Grupacija Aquafil, kojoj pripada i tvrtka AquafilCRO je 2007. godine usvojila Politiku održivog razvoja kao integralni dio svoje poslovne politike s primarnim ciljem smanjenja emisija u okoliš. AquafilCRO, sukladno politici održivog razvoja, osim što je kupac zelene energije HEP-a (ZelEn), u srpnju ove godine je s tvrtkom HEP ESCO potpisao ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom.
Projekt energetske učinkovitosti u rasvjetnom sustavu pogona tvrtke uključuje modernizaciju rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti, što obuhvaća usluge inženjeringa i usluge osiguravanja financijskih sredstava prema ESCO-modelu. Postojeća unutarnja rasvjeta pogona izvedena je fluorescentnim izvorima. Modernizacijom je predviđena zamjena fluorescentnih cijevi snage 36 W i 58 W s cijevima sa svjetlećim diodama (LED) snage 16 W i 27 W u postojećim svjetiljkama. Instaliranjem novih LED cijevi u postojeće svjetiljke, isključit će se djelovanje elektromagnetske prigušnice, a time i gubici energije koje one uzrokuju. Nova tehnologija omogućava kvalitetnu rasvjetu radnih prostora uz smanjenje potrošnje, povećanu trajnost izvora i bolji uzvrat boja.


Potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji HEP ESCO-a i AquafilCROa
Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti AquafilCROu donosi brojne prednosti: snižavanje troškova za energiju i smanjenje ovisnosti o promjenama cijena energenata, povećanje konkurentnosti i smanjenje utjecaja na okoliš. Provedba te mjere dovodi do ušteda na električnoj energiji većih od 450 000 kW h godišnje i značajno sniženih troškova održavanja. I taj projekt dokazuje da se primjenom pravila energetske učinkovitosti investicije mogu financirati uštedama na energiji i da je ESCO-model za privatni sektor višestruko isplativ. Treba naglasiti da Projekt povećanja energetske učinkovitosti u AquafilCROu koje provodi HEP ESCO nije tipsko rješenje, već se radi o prilagodbi na postojeći sustav s optimalnim rješenjem, prilagođenom potrebama klijenta. Nakon otplate investicije prema ESCO-modelu (financiranja iz postignutih ušteda), HEP ESCO izlazi iz projekta, a sve pogodnosti projekta ostavlja klijentu.


Analitika na ekranu sustava ESCO Monitor®

Pored modernizacije rasvjete, uspostavit će se i daljinsko očitanje energenata i instalirat će sei ESCO Monitor®, kao podrška uvođenju sustava upravljanja energijom prema ISO 50 001. ESCO Monitor® je računalni poslovni sustav za gospodarenje energijom koji omogućava uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije i vode, primjerice u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja.
Gospodarenje energijom nije samo primjena pojedinačnih mjera, već kontinuiran i održiv pristup korištenju i gospodarenju resursima. Osnovni cilj uspostave sustavnog gospodarenja energijom je smanjenje potrošnje energije i vode, a time i snižavanje troškova korištenja zgrade i smanjivanje štetnog utjecaja na okoliš, pri čemu to nije na štetu kvalitete proizvoda i usluga ili uvjeta rada.

Energetska učinkovitost je logičan smjer razvoja jer rezultira znatnim smanjenjem potrošnje svih energenata, povećanjem sigurnosti, pouzdanosti i radne efikasnosti, tehničkim unaprjeđenjima i sniženim troškovima održavanja pa tvrtke u Hrvatskoj trebaju razmišljati o smanjenju potrošnje energenata provedbom mjera koje će prvenstveno povećati njihovu konkurentnost.