Prirodni plin dobiven iz plinskih bušotina može sadržavati znatne količine viših ugljikovodika koje nije dozvoljeno utiskivati u plinski distributivni sustav. Kako bi se postigla tražena kvaliteta, plin se nakon ulaznih separatora na postrojenju za obradu plina usmjerava na komprimiranje. Nakon komprimiranja plina na traženi tlak (npr. 50 bar), plin se suši od vlage u koloni za dehidraciju plina, a zatim hladi na traženo rosište (npr. 0 °C) u rashladnom postrojenju, gdje dolazi do kondenzacije i odvajanja viših ugljikovodika. Tako obrađeni plin se tada utiskuje u distributivni plinovod, dalje prema potrošačima.
Mogući limitirajući kriterij pri odabiru tehnologije hlađenja plina na plinskim stanicama za obradu plina je moguća nedovoljna raspoloživa snaga električne energije. Zbog tog uvjeta limitirane snage, za takva postrojenja moguće je koristiti tehnologiju s plinskim apsorpcijskim rashladnim uređajima koji kao primarni pogonski energent koriste vlastiti prirodni plin iz plinskog polja.

Rashladni sustav za obradu plina sastoji se od dva zasebna i odvojena tehnološka dijela i to od (il. 1):


Ilustracija 1 - Shema modularnog prijenosnog plinskog apsorpcijskog rashladnog postrojenja za obradu prirodnog plina
  • rashladnog procesnog skida (označen s XY-001).
  • rashladnog kontejnera (označen s XY-002).

Rashladni kontejner, kao dio rashladnog postrojenja, inovativno je rješenje tvrtke Tehnokom, čija je posebnost mogućnost istovremene proizvodnje rashladne vode (temperature do -10 °C) i ogrjevne vode (temperature do 60 °C), gdje se kao primarna pogonska energija umjesto električne energije koristi prirodni plin (il. 2).


Ilustracija 2 - Trodimenzionalni model modularnog prijenosnog plinskog apsorpcijskog rashladnog postrojenja za obradu prirodnog plina

Rashladni kontejner sastoji se od tri tehničke cjeline (il. 3). To su:


Ilustracija 3 - Primjer rashladnog kontejnera s ugrađenih osam plinskih apsorpcijskih dizalica topline voda - voda s uređajima Robur GAHP-GS LT
  • plinski odjeljak, u kojem su smještene plinske apsorpcijske dizalice topline tip Robur (model GAHP-GS LT) voda - voda (2, 4, 6 ili više komada pojedinačnog učina 12 kW, pri čemu je ukupan broj uređaja ovisan o potrebnom rashladnom učinu) za proizvodnju glikolizirane vode temperature -7 °C (maksimalno do -10 °C).
  • hidro odjeljak, u kojem je smješten akumulator topline, odnosno hidraulička skretnica volumena 3000 l, ekspanzijske posude, pumpe za transport rashladne energije, pumpe za transport otpadne topline, elektro-ormar s regulacijom, regulacijska i zaporna armatura, transportni i priključni cjevovodi
  • disipacijski odjeljak, u kojem se višak nepotrošene otpadne topline iz rashladnog procesa izbacuje u okolicu pomoću zračnih hladnjaka (temperatura vode između 45 i 60 °C).

Značajka tog postrojenja, osim minimalne potrošnje električne energije (manje od 20 kW), je i mogućnost iskorištavanja otpadne topline za potrebe tehnoloških grijanja ili za grijanje pomoćnih objekata.