Za temeljno grijanje i hlađenje novih prodajnih prostora poznatog talijanskog proizvođača odjeće Calzedonia u Zagrebu predviđen je četverocijevni sustav s temperaturama 45/40 °C za grijanje i 7/12 °C za hlađenje. Na cjevovodima tople i hladne vode (polaznom i povrtanom vodu) pri tome su ugrađeni zaporni ventili. Za grijanje i hlađenje prostora ugrađeni su kazetni ventilokonvektori koji rade s recirkulacijskim zrakom iz samog prostora. Kazetne jedinice spojene su na zajednički razvod rashladnog medija, tj. na predviđene priključke za prostor. Priključak na cijevni razvod objekta izveden je čeličnim cijevima i Oventropovim regulacijskim kompletima Flypass.

U samim prostorijama provedena je ograničena regulacija temperature pomoću sobnih termostata s regulatorom broja okretaja ventilatora povezanog na ventilokonvektor i Oventropovog priključnog kompleta Flypass za regulaciju protoka na strani vode. Temperature koje moraju biti održavane u prodajnom prostoru ne smiju biti niže od +20 °C zimi, dok ljeti ne smiju biti više od +26 °C.
Izvedena je automatska regulacija temperature prostora pomoću regulatora koji je spojen na središnji nadzorni i upravljački sustav objekta i sobni termostat. Kao izvor topline služi dizalica topline.


Hidrauličko uravnotežavanje sustava grijanja i hlađenja

Potrošači u sustavu grijanja i hlađenja koji su daleko od crpke ne opskrbljuju se dovoljno medijem bez hidrauličkog uravnotežavanja, dok su ostali potrošači koji su blizu crpke 'preopterećeni' protokom. To ne samo što troši dragocjenu energiju i povisuje nepotrebne troškove, već i utječe na ugodnost koju sustavi moraju pružiti.


Primjer sustava s hidraulički uravnoteženim ventilokonvektorima

Hidrauličko uravnotežavanje podrazumijeva optimalnu raspodjelu radnog medija (vode) u sustavu i njime se koordiniraju i uravnotežuju sve komponente sustava grijanja i hlađenja, poput ventilokovektora, regulacijskih i ventila za uravnotežavanje te crpki i cijevnog sustava.

Hidrauličko uravnoteženi sustavi povećavaju energetsku učinkovitost sustava i pružaju vrhunsku udobnost. Istodobno se projektirane osnove kao što su određene temperature polaznog i povratnog voda, volumni protok i diferencijalni tlak mogu održavati u optimalnom stanju. Visokoučinska crpka djeluje učinkovito, a gotovo konstantne temperature povratnog voda osiguravaju optimalan rad uređaja za grijanje i hlađenje. Toplinski i rashladni učin ostvaruju se točno tamo gdje je potrebno, a protok je točno onoliki koliki se zahtijeva proračunom i karakteristikom uređaja za grijanje i hlađenje (ventilokonvektora).

Dakle, hidrauličkim uravnotežavanje izbjegavaju se neispravne prilagodbe kao što su:
• snižavanje temperature polaznog voda
• previsok volumni protok i, kao rezultat toga, neispravna temperatura povratnog voda
• nedovoljna opskrba hidraulički nepovoljno smještenih mjesta potrošnje
• prevelika crpka ili neispravan odabir cirkulacijske crpke.
Budući da su troškovi ulaganja niski u usporedbi s drugim mjerama, poput obnove građevinske ovojnice zgrade, ostvaruje se i vrhunski omjer učinkovitosti i uloženih sredstava.
Zbog svih tih razloga u sustavu grijanja i hlađenja novih prostora Calzedonije primijenjen je Oventropov komplet Flypass.

Prednosti hidraulički uravnoteženih sustava

Sustavi s hidrauličkim uravnotežavanjem omogućavaju:
• uštede na energiji
• optimalne temperature u prostorijama
• dobru učinkovitost sustava (optimiranu učinkovitost uređaja za grijanje i hlađenje)
• smanjenu razinu buke do čega dolazi zbog povećanog protoka
• idealnu upravljivost sustava.


Primijenjeno Oventropovo rješenje za hidrauličko uravnoteženje

Oventropov komplet Flypass sastoji se od:
• regulacijskog ventila za automatsko hidrauličko uravnotežavanje Cocon QTZ, PN16
• ventila Flypass 4TZ sa zapornom, premosnom ('bypass') i funkcijom za normalni rad
• hvatača nečitoće
• ispusta.

Tu je i Cocon QTZ, ventil za automatsko hidrauličko uravnotežavanje i regulaciju sustava grijanja i hlađenja. To je kombinacija ventila s automatskom regulacijom protoka i regulacijskog ventila za instalaciju u zatvorenim sustavima grijanja i hlađenja, a može se koristiti i za regulaciju temperature u prostoriji uz pomoć elektrotermčkog pogona i sobnog termostata. Nazivna vrijednost regulatora protoka može se namjestiti uz pomoć lako namjestivog ručnog kola. Regulacijski ventil može biti opremljen pogonom, regulatorom temperature ili ručnom regulacijskom glavom (navojni priključak M 30 × 1,5). Ventil se koristi za dinamičko hidrauličko uravnotežavanje i regulaciju temperature uređaja ili dijelova sustava rashladnih stropova, ventilokonvektora, centralnog grijanja i sustava površinskog grijanja i hlađenja. Izrađen je od mjedi otporne na izdvajanje cinka (DZR), a brtve od EPDM-a (umjetnog kaučuka) ili PTFE-a (teflona). Isporučuje se u dimenzijama DN 10 - 32, s točkama za mjerenje protoka (mjernim blendama) ili bez njih. U njegove glavne prednosti i tehničke podatke ubrajaju se:
• konstantni, veliki autoritet ventila (a = 1)
• ventil je neovisan o padu tlaka u sustavu
• smanjene dimenzije
• ventil objedinjuje nekoliko funkcija
• dinamičko hidrauličko uravnotežavanje namještanjem tražene vrijednosti protoka
• ugrađene ventile ne treba namještati pri preinakama ili proširenju instalacije
• područje protoka: 30 - 4800 l/h
• maksimalni radni tlak: 25 bar
• maksimalni diferencijalni tlak: 6 bar
• veliki volumni protoci
• mogućnost punjenja i pražnjenja
• radni medij: voda i mješavina vode i etilen-glikola ili propilen-glikola do maksimalno 50%)
• tlak zatvaranja (pogon): 90 - 150 N.

U osnovne tehničke podatke priključne armature Flypass 4TZ ubrajaju se:
• maksimalna radna temperatura ts = +120 °C
• minimalna radna temperatura t= -10 °C
• maksimalni radni tlak p= 2500 kPa
kvs pri normalnom radu za dimenzije DN15/20: 22 / 34
• kvs za 'bypass' funkciju za dimenzije DN15/20: 1,2 / 1,25
• fluid: neagresivna tekućina (npr. voda i prikladna mješavina vode i glikola prema VDI 2035) jer armatura nije prikladna za paru, masne i agresivne tekućine.
Oventropova priključna armatura Flypass 4TZ koristi se za zapiranje, ispiranje, ispuštanje i odzračivanje polaznog i povratnog voda sustava hlađenja.Priključna armatura Flypass 4TZ, komplet Flypass (Flypass 4TZ i Cocon QTZ) i taj komplet s instaliranim elektromotornim pogonomCrtež kompleta Flypass