Tvrtka Feller je specijalizirana za obradu i pripremu voda, a djeluje u područjima energetike, procesne tehnike, projektiranja, izvođenja, servisa, obuka i trgovine. Sjedište tvrtke je u Ivanić Gradu, a osnovana je još 1992. godine, pri čemu ubrzo nakon osnivanja započinje s proizvodnjom uređaja za obradu voda, što postaje njezina osnovna djelatnost. Isto tako, od samih početaka surađuje s poznatim svjetskim proizvođačem Dow Chemical i ima licencu za primjenu tehnologije regeneracije ionskih izmjenjivača UP.CO.RE.
Njezinu kvalitetu potvrđuju brojne reference iz Hrvatske i inozemstva.

* * *


Aerator...

Novo postrojenje za obradu vode u Tvornici ulja Čepin

Kvaliteta vode koja se koristi u prehrambenoj industriji jedan je od ključnih čimbenika koji vodi do vrhunskog proizvoda. Nakon rekonstrukcije kotlovnice i ugradnje novog kotla na suncokretovu ljusku u Tvornici ulja Čepin pojavila se potreba za novim postrojenjem za kemijsku pripremu vode. Staro postrojenje bilo je dotrajalo, nije imalo dovoljan kapacitet i nije moglo postići traženu kvalitetu vode. Tvrtka Feller stoga je obavila je cjeloviti inženjering, odnosno sve radove vezane za pripremu vode: od projektiranja, preko izrade i montaže, do namještanja i puštanja postrojenja u pogon.
Bunarska voda dolazi na otvorenu aeraciju, gdje se oksidiraju željezo, amonijak i mangan. Potom ona prolazi kroz dva stupnja pješčanih filtara, gdje se uklanjaju željezo i mangan i odvija nitrifikacija amonijaka. Zatim se voda obrađuje reverznoosmotskim uređajem i ionskim omekšivačima radi postizanja propisane kvalitete za visokotlačne parne kotlove. U nastavku se voda frekvencijski upravljanim crpkama, zajedno s kondenzatom, koristi za proizvodnju pare koja se dalje koristi u procesu proizvodnje.


... pješčani filtri...

... uređaj za reverznu osmozu...

... i ionski omekšivači u postrojenju za pripremu kotlovske vode u Tvornici ulja Čepin

* * *

Postrojenje za ultrafiltraciju u pogonu tvrtke LTH Castings u Ljubljani

Uspješna tvrtka u proizvodnji dijelova za automobilsku industriju u procesu proizvodnje imala je zahtjev za određenom kvalitetom vode. Tijekom dugogodišnje suradnje s tvrtkom Feller na obradi vode, slovenska tvrtka LTH Castings je uspjela postići traženu kvalitetu uređaja za filtraciju vode kao što su filtri s aktivnim ugljenom, omekšivači, reverzne osmoze i sl.
Ruka zakona je neumoljiva, stoga je LTH Castings radi poštivanja odredbi europskih propisa o otpadnim vodama zatražio rješenje za filtraciju uljne emulzije za svoje postrojenje u Ljubljani. U skladu s time, Feller je projektirao, proizveo i ugradio sustav za filtraciju uljnih emulzija pomoću ultrafiltracijske tehnike. Ultrafiltracijskim uređajem ostvarene su značajne uštede pri zbrinjavanju uljnih emulzija koje se ne smiju ispuštati u kanalizaciju. Uz to, primjenom te tehnike se čak 95% uljne emulzije može filtrirati i ispustiti u kanalizaciju, dok se preostalih 5% krutog ostatka mora propisno zbrinuti.


Trodimenzionalni računalni model...

... i ugrađeno ultrafiltracijsko postrojenje u tvornici LTH Castings u Ljubljani