Bioplinsko postrojenje u Dvoru sa snagom 135 kW postalo je povlašteni proizvođač elektirčne energije iz obnovljivih izvora početkom 2012. godine, čime je ujedno postalo prvo bioplinsko postrojenje u Hrvatskoj koje dobiva poticajnu otkupnu cijenu proizvedene električne energije s kompletiranom i urednom dokumentacijom. Veterinarska ambulanta Dvor, u čijem se sklopu postrojenje nalazi, o njegovoj je gradnji počelo razmišljati 2003. godine. Gradnja fermentora započela je 2007. i dovršena je 2009. godine.

Kako postrojenje radi

U sklopu Veterinarske ambulante Dvor u tovu je 60 000 - 90 000 pilića u jednom turnusu, dok se po turnusu pilića izvadi iz farme oko 300 t pilećeg gnoja. Pileći izmet i silažni kukuruz služe kao osnova za proizvodnju bioplina u tri fermentora. Na godišnjoj razini može se proizvesti 1100 MW h električne i 1300 MW h toplinske energije. Od toga se 30% toplinske energije troši na zagrijavanje fermentora radi održavanja temeperature potrebne za život bakterija, dok bi ostatak trebalo adekvatno iskoristiti. Sva proizvedena električna energiju isporučuje se u javnu elektroenergetsku mrežu, uz poticajnu cijenu od 1,448 HRK/(kW h), koliki je njezin novi iznos od siječnja 2013. godine, dok se od HEP-a kupuje struja za pokrivanje vlastitih potreba postrojenja i Veterinarske ambulante.
Na žalost, postrojenje u ovom trenutku ne ostvaruje profit jer radi s 20 - 30% kapaciteta zbog nedostatka silaže. Ipak, vrijedi naglasiti da će nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju izgradnja i rad bioplinskog postrojenja, pored zakonske obaveze zbrinjavanja otpada iz štala i pilićarnika, biti ekonomski apsolutno isplativ posao kada se proces 'zarotira' i kada se bude radilo punom snagom.

Unatoč problemima, razvoj ide dalje!

Tijekom realizacije projekta bioplinskog postrojenja dolazilo je do brojnih problema. Tako su se naprije pojavile poteškoće s dobivanjem građevinske i uporabne dozvole zbog nepostojanja zemljišnih knjiga na području Općine Dvor, koje su za vrijeme Domovinskog rata odnesene iz Dvora. Nakon toga, uslijedile su poteškoće s dobivanjem sve potrebne dokumentacije i, konačno, poteškoće u postupku stjecanja statusa povlaštenog proizvođača. Tako je ugovor o otkupu električne energije s Hrvatskim operatorom tržišta energije potpisan u listopadu 2010. godine, a tek početkom 2012. je ishođen status povlaštenog proizvođača od Hrvatske energetske regulatorne agencije, zbog čega je bilo nužno produljavati prethodnu elektroenergetsku suglasnost, dok je oprema stajala neiskorištena.
Isto tako, valja napomenuti da se u radu postrojenja i dalje pojavljuju dva velika problema. Prvi je nestabilan napon na području Pounja, odnosno Općine Dvor zbog čega često dolazi do prekida isporuke električne energije iz javne elektroenergetske mreže, a kada se to dogodi, ne mogu raditi miješalice u fermentorima i masa se sliježe te prijeti umiranje bakterija zaslužnih za proizvodnju metana. Uz to, zbog problema s naponom su već tri puta pregorjeli motori u fermentorima. Unatoč dobroj komunikaciju s lokalnom Elektrom koja najavljuje kada neće biti struje, problem su i dalje iznenadni prestanci isporuke električne energije na području Dvora.
Drugi veliki problem je nedostatak sirovine, tzv. zelene mase, odnosno silaže kukuruza. Naime, silaža se u današnjim uvjetima ne može kupovati po tržišnoj cijeni koja se kreće od 45 EUR/t na više jer sve što je skuplje od 20 EUR/t predstavlja gubitak. Razlog za to je što je lokalno stanovništvo vrlo skeptično i neupućeno u to što se radi u postrojenju i teško mu je objasniti da je Veterinarska ambulanta spremna financirati sjetvu te otkupiti usjev tako da dijelom stavlja na raspolagaje najkvalitetnije gnojivo koje se dobiva iz fermentora.
Unatoč tome, Veterinarska ambulanta Dvor je sada u procesu apliciranja za kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt zbrinjavanja toplinske energije i emisije ugljičnog dioksida gradnjom plastenika i sušare. Time će se zatvoriti ciklus i unaprijediti rad farme i bioplinskog postrojenja. Stoga se valja nadati da će HBOR prepoznati taj projekt i financijski pomoći njegovu realizaciju.


Pogled na bioplinsko postrojenje u Dvoru iz zraka