Sunčane elektrane na zgradama HEP-a

Kada je riječ o obnovljivim izvorima, osim izgradnje velikih sunčanih elektrana i vjetroelektrana kao što su SE Kaštelir, SE Vis, SE Cres, SE Vrlika Jug, SE Marići, SE Obrovac, SE Kaštelir 2 i VE Korlat, HEP je pokrenuo izgradnju integriranih sunčevih elektrana na krovovima poslovnih i proizvodnih zgrada za pokrivanje vlastite potrošnje električne energije, kako bi dodatno ubrzao realizaciju obnovljivog scenarija razvoja. 

Proizvodnja energije na mjestu potrošnje ima višestruke koristi, i za korisnika te energije, i za okoliš i za Hrvatsku u cjelini. Ideja je da integrirane sunčane elektrane proizvode optimalnu količinu energije za potrebe objekta te se na taj način dugoročno snižavaju troškovi za energiju.

Do sada je HEP na svojim objektima postavio 57 sunčanih elektrana za pokrivanje vlastite potrošnje električne energije, ukupne snage 1 MW. Do 2030. godine u svojim proizvodnim kapacitetima HEP planira dobiti novih 1500 MW, od čega u sunčanim elektranama 350 MW, a jednako toliko i u vjetroelektranama.


Izgradnja integriranih sunčanih elektrana za kupce HEP-a

Polazeći od svoje uloge nositelja energetske tranzicije Hrvatske prema niskougljičnom društvu, HEP na projektima izgradnje integriranih sunčanih elektrana, kao što je, npr. program ‘HEP EE solar plus’, želi uspostaviti čvrstu partnersku suradnju s industrijskim i turističkim sektorom. Kao najveća hrvatska energetska tvrtka, HEP je prepoznao trendove i potrebe tržišta te u svoju ponudu, uz opskrbu energentima, uključuje sve složenije i suvremenije energetske usluge. Među njima je i izgradnja sunčanih elektrana prema načelu ‘ključ u ruke’ koja se realizira prema ESCO modelu. ESCO model podrazumijeva da za kupca HEP Grupe nema ni tehničkog ni financijskog rizika, a investicija se isplaćuje iz ušteda. Za svakog kupca projekt se radi po mjeri, odnosno prilagođava svakom pojedinom potrošaču. U programu ‘HEP EE solar plus’ HEP svojim kupcima nudi, zajedno s mjerama energetske učinkovitosti, integrirane sunčane elektrane koje proizvode optimalnu količinu energije za njihove potrebe. HEP-ova tvrtka za energetsku učinkovitost, HEP ESCO pomaže kupcima HEP-a da ostvare uštede uvođenjem sustavnog gospodarenja energijom. 

Tijekom 2020. u sklopu tog programa izgrađeno je i pušteno u trajni pogon sedam sunčanih elektrana, a do kraja godine bit će ih izgrađeno još deset. Ukupna snaga svih 17 takvih sunčanih elektrana iznosi 12,7 MW. Govoreći o uštedama na energiji, one u PPK - karlovačkoj mesnoj industriji godišnje iznose 10,89%, odnosno 830 000 kuna, dok je razdoblje povrata investicije procijenjeno na 5,2 godine.


Sunčana elektrana na krovovima PPK-a u Karlovcu, ukupne snage 1,2 MW

Pametno upravljanje energijom u zgradama

Svojim kupcima HEP nudi integrirane sunčane elektrane u kombinaciji s mjerama energetske učinkovitosti. HEP ESCO pomaže kupcima da prepoznaju i ostvare uštede uvođenjem sustavnog gospodarenja energijom te pružanjem usluga edukacije krajnjeg korisnika u području energetike.Jedna od suvremenih mjera energetske učinkovitosti je pametno upravljanje energijom u zgradama. Zgrade treba početi mijenjati iz pasivnog potrošača energije u aktivnog sudionika koji prikuplja podatke i kreira informacije koje služe za upravljanje potrošnjom. Implementacijom sustava pametne koordinacije trošila na razini zgrade ili proizvodnog pogona može se utjecati na smanjenje energetske potrošnje. Pametne zgrade, osim upravljanja uvjetima u interijeru, imaju sposobnost komunikacije s okolicom i prilagođavanja vlastite potrošnje mrežnim uvjetima. Priključivanjem obnovljivih izvora zgrade postaju aktivni element mreže, a time i važan element izgradnje niskougljičnog društva.Sunčane elektrane na krovovima industrijskih pogona, snage 1,2 MW i 380 kW