Pilana Cedar iz Vrbovskog kao sirovine za proizvodnju koristi tvrdo drvo, bukvu, pri čemu se proizvodi parena bukva, neparena bukva, bukovi elementi, ogrjevno drvo, pelet, višeslojna građa i drvna sječka. Iz procesa proizvodnje se kao otpad dobivaju čista kora, okrajci i iverje, odrubci, piljevina i strugotina. S porastom cijena energetskog drveta, energetsko iskorištavanje šumske biomase postaje konkurentno materijalnom iskorištavanju drveta.

Kapacitet pilane je 200 000 m3 bukovih trupaca godišnje, a kapacitet sušara je 157 000 m3 godišnje. Planirani rad energane je oko 8000 radnih sati. Ako se uzme u obzir da oko 8% trupca predstavlja kora, onda se dobiva da na godišnjoj razini pilana raspolaže s oko 16 000 m3kore.Sumirano: kora, crna sječka prema EN 14 961-1 : 2010, M50/P100/A3 s N0,5/Cl0,03/S0,02

Ostaci se koriste, npr. u samoj drvnoj i drvnoprerađivačkoj industriji (npr. za zagrijavanje sušara). Uz to, drvni ostaci lošije kvalitete kao što su, primjerice, odrubci sve se više oplemenjuju ili prerađuju (npr. sjeckanjem). Za energetsko iskorištavanja stoga u obzir prije svega dolazi drvna sječka s korom (tzv. crna drvna sječka) koja se, primjerice, dobiva od okrajaka i iveraka. Strugotina i piljevina koje također nastaju kao ostaci se zbog male gustoće redovito povezuju s visokim troškovima prijevoza i skladištenja. Glavni energent je kora koja se dobiva otkoravanjem trupaca na ulazu u proces proizvodnje pilane. Kora je sirova, uglavnom s udjelom vode od 50%, dok je udio pepela 3 - 5%.Energija goriva (kore, sječke) se u ložištu pretvara u toplinu koja se dalje prijenosnikom energije (termouljem) prenosi na izmenjivaču termooulje - silikonsko ulje u postrojenju s ORC-om

Glavni razlog za izgradnju nove energane je proizvodnja toplinske energije za potrebe sušara, kao što je ranije spomenuto. Sušare koriste toplu vodu na temperaturnim razinama 90/60 °C. Ovisno o radu sušara, mijenja se i opterećenje samog kotla jer je ponekad zbog smanjene proizvodnje potreban samo dio nazivnog učina. Suši se 340 dana u godini, a ukupni godišnji kapacitet sušara je 157 000 m3. Zbog velikog broja radnih sati, 8000 h, odlučeno je izgraditi kogeneracijsko postrojenje kako bi se maksimalno izvukla korist iz investicije. Kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije uz primjenu organskog Rankineovog ciklusa s termouljnim kotlom je rješenje koje je primijenjeno u tom slučaju.Trodimenzionalni model postrojenja

Osnovne značajke postrojenja su sljedeće:

 • učin ložišta: 11 370 kW
 • učin kotla: 9790 kW
 • korisni toplinski učin 7928 kW
 • bruto električna snaga: 1862 kW
 • neto električna snaga: 1784 kW
 • potrošnja goriva: 5053 kg/h
 • ukupna toplinska učinkovitost postrojenja: 70,4%
 • ukupna neto električna učinkovitost postrojenja: 13,1%
 • ukupna neto učinkovitost postrojenja: 83,5%
 • godišnja raspoloživost postrojenja: 8000 h
 • rad postrojenja prije čišćenja: 4100 h
 • očekivani radni vijek: 25 - 30 godina.

Prednosti proizvodnje električne energije sa snagom 1,8 MW u postrojenju s ORC-om u odnosu na parni ciklus u tom su projektu sljedeće:

 • potrošači su sušare pa promjenjivo opterećenje ovisi o proizvodnom ciklusu
 • naglasak je na proizvodnji toplinske energije s maksimalnom učinkovitošću u proizvodnji električne energije
 • sustav je zatvoren, nema erozije, korozije, pripreme vode i gubitaka vode
 • niži su troškovi održavanja, a zbog nižih temperatura i tlakova manja su opterećenja na opremu
 • parcijalno opterećenje iznosi i do 25% nazivne snage
 • povećana je fleksibilnost
 • pokretanje je brzo i jednostavno
 • radne temperature i tlakovi su niži
 • raspoloživost postrojenja je 95 - 98%.


Tipični primeri skladišta biomase u drvnoj industriji - posao za Polytechnik

Iskorištavanje svih nusproizvoda prerade drveta koji se smatraju neuporabivim za daljnju primjenu za proizvodnju toplinske i/ili električne energije zatvara se proces proizvodnje i ona postaje gotovo 100% učinkovita. Velik broj radnih sati, potrošači topline i povoljan energent omogućavaju ostvarivanje proizvodnje električne energije koja se smatra nusproizvodom u proizvodnji toplinske energije za potrebe sušara i donosi dodatnu zaradu ili vrijednost. Uspješnim ugovaranjem za dugogodišnji otkup električne energije proizvedene iz obnovjivog izvora osigurava se stabilnost i održivost procesa. Sve veća primjena razvijenih i pouzdanih rješenja za proizvodnju električne energije iz čvrste biomase omogućit će većem broju potencijalnih korisnika, posebice u drvnoprerađivačkoj industriji uspješno ostvariti projekte i zaokružiti proces proizvodnje.