Problemi s propuštanjem vode i pucanjem cijevi vodovodnih instalacija srećom se ne događaju svakodnevno. No, kada se takva šteta ipak dogodi, izaziva vrlo visoke troškove i zahtijeva vrijeme za uklanjanje, šteti ugledu tvrtke koja je isporučila opremu i/ili izvela radove i prije svega nameće pitanje: tko će to platiti?

Prema podacima Glavnog saveza njemačkog osiguravateljskog gospodarstva (GdV), godišnji troškovi koje osiguravajuća društva u Njemačkoj moraju nadoknaditi za štete na vodovodnim cijevima dosežu čak 2,3 milijarde eura, s time da je trend uzlazan. Pri tome u taj iznos čak nisu uključene štete koje instalateri uklanjaju na vlastiti trošak.

Njemački Zavod za sprječavanje i istržaivanja nesreća javnih osiguravatelja (IfS) ima opsežnu bazu podataka o štetama u razdoblju 2003. - 2019. godine. Podaci iz te baze pokazuju da je čak 39% svih šteta na vodovodnim instalacijama povezano s greškama pri instalaciji i montaži, a glavni izvor tih šteta su loše izvedeni pritisni spojevi. Istodobno, ako se pri štetama izazvanima vodom uglavnom radi o pucanjima cijevi, statistika pokazuje da su propusni spojevi s udjelom u svim štetama od 25% mnogo češći uzrok.
Postavlja se pitanje na čemu onda ne bi trebalo štedjeti kod izvođenja vodovodnih instalacija? Može se odgovoriti kratko: tko kupi jeftine cijevi i spojnice (fitinge), slabo će uštedjeti. Udio tih komponenti u cjelokupnom poslu u kupaonici (keramika, kotao za grijanje i pripremu potrošne tople vode, pričvršćenja, kupaoničko pokućstvo itd.) prilično je mali. No, velik je rizik da će tu doći do greške koja će rezultirati visokim troškovima.

Na čemu se,dakle,može uštedjeti? Odgovor je jasan: dugoročno se mogu izbjeći troškovi i nepotreban stres ako se od samog početka uloži u visokokvalitetan sustav koji je obrađen tako da postoje tolerancije u pogledu grešaka. Na taj način se smanjuje rizik pri ugradnji i rizik od šteta. Takav je sustav TECEflex poznatog njemačkog proizvođača instalacijske opreme TECE.