Tvrtka Termo Servis je potkraj svibnja ove godine završila projekt instalacije i puštanja u rad centralnog rashladnog postrojenja u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu.
Prije rekonstrukcije se rashladno postrojenje bolnice sastojalo od dva apsorpcijska rashladna uređaja pojedinačnog rashladnog učina 2,7 MW, proizvođača York - Mitsubishi koji su radili u režimu 6/11 °C.Hlađenje kondenzatora su osiguravali rashladni tornjevi proizvođača Evapco koji su instalirani na krovu rashladne stanice te koji su zadržani i spojeni na novi sustav rashladnika vode (il. 1).Zbog problema u radu apsorpcijskih uređaja, njihove dotrajalosti i nepouzdanosti bila je nužna cjelokupna rekonstrukcija postojećeg centralnog rashladnog postrojenja.


Ilustracija 1 - Rashladna stanica

Prema projektu 'Popravak i održavanje centralnog rashladnog postrojenja u KB Dubrava' koji je izradila tvrtka Termoinženjering – projektiranje, instalirano je novo rashladno postrojenje rashladnog učina 5830 kW, koje radi prema načelu varijabilnog protoka primarnog kruga (il. 2).


Ilustracija 2 - Shema rashladnog postojenja s varijabilnim protokom primarnog kruga

Rashladno postrojenje s varijabilnim protokom primarnog kruga(eng. VPF - variable primary flow)zahtijeva složeniju regulaciju rada u odnosu na sustave s varijabilnim protokom sekundarnog kruga ili sustave s konstantnim protokom. Pouzdanost i energetska učinkovitost rashladnog postrojenja su isključivo ovisni o programskoj aplikaciji koja regulira tako složen sustav.Instalirana regulacija za vođenje rashladnog postrojenja je s varijabilnim protokom primarnog kruga je proizvod tvrtke Trane, serije Tracer i namijenjena je vođenju paralelnog rada rashladnika vode (eng. CPC - chiller plant control) te svih ostalih komponenti sustava rashladne stanice (cirkulacijske pumpe, regulacijski ventili, leptiraste zaklopke, ventilatori rashladnih tornjeva itd).


Ilustracija 3 - Grafički prikaz CNUS-a rashladnog postrojenja i instalacije rashladnika vode te cirkulacijskih pumpi

Za napajanje i upravljanje rashladnim postrojenjem je isporučen i ugrađen elektroupravljački ormar RO-RS veličine 3200 × 2100 × 400 mm (širina × visina × duljina) na čijoj je stražnjoj strani ukomponiran panel s frekvencijskim pretvaračima cirkulacijskih pumpi i ventilatora rashladnih tornjeva (il. 4).


Ilustracija 4 - Elektroupravljački ormar rashladnog postrojenja i panel s frekvencijskim pretvaračima

Instalirani rashladnici vode su proizvod tvrtke Trane (2 × RTHD D3G2G2, 1 ×CVGF 1000) i imaju energetski razred 'A' što u kombinaciji s postrojenjem s varijabilnim protokom primarnog kruga donosi velike uštede pri potrošnji električne energije (il. 5).
Budući da sustav automatske regulacije postrojenja obavlja nadzor utroška električne energije pomoću instaliranih multimetara te proizvedene rashladne energije pomoću ultrazvučnog mjerača rashladne energije, u svakom trenutku korisnik dobiva informaciju o trenutačnom stupnju učinkovitosti rashladnog postrojenja.


Ilustracija 5 - Rashladnici vode

Automatska regulacija upravlja radom svih cirkulacijskih pumpi pomoću frekvencijskih pretvarača prema trenutačnoj potrebi potrošača rashladne energije pa se za potrebe cirkulacije troši samo onoliko električne energije koliko je u tom trenutku potrebno (il. 6).
Instalirano rashladno postrojenje je tehnološki u samom vrhu zbog niza funkcija koje pruža korisnicima te službi održavanja i servisu kao što su:
• nadzor i mogućnost vremenskog praćenja (trend-dijagram) pomoću CNUS-a svih radnih parametara sa svakog pojedinog rashladnika vode (trenutačna struja kompresora, napon, opterećenost, temperatura kondenzatorske i isparivačke vode, tlakovi radne tvari, prisutnost i tip alarma, trenutačni protok vode itd), što omogućava lakše uočavanje eventualnih nepravilnosti u radu
• nadzor i praćenje radnih parametara sustava: temperature vode i vanjskog zraka, tlakova, protoka vode, trenutačne i mjesečne, odnosno godišnje proizvedene rashladne energije, detekciju propuštanja radne tvari, vrijednost struje, odnosno napona elektromotornih potrošača itd.
• mogućnost daljinskog pristupa sustavu rashladnog postrojenja pomoću instaliranog web-servera s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu te slanje alarma pomoću e-maila
• jednostavan pristup parametrima pomoću grafičkog prikaza na CNUS-u ili displeju s tekućim kristalima (LCD) u rashladnoj stanici.


Ilustracija 6 - Grafički prikaz CNUS-a o trenutačnoj potrošnji cirkulacijskih pumpi

Sada je rujan 2012. godine. Prvo veliko rashladno postrojenje Trane s varijabilnim protokom primarnog kruga je gotovo odradilo svoju prvu sezonu. Na zadovoljstvo korisnika: bez ijednog zastoja i s značajnim uštedama u potrošnji električne energije, ali i na zadovoljstvo isporučitelja jer to je još jedna velika referenca i dokaz da je u samom vrhu u djelatnosti isporuke, ugradnje, puštanja u rad i održavanja rashladnih i klimatizacijskih sustava.