I je li zgrada dobra? Tko je u pravu? Naravno, svi su u pravu. Valja se samo sjetiti stare izreke: ‘O ukusima se ne raspravlja’. Svi ljudi su različiti, svi imaju ‘neki svoj’ način gledanja i razmišljanja, svoj ukus i poimanje estetike, svoje mišljenje, svoje iskustvo... I stoga se o ukusima ne raspravlja jer estetika i dizajn nisu ni na koji način egzaktno mjerljivi.

Možda se sada umjetnici, arhitekti, dizajneri, povjesničari umjetnosti i sl. ne bi složili, ali inženjeri vrednuju zgrade prema mjerljivim veličinama poput: funkcionalnosti, kvalitete materijala i opreme, fizikalnih i mehaničkih svojstava, energetske učinkovitosti, jednostavnosti održavanja itd. Naravno, i prema estetici, ali o tome samo ponekad razgovaraju...

I opet se valja vratiti na pitanje: ‘Je li dobra?’ Nema jednostavnog odgovora. Postoji mnogo čimbenika koji utiču na kvalitetu neke zgrade, ali jedan od važnih svakako je energetska učinkovitost.
U današnje vrijeme svi su, više ili manje, svjesni potrebe za štednjom na energiji. Bez energije se ne može, većina prirodnih resursa je ograničena, proizvodnja i uporaba energije često onečišćuju okoliš, energija je skupa i treba je plaćati svakodnevno...

Jedina moguća i razumna odluka je racionalno korištenje energije, a to je moguće uporabom obnovljivih izvora, ugradnjom tehnološki naprednih instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, korištenjem sustava za upravljanje i nadzor nad potrošnjom energije i sl.
Time se smanjuje potrošnja i snižavaju troškovi energije te se čini dobrobit okolišu i svim ostalim prirodnim resursima koji su dragocjeni.

Sky_office_1
Ilustracija 1 - Arhitektonska vizija buduće zgrade...

Sky Office

Poslovni kompleks Sky Office na zapadnom ulazu u Zagreb osmišljen je tako da su njegova tehnološka, funkcionalna, mehanička, fizikalna i energetska svojstva izvanredna te da postavljaju nove standarde u gradnji na ovim prostorima (il. 1 i 2). Nesporno se može tvrditi da cjelokupni kompleks poštuje prirodu, prostor i čovjeka.
Kompleks se sastoji od dva tornja s 22 etaže koji funkcioniraju kao individualne zgrade, iako su međusobno povezani od 2. do 15. kata. Organizacija uredskih prostora dopušta brzu prilagodbu zahtjevima korisnika, a to također prate i sve instalacije i tehnički sustavi.
Zgrade su izolirane od vanjskih utjecaja s učinkovitom zaštitom od topline, izravne Sunčeve svjetlosti i buke pomoću sustava dvostrukog ventiliranog staklenog pročelja s ugrađenom zaštitom od Sunčevog zračenja tijekom razdoblja hlađenja.

U zgradi je predviđeno daljinsko grijanje, dok se hlađenje osigurava uporabom energetski učinkovitih, zrakom hlađenih rashladnih agregata koji se postavljaju na krov. Zgrada je u potpunosti klimatizirana, odnosno predviđena je prisilna izmjena zraka u svim prostorima, uz potrebno filtriranje, grijanje, hlađenje, kontrolu vlažnosti. Otpadna toplina iz prostora se maksimalno koristi za grijanje i hlađenje svježeg zraka te dodatno za djelomičnu ventilaciju podzemnih etaža. Klima-komore za pripremu zraka koje, pored uobičajenih sekcija, sadrže sustav adijabatskog neizravnog hlađenja, sustav izravnog mehaničkog hlađenja te dvostruki pločasti rekuperator, smještene su u strojarnicama na svakoj etaži, čime se postiže dodatna fleksibilnost pri korištenju prostora te olakšava i pojednostavljuje održavanje zbog unificiranosti instalacije.
Cjelokupni sustav klimatizacije vođen je digitalnim centralnim sustavom upravljanja i nadzora, koji istovremeno osigurava ugodno mikroklimatsko okruženje i pouzdan rad svih sustava uz racionalno korištenje energije.

