U sklopu najvećeg projekta modernizacije javne rasvjete u Hrvatskoj Grad Sisak je proveo rekonstrukciju cjelokupnog sustava javne rasvjete novim pametnim svjetiljkama sa svjetlećim diodama (LED). Cjelokupan projekt ostvaren je prema ESCO modelu, što znači da će se ukupna investicija otplatiti iz ostvarenih ušteda na električnoj energiji i troškovima održavanja javne rasvjete. U okviru usluge poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete u Sisku, tvrtka LED Elektronika provela je zamjenu nešto manje od 8000 zastarjelih, neučinkovitih i neekoloških rasvjetnih tijela novim LED svjetiljkama na području grada i okolnih mjesta.
Ukupna vrijednost projekta iznosila je 28,8 milijuna kuna (s porezom na dodanu vrijednost). No, realizacijom projekta potrošnja električne energije je na godišnjoj razini smanjena sa oko 5 400 000 kW h na nešto manje od 811 000 kW h, što predstavlja smanjenje za više od 85%!
Time se Sisak svrstao u sam vrh gradova u svijetu koji su primjenom novih LED tehničkih rješenja postigli takve razine uštede i stvorili platformu za daljnji razvoj infrastrukture pametnog grada (eng. smart city), a s druge strane znatno smanjili negativan ekološki utjecaj (svjetlosno onečišćenje, smanjena emisija ugljičnog dioksida) uz povećanu razinu sigurnosti stanovnika.


U bogatu sisačku povijest danas je utkan još jedan povijesni trenutak - energetski učinkovita i ekološka LED javna rasvjeta

PrecisionLux tehnologija

Novougrađene LED svjetiljke serije PrecisionLux proizvedene su u pogonima tvrtke LED Elektronika u Ivanić Gradu i predstavljaju najnoviju generaciju visokoučinkovitih i kvalitetnih LED svjetiljki koje troše višestruko manje električne energije, a daju veću količinu rasvjetne moći od do sada korištenih. Primjena specijalnih leća (optike) koje se koriste za precizno osvjetljavanje prometnica, umjesto nepotrebnog osvjetljavanja okolice i štetne emisije u gornju hemisferu, uz optimalnu temperaturu boje i produljeni vijek trajanja izvora važne su karakteristike primijenjenog rješenja.
Dodatne uštede na električnoj energiji ostvaruju se 'pametnim' upravljanjem rasvjetnim tijelima, primjenom upravljačkog kontrolera PrecisionDimm koji prati stanje svjetiljke i regulira intenzitet svjetlosnog toka. Kontroler upravlja intenzitetom svjetlosnog toka svjetiljke ovisno o dijelu noći, smanjujući ga u onim dijelovima noći kada je promet rijeđi, a potreba za javnom rasvjetom manja. Ta mjera ne narušava kvalitetu rasvjete, a značajno smanjuje potrošnju i povećava uštede i do 50%.
Svjetiljke su međusobno povezane bežičnom vezom i integrirane su u centralni upravljačko-nadzorni sustav PrecisionLeapTM SCADA koji korisniku omogućava provoditi nadzor i upravljati javnom rasvjetom i ostalom gradskom infrastrukturom s udaljenog centralnog mjesta.
Platforma PrecisionLeapTM je prvo 'Smart City' rješenje koje omogućuje integraciju gradske informacijsko-telekomunikacijske infrastrukture u internet stvari (IoT) korištenjem pametne LED rasvjete kao komunikacijskog 'backbonea'. 
Pomoću korisničke aplikacije PrecisionLeapTM korisniku se daje uvid u trenutačno stanje pojedine svjetiljke na terenu i evidenciju stanja svjetiljke (kvar, status rada), omogućava se praćenje trenutačne potrošnje, računanje kumulativne ili projiciranje potrošnje i daljinsko upravljanje pojedinom svjetiljkom ili cijelom grupom svjetiljki jednostavno, klikom miša. Može se također postavljati režim rada, paliti i gasiti svjetiljke ili daljinski konfigurirati upravljački modul unutar svjetiljke.
Integracijom u platformu PrecisionLeapTM LED svjetiljke dobivaju dodanu vrijednost i postaju dio žive infrastukture lokalnih jedinica, upravljanje javnom rasvjetom postaje jednostavno, a održavanje jeftinije, bez potrebe za redovitim obilascima, što dugoročno jamči znatne uštede za jedinice lokalne samouprave.


Sisak ponovno svijetli