Tvrtka GETEC Heat & Power kao ugovaratelj energetskih usluga poboljšava opskrbu energijom svojih korisnika, snižavajući im troškove. Na energetskom tržištu koje je usmjereno budućnosti GETEC preuzima važan zadatak upravljanja resursima, dok se njegovi korisnici mogu usmjeriti na svoje osnovne djelatnosti. Pri tome GETEC kao pouzdan partner brine za podrobno optimiranje cijelog posla.
Nekoliko je osnovih prednosti takve suradnje:
• snižavanje troškova i povećanje isplativosti
• pronalaženje mogućnosti za uštede i očuvanje resursa
• rješavanje problema povezanih s opskrbom energijom
• olakšavanje razrade, projektiranja i ostvarivanja projekata
• mogućnost ostvarivanja projekata prema načelu 'ključ u ruke' i puštanja u pogon u skladu s rokovima
• doprinos zaštiti okoliša zahvaljujući primjeni suvremenih rješenja
• uklanjanje poslovnih rizika.


Ugovaranje energetskih usluga by GETEC

Osnovni koraci projekta

Svaki projekt ugovaranja energetskih usluga (eng. contracting) sastoji se od tri koraka.
Prvi korak je projektiranje, odnosno stupnjevano optimiranje, pri čemu se korisnik odlučuje koji će model ugovaranja energetskih usluga primijeniti. Pri tome postoji nekoliko mogućnosti: opsežno, cjelovito ugovaranje energetskih usluga, točno ugovaranje energetskih usluga za ostvarivanje ušteda na postojećem sustavu opskrbe energijom ili pak ugovaranje energetskih usluga samo za pogon postrojenja ili isporuku energije.
Drugi korak je ostvarivanje projekta, odnosno gradnja, pogon i održavanje postrojenja. U skladu s time, GETEC od korisnika preuzima cijeli lanac opskrbe energijom i to od razrade ideje energetskog postrojenja, preko njegove gradnje i financiranja, do njegovog pogona, održavanja i optimiranja. Dakako, i u tome korisnici imaju široki raspon mogućnosti.
Treći korak su rezultati, odnosno učinkovito snižavanje troškova. Naime, stalno rastući troškovi za energiju, veliki izdaci za razne naknade i poreze na energiju financijski opterećuju mnoge tvrtke. No, zahvaljujući ugovaranju energetskih usluga moguće je pronaći potencijale za uštede i optimirati troškove.


Nekoliko referenci: isporuka pare za tvornicu bioulja u Magdeburgu...

Cjelovito pružanje energetskih usluga za sva područja gospodarstva

Tvrtka GETEC Heat & Power ima bogato znanje i iskustvo iz brojnih projekata. U skladu s time, tvrtka je pravi partner za bilo kakav projekt, a zahvaljujući neprestanom kontaktu s korisnicima, redovito se otkrivaju mogućnosti za optimiranje i analiziraju složeni odnosi na energetskim tržištima.
To potvrđuje više od 20 godina iskustva, ukupni toplinski učin energetskih postrojenja u pogonu od čak 1,6 MW i više od 100 industrijskih korisnika iz Njemačke, Austrije i Švicarske.


... isporuka toplinske, rashladne i električne energije za Berlinski velesajam...

Prednosti takvog načina poslovanja

Preuzimanje rizika je na prvom mjestu, kada se radi o prednostima ugovaranja energetskih usluga. Naime, to je ujedno učinkoviti alat za upravljanje rizicima. Tako GETEC Heat & Power kao ugovorni partner preuzima sve rizike iz područja tehnike, pogona, održavanja i raspoloživosti te, dakako, ekonomske rizike.
Druga prednost je doprinos zaštiti okoliša. Razlog za to je jednostavan, GETEC usko surađuje s razvojnim i istraživačkim ustanovama i analizira tržišta pa primjenom alternativnih rješenja za opskrbu energijom i pozornim postupanjem s prirodnim resursima doprinosi zaštiti okoliša.
Povećana isplativost još je jedna od prednosti, a ostvaruje se time što se korisnici rasterećuju svih dodatnih poslova pa se mogu usmjeriti na svoje osnovno poslovanje. Uz to, kako GETEC na sebe preuzima sve probleme koji su povezani s energetikom, korisnici svoje projekte ostvaruju brže i kvalitetnije.
Ne treba zanemariti ni ekonomske učinke. Naime, kako GETEC ugovorom preuzima troškove, korisnicima ponovno dobivaju likvidnost koju mogu iskoristiti na najučinkovitiji način. Tako se, umjesto financijskih ograničenja i zaduženosti (s teretom koji nose), otvaraju mjesta za inovacije.
Iskustvo i stručnost su nezamjenjivi, pri čemu treba uzeti u obzir da su energetske usluge i optimiranje energetske učinkovitosti posebno zanimljivi industrijskim tvrtkama. Upravo zato GETEC ima bogato iskustvo s korisnicima iz područja automobilske, kemijske, farmaceutske i prehrambene industrije, a ne treba zanemariti ni područje infrastrukture i nekretnina.
Konačno, kao još jednu važnu prednost ugovaranja energetskih usluga, treba izdvojiti i učinkovito stupnjevano planiranje. Naime, to je pravilo u svim koracima projekta, od analize, do isporuke energije. U skladu s time, GETEC u obzir uzima sve podatke o vrstama, količinama i strukturama energije, ispituje mogućnosti zamjene energenata i u prvom koraku razrađuje plan, a potom u svim koracima projekta usko surađuje s korisnikom.


... proizvodnja električne energije iz elektrane na biomasu u Borkenu

Tri faze projekta

Svaki projekt koji se ostvaruje na osnovi ugovaranja energetskih usluga koji provodi GETEC može se podijeliti u tri faze.
U prvoj fazi se u prvom koraku provodi besplatna procjena potencijala za uštede, a tek nakon toga slijedi analiza vrsta energije i struktura potrošnje i zahtjeva. Pri tome se u obzir uzimaju različite mogućnosti opskrbe kako bi se pronašao najbolji koncept opskrbe točno za potrebe korisnika. Procjenu potencijala zaokružuje procjena konačne cijene.
U drugoj fazi provodi se vrednovanje prikupljenih podataka kako bi se napravio podrobni pretprojekt. Na osnovi toga, korisnik dobiva ponudu za ostvarivanje predloženog koncepta, a istodobno i savjete o tome kako bi se koncept najbolje mogao uklopiti u zadane okvire, pri čemu obje strane na raspolaganju imaju podatke o troškovima i mogu poduzeti sve potrebne izmjene.
U trećoj i konačnoj fazi GETEC preuzima energetske usluge od korisnika i postaje ugovorni partner u projektu. U skladu s time, izrađuje se glavni projekt i izvode radovi na gradnji postrojenja, a nakon njegovog puštanja u pogon GETEC njime upravlja i odgovoran je za održavanje i upravljanje energentima.

Za sve informacije, na raspolaganju je zastupnik za Hrvatsku i Sloveniju:
Henrik DVORŠAK, univ. dipl. inž. str.
• e-mail: dvorsakh@gmail.com
• tel: 00 386 31 732 007.