student tijekom ispitivanja

Napredan pristup rješavanju problema pomoću softvera Altair...

... i Cradle