Bez pomoći države pilana Pana u Turopolju je izgradila kogeneracijsko postrojenje na biomasu kako bi učinkovitije iskoristila vlastiti drvni otpad nastao tijekom proizvodnog procesa. Zastarjela, ekonomski neučinkovita kotlovnica na paru s toplinskim učinom 2 x 3,6 MW zamijenjena je energetski učinkovitijim rješenjem koje omogućava pilani da iskoristi sve svoje resurse. Kako smo doznali pri obilasku postrojenja, učinkovitost kogeneracijskog postrojenja na biomasu, čiji toplinski učin iznosi 4 MW, a električna snaga 1 MW, je 60 - 70%. Toplinska energija se u potpunosti koristi za vlastite potrebe, gdje se pomoću toplinskih cjevovoda, izgrađenim pomoću IPARD programa, oko 20% topline koristi za grijanje 20 000 m2 proizvodnih pogona, a ostatak za tehnološku proizvodnju. Višak električne energije, oko 800 - 850 kW, ovisno o vlastitim potrebama, se predaje HEP-u u elektroenergetsku mrežu, pri čemu se dobivaju poticaji. Taj novac se dalje ulaže u modernizaciju tehnologije i povećanje konkurentnosti finalnog proizvoda.

Izgradnja postrojenja je trajala godinu i pol, međutim za pripreme i detaljniju analizu projekta bilo je potrebno dvije godine. Postrojenje od travnja 2015. godine radi 24 sata na dan pod konstantnim nadzorom i bilježi oko 8000 radnih sati godišnje, za koje proizvođač garantira u prve dvije godine. Vrijednost cjelokupne investicije je 3,7 milijuna eura te uz godišnje remontne troškove od milijun kuna očekuje se povrat uloženih sredstava za oko osam godina s time da je vijek trajanja samog kogeneracijskog postrojenja oko 20 godina. Takav sustav zaokružuje cjelokupni proizvodni proces te uz povećanje prihoda po zaposleniku i otvaranju novih radnih mjesta potiče rast i razvoj poduzeća u okviru novog ekonomskog modela EU-a kojeg javnost poznaje pod pojmom kružna ekonomija.

Galerija slika