U sklopu projekta 'Energetska usluga - provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Vrbovcu', tvrtka LED Elektronika, jedan od vodećih hrvatskih proizvođača rasvjetne opreme temeljene na svjetlećim diodama (LED), uspješno je zamijenila oko 2200 postojećih, zastarjelih i neekoloških rasvjetnih tijela s malom učinkovitošću i kratkim vijekom trajanja novim, visokoučinkovitim rasvjetnim tijelima. Pri tome je ugrađena najnovija generacija svjetiljki sa svjetlećim diodama (LED) iz serije PrecisionLux koje su u cijelosti proizvedene u pogonu LED Elektronike u Ivanić Gradu. Svjetiljke se odlikuju velikom učinkovitošću i visokom kvalitetom izrade, ali i preciznom optikom koja u potpunosti usmjerava proizvedeni svjetlosni tok, optimalno osvjetljavajući zadane poligone, bez emisije u gornju hemisferu (ULOR = 0%).
Zamjenom starih rasvjetnih tijela izravno je smanjena potrošnja električne energije, a time su i troškovi za naručitelja, Grad Vrbovec, sniženi za 85% u odnosu na postojeće stanje, uz zadovoljavanje svih svjetlotehničkih zahtjeva sukladno odredbama normi niza HRN EN 13 201 (tablica 1). U svjetiljkama su ugrađeni upravljački kontroleri PrecisionDimm koji, ovisno o trajanju uključenosti i dijelu noći, upravljaju intenzitetom svjetla reducirajući ga u onim dijelovima noći kada je promet rijeđi, a potreba za javnom rasvjetom manja. Ta mjera ne narušava kvalitetu rasvjete, a značajno smanjuje potrošnju pa je naručitelju povećala uštede za dodatnih 25%.

parametri postojeće stanje projektirano stanje izvedeno stanje
broj instaliranih svjetiljki 2247 2211 2211
instalirana snaga, kW 352 96,04 (73%) 71 (80%)
godišnja potrošnja električne energije, kW h 1 433 400 295 300 (80%) 218 300 (85%)
godišnji troškovi za električnu energiju, HRK (*) 802 700 165 300 122 250
godišnji troškovi za održavanje, HRK 250 000 12 000 12 000
ukupni godišnji troškovi, HRK 1 066 250 190 000 (82%) 147 250 (86%)
cijena investicije, HRK   6 500 000 5 970 000
jednostavno razdoblje povrata investicije, godina   7,36 6,5

Tablica 1 - Podaci o instaliranoj rasvjeti u Vrbovcu i okolnim mjestima

Legenda:
(*) Cijena 1 kW h iznosi 0,56 HRK (bez PDV-a i troška mjerne usluge).

Uz inicijalni trošak investicije od približno 5 970 000 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost), kada se uzmu u obzir godišnje uštede na električnoj energiji i održavanju cijelo vrijeme trajanja ugovora o pružanju energetske usluge, razdoblje povrata investicije iznosi 6,5 godina.


Svjetiljka PrecisionLux3

Svjetiljka PrecisionLux1

Serija LED svjetiljki PrecisionLux

Seriju svjetiljki PrecisionLux u potpunosti je razvila LED Elektronika kao domaći hrvatski proizvođač LED rasvjete koji cjelokupnu proizvodnju i razvoj ima u Hrvatskoj! Znanje ugrađeno u razvoj proizvoda stečeno je 10-godišnjim iskustvom na području LED tehnika i telemetrijskih sustava za upravljanje i nadzor.
U svjetiljke se ugrađuju precizne optike (leće) različitih distribucija, čijim se kombiniranjem povećava učinkovitost svjetlosnog toka svjetiljke za dodatnih 10 - 15%. Ugrađeni su LED izvori velike snage ('high-power'), čija trajnost u stvarnim radnim uvjetima iznosi više od 15 godina. Korištenje komponenti više alternativnih dobavljača i činjenica da se proizvodnja u potpunosti odvija u Hrvatskoj, omogućava potpunu prilagodbu proizvoda potrebama kupca (od tehičkih zahtjeva do vizualnog identiteta). Svjetiljke su certificirane i u potpunosti sukladne europskim i svjetskim regulativama (CE, ENEC).
Upravljivost i osmotrivost svjetiljki ostvaruje se ugradnjom kontrolera PrecisionBee koji omogućava bežičnu daljinsku komunikaciju sa svjetiljkom, čime je rasvjetu moguće upravljati i nadzirati iz udaljenog operaterskog centra. To se postiže integracijom hardverske infrastukture PrecisionLux sa softverskom platformom PrecisionLeap. Pomoću aplikacije PrecisionLeap korisnik dobiva uvid u trenutačno stanje svake pojedine svjetiljke na terenu (kvar, status rada), može pratiti trenutačnu potrošnju, računati kumulativnu ili projiciranu potrošnju rasvjete i daljinski upravljati radom pojedine svjetiljke ili cijele grupe svjetiljki jednostavno, klikom miša. Isto tako, moguće je i daljinski postavljati režim rada, paliti ili gasiti svjetiljke ili daljinski konfigurirati upravljački modul.


Shema sustava PrecisionLeap

Ilustracija bežičnog daljinskog upravljanja pomoću modula PrecisionBee

Integracijom sa sustavom PrecisionLeap svjetiljke PreicisonLux LED dobivaju dodanu vrijednost i postaju dijelom 'žive' infrastukture lokalnih jedinica, upravljanje javnom rasvjetom postaje jednostavno, a održavanje jeftinije bez potrebe za redovitim obilascima.