U program za školovanje plinoinstalatera prema jedinstvenom modelu obrazovanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik uključeno je ukupno 23 učenika, od čega 13 u prvom, osam u drugom i dva učenika u trećem razredu (il. 1). Pri tome su upisne kvote određene u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Uz to, Škola provodi i prekvalifikacije u zvanje plinoinstalatera u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Tako su u školskoj godini 2010/2011. pretkvalifikaciju završila dva kandidata i za još sedam je ona u tijeku, dok je za prekvalifikaciju u školskoj godini 2011/2012. bilo prijavljeno šest kandidata.
Pri tome također valja spomenuti i Program stručnog osposobljavanja za osnovne poslove plinoinstalatera koji se provodi na Pučkom otvorenom učilištu Šibenik, pri čemu je osposobljavanje prve skupine s pet kandidata započelo u jesen 2011. godine.
Također treba reći da je Škola od MZOS-a zatražila odobrenje da u školskoj godini 2010/2011. upiše novo zanimanje - dimnjačara, ali ga na žalost nije dobila.


Mirjana ŠKUGOR, dipl. ing.

Praktična nastava

Praktična nastava u radnom procesu tijekom školovanja budućih plinoinstalatera u Školi se provodi u skladu s nastavnim planom i programom koji je odobrio MZOS. Za to je u prvoj godini školovanja predviđeno 560 h praktične nastave, u drugoj 630 h, a u trećoj 640 h. No, valja istaknuti poraznu činjenicu da, prema podacima HOK-a, na području Šibenskokninske županije postoje samo dva obrta s licencom za obavljanje poslova plinoinstalatera i jedan obrt s licencom za obavljanje poslova dimnjačarstva. U skladu s time, postoji velik problem s održavanjem praktične nastave izvan škole u radnom procesu.


Ilustracija 1 - Nova zgrada Industrijsko-obrtničke škole Šibenik

Suradnja s koncesionarom

Svakako treba istaknuti odličnu suradnju Škole s tvrtkom EVN Croatia plin, koncesionarom za plinofikaciju i distribuciju plina u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pri tome su prvi kontakti i upoznavanje ostvareni upravo na zahtjev predstavnika EVN Croatia plina, a zatim je uslijedio posjet ravnatelja i djelatnika Škole podružnici tvrtke u Zadru.


Ilustracija 2 - Stručni posjet djelatnika strukovnih škola iz tri dalmatinske županije Zemaljskoj strukovnoj školi u Zistersdorfu pokraj Beča

Isto tako, valja reći da su na poziv i u organizaciji EVN Croatia plina djelatnici (profesori, stručni učitelji i ravnatelji) strukovnih škola iz sve tri dalmatinske županije imali prigodu posjetiti Zemaljsku strukovnu školu u mjestu Zistersdorf pokraj Beča u Austriji (il. 2). Zahvaljujući tome, mogli su se upoznati s radom škole i načinom obrazovanja učenika za instalaterska zanimanja u Austriji te vidjeti kolika je opremljenost školskih radionica. Osnovni cilj posjeta bilo je primijeniti dobra iskustva iz Austrije u obrazovanju učenika u dalmatinskim srednjim školama kako bi se stvorili neophodni kadrovi, osobito plinoinstalatera, koji će preuzeti poslove koje trenutačno zahtjeva tržište rada na području Dalmacije.

Uz sve to, treba naglasiti da su 26. svibnja 2011. godine gosp. Gottfried REISENAUER, tehnički direktor tvrtke EVN Croatia plin i gosp. Vlado RUBELI, ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole Šibenik potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji.

Tim je sporazumom vrijednim 100 000 kuna predviđena trogodišnja suradnja Škole i tvrtke koja će omogućiti:

 • tehničke uređaje i materijal za obuku plinoinstalatera
 • održavanje stručnih predavanja i obrazovnih priredbi u okviru obuke plinoinstalatera
 • financijsku potporu, a osobito stipendije
 • stjecanje radnog iskustva učenika na gradilištima tvrtke EVN Croatia plin širom Dalmacije.

Praktikum za strojarske instalacije

Osnovni problem obrazovanja plinoinstalatera u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik, ali i cijeloj Šibensko-kninskoj županiji te Dalmaciji uopće je, kako je ranije spomenuto, nemogućnost održavanja kvalitetne praktične nastave izvan škole, u radnom procesu, odnosno u obrtničkim radionicama. Zbog toga je kao moguće rješenje predloženo osnivanje i organizacija kvalitetnog praktikuma u Školi.


Ilustracija 3 - Tlocrt...

Ilustracija 4 - ... i dijelovi do sada ugrađene opreme u Praktikumu

Metodu za podučavanje, na osnovi koje se izvodi praktikum za strojarske instalacije s timom kolega je osmislio profesor Škole Emil MAČUKAT.
Praktikum će poslužiti za obrazovanje budućih:

 • instalatera grijanja i klimatizacije
 • vodoinstalatera
 • plinoinstalatera
 • dimnjačara (ako se za taj program dobije odobrenje).

Praktikum je u fazi opremanja, a sadržavat će instalacije sustava grijanja i klimatizacije, vodovodne, plinske i dimovodne instalacije koje će biti u funkciji, ali i učila (il. 3 i 4). Instalacije su osmišljene tako da odražavaju potrebe ljudi koji žive na području Dalmacije, pri čemu je naglasak stavljen na obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Dakako, instalacije će biti spremne za priključivanje na plinski sustav, čim to bude omogućeno, odnosno čim prirodni plin bude na raspolaganju (i) u Šibeniku.

Praktikum će služiti za:

 • održavanje teoretske i praktične redovne nastave
 • provođenje pomoćničkih ispita
 • pripremanje za natjecanja
 • organizaciju natjecanja
 • provođenje majstorskih ispita
 • provođenje programa prekvalifikacije
 • održavanje prezentacija i predavanja.

U svakom slučaju, Praktikum će omogućiti premošćivanje problema nedostatka adekvatne praktične nastave u obrtničkim radionicama do trenutka otvaranja više licenciranih obrta koja će se baviti plinskim instalacijama na području Županije, ali i u cijeloj Dalmaciji.

Ilustracija 5 - Tvrtkama Vaillant, Dräger Safety, Robert Bosch i Viessmann, koje su se uključile u donatorsku akciju za opremanje praktikuma Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, u sklopu 11. plinarskog foruma održanog 22. i 23. ožujka 2012. godine uručene su zahvalnice.