Sky_office_2
Ilustracija 2- ... i nekoliko detalja gradnje

Climasystem (i) za Sky Office

Zadovoljstvo ljudi i radni učinak uvelike ovise o klimatskim uvjetima u radnoj okolici. Radna učinkovitost se smanjuje s porastom temperature, dok troškovi rastu sa svakim stupnjem hlađenja više. Neugodno okruženje uzrokovano neadekvatnom temperaturom zraka, bukom ili propuhom umanjuju radne rezultate. U želji da se u radnim prostorima zgrade stvore što ugodniji mikroklimatski uvjeti, ne koriste se tradicionalna ogrjevna i rashladna tijela koja djeluju konvekcijom ili puhanjem, već se prostori primarno griju i hlade ugrađenim niskotemperaturnim sustavom površinskog grijanja i hlađenja, a podni se ventilokonvektori djelomično koriste samo kao dopuna površinskom sustavu u prostorima s ekstremnim toplinskim potrebama.

Vrhunski Aquathermov sustav površinskog grijanja i hlađenja Climasystem predviđen je za ugradnju u spušteni strop u uredskim prostorima i u zid u hodnicima (il. 3). Uz pomoć tog, inovativno konstruiranog sustava za površinsko grijanje i hlađenje postiže se najveća udobnost i vrlo ugodna klima, bez puhanja i buke. Stropno i zidno grijanje, odnosno hlađenje djeluje toplinskim zračenjem uz minimalnu konvekciju pa nema podizanja prašine i stoga je takvo rješenje posebno preporučljivo za alergičare. Čitav je sustav ugrađen u stropne, odnosno zidne površine, ne vidi se i ne zauzima mjesto u prostoriji, što otvara nove mogućnosti u oblikovanju interijera.

Način djelovanja Aquatherm Climasystema, instaliranog u strop ili zid, temelji se na tome da je temperatura površine namještena na samo nekoliko stupnjeva više ili manje od temperature zraka u prostoriji. Izmjenom toplinskog zračenja mijenjaju se temperature površina koje omeđuju prostoriju. Udio zračenja iznosi oko 2/3, a konvekcije oko 1/3 ukupnog učina. Izravno toplinsko zračenje na ljudsko tijelo stvara osjećaj toplinske ugodnosti. Temperatura zraka nasuprot konvencionalnim tehnikama grijanja (radijatori, odnosno konvektori) može biti čak za 2 - 3 °C niža, a boravak u prostoriji je i dalje ugodan.

Učin Climasystema je određen razlikom temperature u prostoriji i srednje temperature površine, pri čemu vrijedi da što je ta razlika veća, to je veći i učin.
Osim što stvara zdravu klimu u prostoru, Climasystem je i štedljiv. U zbiru, uštede u troškovima za energiju u odnosu na konvencionalne tehnike iznose 25 - 30%.
Mala masa od svega 2,5 kg/m2(napunjeno vodom) ne utječe na konstruktivnu izvedbu spuštenog stropa. Radi dodatnog povećanja specifičnog učina pri grijanju i hlađenju u zgradi Sky Office je predviđena upotreba gipskartonskih ploča s udjelom grafita radi povećanja toplinske vodljivosti na 0,52 W/(m K).

Uz spomenuti način ugradnje, temperaturu zraka prostorije 22 °C i temperaturu vode u sustavu od 39/34 °C, specifični učin pri grijanju iznosiQ gr= 85 W/m2. U načinu rada za hlađenje, uz temperaturu prostorije 26 °C i temperaturu vode 14/16 °C, specifični učin pri hlađenju iznosiQhl= 81 W/m2.
Radne karakteristike Climasystema potvrđene su toplinskim mjerenjima u akreditiranim europskim laboratorijima. Veliki presjeci kvadratnih, odnosno pravokutnih cijevi registara Climasystema pogodovali su smanjenju brzine strujanja i pada tlaka uz istovremeno povećanje aktivne površine za prijenos topline. Pad tlaka iznosi svega 11,9 mbar/m2, što snižava troškove za energiju cirkulacijske pumpe.
Cijevni registri Climasystema izrađeni su od petoslojnih polipropilenskih cijevi koje su difuzno nepropusne za kisik, a isporučuju se u više od 500 standardnih veličina. Sustav je otporan na koroziju, dugovječan je, ne zahtijeva održavanje i time dodatno doprinosi ekonomičnosti objekta u koji je ugrađen.

Sky_office_3
Ilustracija 3 - Postavljanje registara Climasytema

Zaključak

Sky Office je prvi veliki poslovni objekt u Hrvatskoj koji se svojim konceptom površinskog grijanja i hlađenja, ventilacije i kontrole vlažnosti svrstava uz bok objekata u Europi i svijetu koji su izgrađeni u skladu s najstrožim toplinskim normama i pružaju svojim korisnicima najveću toplinsku udobnost, štede na energiji i čuvaju okoliš.
Stoga se s pravom može biti uvjeren da je tim projektom otvoreno novo poglavlje u hrvatskom graditeljstvu i da će se taj trend sigurno nastaviti.