Iako se kontinentalna Hrvatska, a osobito Slavonija i Baranja vrlo rijetko spominju u kontekstu grijanja pomoću dizalica topline, potrebno je srušiti te predrasude. Tako je Vaillant na novodograđenom dijelu objekta restorana 'Park Valpovo' integrirao grijanje i hlađenje sale za svatove pomoću kaskadno spojenih dizalica topline zrak - voda aroTHERM. 

Za hlađenje objekta instalirane su u seriju tri dizalice topline aroTHERM VWL 155 ukupnog rashladnog učina 36 kW. Grijanje i hlađenje prostora je riješeno Vaillantovim ventilokonvektorima aroVAIR kojima se energija prenosi preko izmjenjivača topline. Sustav je u pogonu cijele godine, a u slučaju vrlo niskih temperatura, odnosno kada učinkovitost i isplativost dizalice topline padne ispod prihvatljivih vrijednosti, podrška je osigurana s jednim ili dva kaskadno spojena zidna plinska kondenzacijska uređaja ecoTEC plus ukupnog učina 70 kW. Jedan plinski uređaj koristi se za pripremu potrošne tople vode u bivalentnom spremniku koji dodatno zagrijavaju tri solarna pločasta kolektora Vaillant auroTHERM VFK 125/3. 
Za vođenje kompletnog sustava zadužen je Vaillantov centralni regulator multiMATIC 700 koji upravlja solarnim toplinskim sustavom, kaskadnim radom dizalica topline i kondenzacijskih plinskih uređaja, pripremom PTV-a i grijanjem, odnosno hlađenjem prostora, vodeći računa o tome kako bi se u svakom trenutku maksimalno iskoristili prinosi iz obnovljivih izvora energije. 
Sve to pokazuje da je korištenje tehnike grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline u hladnijim krajevima isplativo i učinkovito ako se cijeli sustav pravilno dimenzionira i, naposljetku, izvede prema pravilima struke. Korištenjem hibridnih sustava, gdje se uz dizalicu topline koristi i plinski kondenzacijski uređaj, sustav postaje vrlo učinkovit, a što je još bitnije iznimno pouzdan i siguran u radu.
Ostaje na svima nama da i dalje razbijamo mitove oko grijanja i hlađenja dizalicama topline i da podižemo svijest o većoj učinkovitosti i čuvanju okoliša. Vaillant svakako kroči tim putem.