Hotel 'Vila Rova' je obiteljski hotel smješten u Malinskoj na otoku Krku, s kapacitetom nakon rekonstrukcije od 46 osnovnih i 12 pomoćnih te planiranim devetomjesečnim pogonom.
Riječ je o jednom od devet projekata iz turističkog sektora, koji je prihvaćen za sufinanciranje iz europskih fondova i prvi je uspješno završen. Vrijednost projekta je 14,8 milijuna kuna, pri čemu je 7,4 mil. kuna sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa regionalna konkurentnost 2007. - 2013, prema javnom pozivu Ministarstva poduzetništva i obrta za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva iz prosinca 2013. godine. Projektom je obuhvaćeno povećanje kapaciteta hotela preuređenjem i poboljšanjem kvalitete smještaja, u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenim u nacionalnim strategijama. Tako je nadograđen treći kat hotela, rekonstruirane su sve etaže i pročelje, prošireno je prizemlje, ugrađeno je dizalo, uređeni su wellness-centar i trim-kabinet te su izgrađeni vanjski bazen i sunčalište. Hotel sada gostima nudi 19 soba i dva apartmana.


Priprema PTV-a te zagrijavanje vode za jacuzzi i bazenske vode riješeni su pomoću obnovljivih izvora

Što je ostvareno u sklopu modernizacije energetskog sustava?

U sklopu modernizacije energetskog sustava i instalacija u hotelu, u postojećem dijelu hotela je kompletno obnovljen i moderniziran sustav strojarskih instalacija grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode te je kompletno napušten sustav lakog loživog ulja i električnih hladnjaka vode, a umjesto toga uvedena je primjena visokoučinkovitih plinskih kondenzacijskih grijača Robur, plinskih apsorpcijskih dizalica topline Robur (koriste obnovljivi izvor energije: zrak), plinskih apsorpcijskih hladnjaka Robur s korištenjem otpadne topline i solarnih kolektora (koriste obnovljivi izvor energije: Sunce) za zagrijavanje PTV-a te vode za jacuzzi i bazen.
Za potrebe sustava grijanja i hlađenja zimi se topla voda zagrijava na temperaturnu razinu 50/40 °C, a ljeti se hladi na 7/12 °C. Ugrađena je plinska apsorpcijska dizalica topline Robur i kondenzacijski grijači Robur ukupnog instaliranog toplinskog učina 105 kW i ukupnog instaliranog rashladnog učina 35 kW. Ti su uređaji smješteni pored objekta, na terenu (vanjska ugradnja) i ograđeni sigurnosnom ogradom. Imaju svoj dovod zraka u komoru za izgaranje i odvod dimnih plinova pa nije potreban poseban dimnjak.
Za potrebe sustava za pripremu PTV-a predviđena je instalacija solarnih kolektora i dogrijavanje pomoću plinskih apsorpcijskih dizalica topline i kondenzacijskih grijača. Tijekom zimskih mjeseci, kada nema tolike potrebe za PTV-om, a Sunčana energija je na raspolaganju, posebna automatika omogućava preusmjeravanje viškova topline na krugove grijanja prostora hotela.
U trim-kabinetu i wellness-centru ugrađen je sustav podnog grijanja i ventilacije s rekuperatorima topline za potrebe kontrolirane ventilacije i dobave svježeg zraka.


Roburovo postrojenje za grijanje i hlađenje s povratom ima toplinski učin 105 kW i rashladni učin 35 kW

Postavljenih 16 pločastih kolektora imaju maksimalni učin 22,4 kW i ukupnu površinu 33,8 m2

Ukratko o ugrađenoj opremi

Energetski sustav objekta sastoji se od četiri elementa:
• plinske apsorpcijske reverzibilne dizalice topline
• plinskog apsorpcijskog hladnjaka s rekuperacijom otpadne topline
• dva plinska kondenzacijska grijača
• solarnog toplinskog sustava sa 16 pločastih kolektora.

Plinska apsorpcijska reverzibilna dizalica topline koristi zrak kao obnovljivi izvor energije (za rad zimi i ljeti). Toplinski učin, pri načinu rada za grijanje je 35 kW, a rashladni učin, u načinu rada za hlađenje, je 17 kW. Kao pogonsko gorivo za dizalicu topline koristi se ukapljeni naftni plin koji izgara u plameniku toplinskog učina 25 kW (dok se 10 kW dobiva iz zraka kao iz obnovljivog izvora energije).
Plinski apsorpcijski hladnjak s rekuperacijom otpadne topline u načinu rada za hlađenje ima rashladni učin 17,5 kW. Kao njegovo pogonsko gorivo također se koristi UNP koji izgara na plameniku učna 25 kW. Otpadna toplina kondenzacije, odnosno toplinski učin do 32 kW, može se koristiti za priprem PTV-a i grijanje akumulatora topline. U slučaju kada nema potrebe za otpadnom toplinom, višak topline se izbacuje na zračni kondenzator. Otpadna toplina je na raspolaganju za vrijeme hlađenja.
Dva plinska kondenzacijska grijača imaju toplinski učin 35 kW. Grijači su u rezervi i njegova svrha je da zimi pomažu reverzibilnoj dizalici topline ili ljeti za pripremu PTV-a ili punjenje akumulatora topline kada nema dovoljno otpadne ili topline iz solarnog toplinskog sustava, npr. za vrijeme hladnijih i oblačnih dana.
Solarni toplinski sustav čini 16 pločastih solarnih kolektora ukupne površine 33,8 m2. Maksimalna toplinski učin kolektora je 22,4 kW, a složeni su u četiri kolektorska polja (4 × 4 kolektora).
Učinkovitost tog postrojenja u načinu rada za grijanje je oko 140 %, a u načinu rada za hlađenje, s korištenjem otpadne topline, iznosi oko 135 %.
Prednost uređaja Robur je u tome što se instaliraju na otvorenom prostoru. Uz to, nije potrebno graditi dimnjak i izbjegavaju se svi strogi propisi vezani za plinske kotlovnice (plinodojava, dva vanjska zida, poprečna ventilacija i dr). U sezoni grijanja ti uređaji, ovisno o vanjskoj temperaturi, troše za 30 - 50% manje plina u odnosu na klasične plinske kotlove. Uređaji nesmetano rade do vanjske temperature -20 °C. Plinsko postrojenje predviđeno je za vanjsku ugradnju i kompletno je zaštićeno i otporno na sve uvjete iz atmosfere (Sunce, kiša, hladnoća, snijeg, led itd). Uređaji su kaskadno povezani te kompletno hidraulički i električki povezani na čeličnom postolju.


Načelna funkcionalna shema sustava