Uspješnom primjenom najnovijih strukovnih rješenja i novih inženjerskih alata provedena je sanacija i osuvremenjavanje kotlovskog postrojenja s tri dimocijevna kotla koje su bila u radu više od pola stoljeća. Kotlove je proizvela engleska tvrtka Dawey Paxman, sada već pomalo davne 1964. godine. Volumen svakog od kotlova iznosi 12 m3, a učin 4 MW. 
Već i podatak o duljini vremena eksploatacije dokazuje koliko je odgovorno i sustavno osoblje kotlovnice i uprava tvrtke vlasnika  upravljala svojim termoenergetskim postrojenjem. Taj je aspekt posebno razvidan kroz uložene napore tvrtke Končar Energetika i usluge d.o.o. da optimira kemijska priprema kotlovske napojne vode. U prvih je nekoliko desetljeća rada, naime, zbog nesavršenosti u tom segmentu više puta mijenjana kompletna cijevna mreža drugog i trećeg prolaza dimnih plinova (na svakom od tri kotla, tijekom svakih 8 - 10 godina eksploatacije) zbog oštećenja uzrokovanih naslagama kalcifikata i njihovim izgaranjem na stijenkama cijevnih stijena i potopljenih komora. Prije 10 godina je mudrim investicijskim održavanjem vlasnika dodatno podignuta učinkovitost kotla br. 2, ugradnjom cijevnog izmjenjivača (ekonomajzera) na ulazu napojne kotlovske vode, a koji je smješten na izlazu dimnih plinova, čime je iskoristivost (ŋ) kotla podignuta na 93 - 94%. 

Taj složeni projekt ostvaren je u Energani Jankomir koju koriste tvrtke iz sastava Grupe Končar. Osim sveobuhvatnih nerazornih ispitivanja (UT, RT, cRT, PT, MT i VT tehnikama) te propisanih periodičkih ispitivanja i inspekcijskih pregleda na tlačnoj opremi u eksploataciji, naknadno je tijekom ljeta provedeno i osuvremenjavanje kotlovskog postrojenja, koje je sugerirano vlasniku u sastavljenom 'Završnom izvještaju sa procjenom preostalog životnog vijeka, te planom mjera za buduću eksploataciju', koje je za vlasnika izrađeno nakon provedenih ispitivanja. 

Taj je složeni projekt proveden za tvrtku Končar Energetika i usluge d.o.o. tijekom ljeta ove godine, a izvođač radova bila je tvrtka Metrolab d.o.o. iz Zagreba, čiji je direktor, Boris Meštrović, dipl. ing. ujedno bio i voditelj stručnog tima za provedbu svih potrebnih aktivnosti tijekom ovog projektnog zadatka. U projektu su još sudjelovali tvrtka Tehnokom d.o.o., kao ovlašteni zastupnik proizvođača Gestra, tvrtka Croatiainspect d.o.o. i tvrtka PROEL d.o.o., kao odobreni dobavljač i ovlašteni zastupnik programabilnih logičkih kontrolera (PLC) Siemens i mjernih pretvornika Bauman.
Prije samih radova osuvremenjivanja kotlovskog postrojenja su provedena iznimno sustavna multidisciplinarna ispitivanja kako bi se utvrdilo stvarno stanje kotla, nakon čega su sanirana utvrđena oštećenja te je (slijedom ASME/API strukovnog naputka FFS) procijenjen preostali vijek trajanja kotla. Nakon toga, krenulo se sa samim radovima na osuvremenjavanju pojedinih elemenata i podsustava kotla. Pri tome su sanirani i osuvremenjeni podsustavi automatske regulacije i blokadnih sustava za održavanje 'radne' razine napojne vode i povrata kondenzata, sustav za napajanje kotlova iz napojnog spremnika, a izvedena je posve nova automatska regulacija rada kotla, s dodatnim mogućnostima posve automatiziranog rada i 'ručnog' upravljanja postrojenjem. Nakon što su svi radovi završeni, provedena je i sanacija sustava za pripremu napojne kotlovske vode, što je omogućilo da cijelo postrojenje koje je u pogonu bilo već više od pola stoljeća s visokom razinom pouzdanosti uđe i u nova desetljeća buduće eksploatacije. Naravno, kotao je opremljen novom instrumentacijom, regulacijom, automatizacijom i vizualizacijom svih procesa koji se u njemu odvijaju. U konačnici je još izrađen i završni izvještaj s planom mjera i cjelovita tehnička dokumentacija postrojenja, s nacrtima kotlova i shemom kotlovnice (jer originalnu nije bilo moguće preuzeti od nekadašnje Agencije za opremu pod tlakom, odnosno njezinog pravnog slijednika, tvrtke OPT d.o.o.). 

Svi radovi na sanaciji i osuvremenjivanju provedeni su prema usklađenim zahtjevima iz Tehničkih uputa za provođenje svih aktivnosti na opremi pod tlakom (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, listopad 2017. godine), Pravilnika o tlačnoj opremi (NN 79/2016) i Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017) i usklađeni su sa zahtjevima iz norme HRN EN 12953 i strukovnog naputka TRD 604. Oni su ujedno rijedak pozitivan primjer suradnje odgovornih vlasnika i stručnog multidisciplinarnog inženjerskog tima, u nastojanju da se osim golog ispunjavanja propisane legislative učinkovito osuvremeni stara oprema (kakve je hrvatska industrija prepuna!), uz osnovnu premisu da je oprema pod tlakom visoke razine opasnosti velika ugroza za ljude, materijalna dobra, okoliš i domaće životinje te da njezinim odgovornim vlasništvom i osuvremenjavanjem korisnici ne samo što izbjegavaju potencijalne kazne nadležnog inspekcijskog tijela MINGO-a, već sebi osiguravaju uštede, na osnovi smanjene potrošnje energenata i povećanja iskoristivosti opreme, a svima nama omogućavaju ugodnije i sigurnije mjesto za život, sa smanjenim emisijama štetnih tvari i čišćim okolišem.

Shema kotlovnice nakon rekonstrukcije

Galerija slika