Postoji jedan otok na kojemu stoljećima nijebila riješena opskrba pitkom vodom, gdje tlonikada nije bilo pogodno za poljoprivredu, gdjestalno pušu jaki vjetrovi i gdje je uvijek postojaoproblem opskrbe električnom energijom pa stoga nije bilo nikakve industrije ni značajnijeg turizma. Gospodarsko-socijalni problemi toga otokastoga su se mogli svesti na četiri točke:
• nedostatak pitke vode
• neriješena opskrba strujom
• iseljavanje stanovništva
• nezaposlenost.

Ako je netko možda ipak pomislio drugačije,taj otok ne nalazi se u Hrvatskoj ni u Jadranskommoru, a ni u Sredozemlju. Nalazi se, zapravo,usred Atlanskog oceana i, iako politički pripadaEuropi, zemljopisno je u Africi.
Riječ je o otoku El Hierro, najmanjem u sastavu Kanarskog otočja...


Ilustracija 1 - El Hierro je najmanji otok u sastavu Kanarskog otočja...

Rješenja za opskrbu energijom i pitkom vodom

Mogućnosti za rješavanje spomenutih problema bile su dvojake:
• čekati i dalje pomoć i rješenja od središnje vladeu Madridu (udaljene čak 1928 km zračne linije!)
• poduzeti nešto samostalno.

Na sreću, odabrana je druga mogućnost i zajedničkim angažmanom svih stanovnika otokarazrađene su ideje za rješenje tih problema. Pritome valja naglasiti da su na razradi tih rješenja iprojektiranju primijenjenih sustava radili isključivo lokalni stručnjaci, bez pomoći stranih konzultanata. Ipak, treba reći da su projektirana rješenjaprijavljena na natječaje Europske komisije pa suod Europske unije dobivena sredstva za njihovofinanciranje.
Problem opskrbe strujom je pronađen ugradnji vjetroelektrana ukupne snage 11,5 MW ireverzibilne hidroelektrane snage 11,3 MW, čimebi u potpunosti trebalo zadovoljiti sve potrebeza strujom za stanovništvo i rad tri postrojenja zadesalinizaciju vode.
Energetski sustav je zamišljen tako da se viškovielektrične energije koja je proizvedena u vjetroelektranama koriste se za pogon pumpi za prepumpavanje vode iz niže u višu akumulaciju reverzibilne hidroelektrane koja, zapravo, služi kao spremnikenergije. Kada pak postoji manjak električne energije iz vjetroelektrana, voda iz više akumulacije sepušta na turbine hidroelektrane i tako proizvodi utom trenutku potrebnu električnu energiju.
Time se ujedno, zbog prestanka korištenja nafte za proizvodnju električne energije ukoličinama do 40 000 bbl godišnje, ostvaruju značajne financijske uštede i smanjenje onečišćenja.
Rješenje problema opskrbe pitkom vodomna otoku je pronađeno u gradnji tri postrojenjaza desalinizaciju vode, pri čemu se viškovi takoproizvedene vode koriste za navodnjavanje poljoprivrednih površina.


Ilustracija 2 - ... i stoljećima je bio poznat po vulkanskom, gotovo pustinjskom krajoliku...

Rješenja za gospodarske i socijalneprobleme

Rješenje za zapošljavanje stanovništva otoka pronađeno je u dva područja. Prvo je poljoprivredna proizvodnja jer se navodnjavanjemviškovima vode iz desalinizacijskih postrojenjaomogućava uzgoj banana i ananasa, dok supreostale slobodne površine prikladne za uzgoj koza. Drugo je prehrambena industrija jerupravo uzgoj koza omogućava proizvodnju sirai voćnih jogurta od kozjeg mlijeka. Pri tome seposebno mora istaknuti da se otkupna cijenaza mlijeko kreće na razini 2 EUR/l, što ponajviše treba zahvaliti besplatnoj energiji i vodi zaproizvodnju!


Ilustracija 3 - ... i vrlo jakim vjetrovima, no sada je poznat po tome što je jedan od svega nekoliko energetski posve neovisnih otoka u svijetu

Planovi za budućnost

Za razliku od stoljeća prije, danas je El Hierrou cijelom svijetu poznat po tome što je jedan odrijetkih energetski posve neovisnih otoka na svijetu. Uz to, ima zdravu i jeftinu hranu, čist i zdravokoliš te nijednog nezaposlenog! No, to nije sve. Sljedeći korak kojemu će lokalne vlasti pristupiti je nabavka 6000 električnih automobila za potrebe stanovništva čime će uvoznaftnih derivata za pogon vozila postati nepotreban i ujedno će se spriječiti onečišćenje okolišaispušnim plinovima.