Troškovi za energiju često se smatraju neizbježnim troškom u poslovanju u svim sektorima pa i u hotelskom. No, potrošnja energije dio je poslovanja kojim se može djelotvorno upravljati kao i bilo kojim drugim procesom.
HEP, kao i mnoge velike europske energetske tvrtke, mijenja svoju ponudu tako da, uz opskrbu energentima, tržištu nudi kompleksnije i suvremenije energetske usluge. HEP ESCO, tvrtka u sklopu HEP Grupe, pomaže kupcima HEP-a da prepoznaju i ostvare određene uštede u sklopu projekata provedbe konkretnih mjera energetske učinkovitosti ili uvođenjem sustavnog pristupa gospodarenju energijom, ali i pružanjem usluga konzaltinga u području energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom.
Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti hotelima donosi brojne prednosti: snižavanje troškova za energiju, manju ovisnost o promjenama cijena energenata, povećanje konkurentnosti i smanjenje utjecaja na okoliš. Projekti energetske učinkovitosti koje provodi HEP ESCO nisu tipska rješenja, već se radi o energetskoj usluzi prilagođenoj potrebama korisnika, a mjere energetske učinkovitosti najčešće se izvode u nekoliko faza pa korisnik sam može odlučiti koje od njih i kada želi provesti.
Financijska isplativost se postiže primjenom mjera energetske učinkovitosti na sustavima grijanja i hlađenja, potrošne tople vode, rasvjeti, elektro-sustavima i na automatizaciji i optimiranju postojećih sustava. Povrat investicije za izmjenu pročelja i stolarije nije kraći od desetak godina pa to i nisu tipični projekti za ESCO tvrtke.
Jedna od suvremenijih mjera energetske učinkovitosti je pametno upravljanje energijom u hotelima. Hotele treba početi mijenjati iz pasivnog potrošača energije u aktivnog sudionika, koji prikuplja podatke i kreira nove informacije koje služe za upravljanje potrošnjom. Primjenom sustava pametne koordinacije trošila na razini hotela može se utjecati na smanjenje potrošnje. Pametni hoteli, osim upravljanja uvjetima u interijeru, imaju sposobnost komunikacije s okolicom i prilagođavanja vlastite potrošnje mrežnim uvjetima. Priključivanjem obnovljivih izvora situacija se komplicira, budući da hotel postaje aktivni element mreže.

Bez obzira na to radi li se o neovisnom hotelu ili lancu hotela, suvremeni sustavi za gospodarenje energijom u hotelima mogu pružiti brojne prednosti, uključujući smanjenje potrošnje energije u sobama koje trenutačno nisu zauzete gostima, regulaciju sobne temperature sukladno zahtjevima gosta, podatke o stvarnoj prisutnosti gostiju u sobi, podatke o optimalnom vremenu za pospremanje i smanjenje uznemiravanja gostiju radi pospremanja i sl.
Prvi 'manje bolan' korak, tj. aktivnost koja ne zahtijeva velike investicije, je uvođenje sustavnog gospodarenja energijom (SGE). Osnovni cilj uspostave sustavnog gospodarenja energijom je smanjenje potrošnje energije i vode, a time i snižavanje troškova korištenja hotela i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš. Naravno, pri tome kvaliteta hotelske usluge ostaje na visini i u skladu s potrebama i željama gosta. Uvođenje sustava praćenja i analize potrošnje energenata u pravilu predstavlja jednu od prvih mjera energetske učinkovitosti, a do sada zabilježene uštede kod uspostave takvog sustava bez dodatnih investicija su na razini 5 - 10%. Uspostava sustavnog gospodarenja energijom ključna je za postizanje ušteda. Jedna od energetskih usluga iz područja gospodarenja energijom koja se nudi kupcima HEP-a je i 'Uspostava daljinskog očitanja električne energije i uvođenje sustava za gospodarenje energijom ESCO Monitor®'. Korištenje sustava ESCO Monitor® omogućuje sustavno praćenje dinamike potrošnje energenata, odnosno omogućava korisniku uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije i vode, primjerice u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja. Neke od koristi za korisnike sustava ESCO Monitor® su: pregled mjernih mjesta, mogućnost generiranja planova potrošnje, olakšano planiranje i donošenje odluka o provedbi pojedinih mjera energetske učinkovitosti.
ESCO Monitor® Panel je komunikacijski alat koji se postavlja na frekventno mjesto i zaposlenike, ali i goste hotela informira o značajkama potrošnje energije te ostalim bitnim temama koje uprava hotela želi objaviti.

Projekti financirani sredstvima Europske unije doprinose rastu profitabilnosti hotela. Međutim, za prijavu projekata potrebno je dobro razraditi i administrativni dio prijave, a i tehnički koji se tiče detaljnih investicijskih studija za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. HEP ESCO ima iskustvo i znanje potrebno za pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih fondova u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora te može pomoći u pripremi kvalitetne aplikacije takvih projekata na relevantne europske fondove.
Primjena mjera energetske učinkovitosti u hotelima logičan je smjer razvoja hotelskog sektora, budući da povećanje energetske učinkovitosti rezultira znatnim smanjenjem potrošnje svih energenata, povećanjem sigurnosti, pouzdanosti i radne učinkovitosti, tehničkim unaprjeđenjima i sniženim troškovima održavanja. Uvođenje SGE-a temelj je za nadogradnju sustava u hotelima pametnim tehnologijama koje brzo dolaze ili su već tu. Pojmovi kao što su 'pametna zgrada', 'pametna brojila', 'pametni grad' i 'pametni hoteli' sve će se više koristiti.

Uostalom, dobar primjer za to su Hoteli Makarska koji su, svjesni važnosti smanjenja potrošnje energenata za poslovnu uspješnost hotela, ali i pozitivnu sliku kod ekološki osviještenih gostiju, u suradnji s HEP ESCO-om pokrenuli uvođenje sustava nadzora i upravljanja električnom energijom korištenjem računalno-poslovnog sustava - ESCO Monitor® i ESCO Monitor® Panela, a sve u cilju postizanja energetske politike hotela.