Javnu rasvjetu, baš kao i druge infrastrukturne objekte koji su uobičajeno u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, treba održavati i unaprijeđivati kako bi svrsishodno služili građanima. U današnje vrijeme aktualan je trend snižavanja troškova pogona i održavanja i smanjenja potrošnje energije, čime se smanjuju financijski izdaci lokalnog proračuna. Svemu tome može doprinijeti dobar sustav upravljanja javnom rasvjetom. Kao prvo, potrebno je raspolagati točnom prostornom evidencijom svih rasvjetnih tijela i pripadajuće mreže. Informacijski sustav koji je prilagođen potrebama tvrtki koje brinu za javnu rasvjetu može pomoći u nadziranju, održavanju i planiranju, sve u cilju snižavanja troškova i poboljšanja učinkovitosti. S obzirom na to da je javna rasvjeta raspoređena po cijelom području grada ili manjeg mjesta, što znači da je vezana na prostor, logično je da geografski informacijski sustav (GIS) bude pravo okruženje za evidenciju i vođenje sustava javne rasvjete.

Tvrtka PRotOK se više od 20 godina bavi izradom informacijskih sustava u GIS okruženju, koji su specijalizirani za pojedine infrastrukture. Veći dio djelatnosti tvrtke usmjeren je na vodoopskrbu i odvodnju jer su te infrastrukture ranije započele s informatizacijom, ali u zadnje vrijeme počinje uvođenje GIS-a i za druge infrastrukture. Rješenje koje se osniva na GIS-u za javnu rasvjetu omogućava uspostavu prostorne evidencije cjelokupnog sustava javne rasvjete: od rasvjetnih tijela, preko svih tipova kabela i opreme, pa sve do mogućnosti da korisnici (građani) prijave nedostatke. Kao informatička tehnologija koja je namijenjena prostorno-atributnom opisu objekata od sveopćeg interesa, GIS omogućava niz prostornih analiza koje mogu biti potpora u procesima planiranja, korištenja i održavanja javne rasvjete. Uvođenjem jednog takvog GIS rješenja mogu se očekivati koristi u optimiranju funkcioniranja javne rasvjete i u optimiranju radnih procesa tvrtki koje upravljaju i/ili održavaju javnu rasvjetu.

Poželjne karakteristike GIS rješenja za javnu rasvjetu

Kvalitetno rješenje za upravljanje javnom rasvjetom podrazumijeva točnu evidenciju svih sastavnih dijelova javne rasvjete s potpunim atributnim opisom i mogućnost unosa i izmjene podataka kako bi stanje u prostornoj bazi uvijek bilo ažurno. Za održavanje kvalitetne baze poželjan je specijalizirani grafički editor s nizom ugrađenih 'pametnih' naredbi. Nužno je i vođenje strujnih krugova, faza i povezanost opreme na njih. Da bi se osigurala konzistentnost baze, softver treba imati ugrađene kontrole koje ne dopuštaju nepravilan unos podataka, čime je kasnije osigurana točnost pri analiziranju podataka i izradi raznih statistika i izvještaja.
Naravno, u današnje vrijeme je poželjno uključiti i same građane u proces poboljšanja javne rasvjete te im omogućiti prijavu problema i neispravnih svjetiljki na internetskom pregledniku na mobitelu, tabletu ili računalu.

Kvalitetan informacijski sustav može unaprijediti poslovanje tvrtki zaduženih za održavanje javne rasvjete, ali i omogućiti vlasniku (općini, gradu ili drugoj lokalnoj zajednici) nadziranje svih aktivnosti i ujedno prikupiti podatke za planiranje ušteda na energiji i uvođenja novih, obnovljivih izvora energije. Troškovi uspostave nisu visoki u usporedbi s koristima koje se mogu ostvariti.