Rezultati govore

Tvrtka Elektro-Kontakt je vodeći hrvatski proizvođač elektroinstalacijskog materijala. Njegovi glavni proizvodni programi su elektroinstalacijski materijal i komponente za kućanske aparate, a suradnja s komplementarnim inozemnim tvrtkama njegova je glavna programska orijentacija. S proizvodnjom regulacijskih uređaja za suvremene električne štednjake pokriva 35% potreba svjetskog tržišta. Zapošljava približno 850 radnika, a ostvaruje ukupni prihod veći od 60 milijuna eura, od čega se više od 95% ostvaruje izvozom.
Važni elementi poslovne politike tvrtke su: odnos prema kvaliteti, usklađenost s najnovijim međunarodnim normama (ISO), zaštita radnika i zaštita okoliša, visok stupanj društvene odgovornosti i odgovorno postupanje prema resursima. Njihovom kontinuiranom provedbom tvrtka ostvaruje zapažene rezultate. Uz to, još od 2013. godine s tvrtkom HEP ESCO ostvaruje poslovnu suradnju na zajedničkom osmišljavanju i provedbi projekata energetske učinkovitosti.

Mjere energetske učinkovitosti: certificiranje…

Prvi korak u provedbi projekta energetske učinkovitosti je energetski pregled zgrade, što se provodi kao jedna od aktivnosti u postupku energetskog certificiranja zgrade. Osnovni cilj energetskog pregleda je uvid u energetska svojstva zgrade. Stoga se prikupljaju i obrađuju podaci o tehničkim sustavima zgrade i ovojnici grijanog prostora te, sukladno tome, određuje energetski razred prema odredbama Pravilnika o energetskim pregledima zgrada i energetskom certificiranju (NN 48/2014 i 150/2014).
HEP ESCO je certificirao ukupno 13 zgrada kompleksa Elektro-Kontakta.

… obnova ovojnice zgrada…

Provedenim energetskim pregledom i izrađenim Izvješćem o energetskom pregledu zgrada L1 (upravna zgrada) i L2 (upravna zgrada i proizvodnja) kompleksa Elektro-Kontakta, utvrđene su mogućnosti znatnih ušteda na energiji obnovom toplinske izolacije postojećeg krova i zamjenom vanjske stolarije.
Na temelju preporuka iz Izvješća o energetskom pregledu, Elektro-Kontakt planira ove godine obnoviti hidroizolaciju i toplinsku izolaciju krova i zamijeniti stolariju na vanjskoj ovojnici spomenutih objekata.

…iskorištavanje otpadne topline kompresora

S obzirom na veliku količinu neiskorištene toplinske energije koja se oslobađa pri radu kompresora, predložene su mjere energetske učinkovitosti i to:
• ugradnja uređaja za povrat energije i iskorištavanje toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode u cjelogodišnjem režimu
• korištenje viška topline iz glavne kompresorske stanice u sezoni grijanja za predgrijavanje u sustavu radijatorskog kruga grijanja pomoću uređaja za povrat energije
• korištenje viška topline iz druge kompresorske stanice za dopremu toplog zraka u proizvodni pogon objekta D, neposredno uz prostor oko kompresorske stanice, također za potrebe grijanja pogona u sezoni grijanja.
Projekti povećanja energetske učinkovitosti u Elektro-Kontaktu, koje provodi HEP ESCO, pokazuju da nije riječ o tipskim rješenjima, nego da se energetska usluga prilagođava potrebama korisnika.
Nakon provedbe spomenutih projekata, planirane su godišnje uštede na energiji od 913 193 kW h, uz godišnje smanjenje emisije ugljičnog dioksida za 312 t.

ESCO Monitor®Panel - komunikacijski kanal za gospodarenje energijom

Uz opisane mjere energetske učinkovitosti, Elektro-Kontakt nastavlja s proširenjem postojećeg sustava daljinskog nadzora potrošnje energenata i vode te instalacijom novog komunikacijskog alata - ESCO Monitor®Panela u ulaznom prostoru tvrtke i restoranu planira doprinijeti sustavnom gospodarenju energijom.
ESCO Monitor®Panelom omogućit će se komunikacija predviđenih mjera energetske učinkovitosti i korisnih savjeta za postizanje dodatnih ušteda na potrošnji energije i vode i to sinergijom rukovodstva tvrtke, tehničkog osoblja i svih zaposlenih koji utječu na potrošnju energije. Cilj je u gospodarenju energijom osigurati optimalne rezultate.

Projekti polučili zavidne rezultate

Gospodarenje energijom nije samo primjena pojedinačnih mjera, već kontinuiran i održiv pristup korištenju i gospodarenju resursima. Uvođenje sustava gospodarenja energijom može značajno doprinijeti povećanju učinkovitosti i smanjenju potrošnje energije. Elektro-Kontakt, u skladu sa svojim usmjerenjem, ove godine planira uvesti sustav sustavnog gospodarenja energijom prema HRN EN ISO 50 001 : 2011.
Tvrtka se u u proteklom razdoblju u nekoliko navrata uspješno prijavljivala na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je dobivanjem bespovratnih subvencija olakšana i omogućena provedba projekata energetske učikovitosti.
Dosadašnji projekti za povećanje energetske učinkovitosti, koje je tvrtka intenzivno provodila u proteklom razdoblju od tri godine, kao i novi opisani projekti i daljnje inicijative, rezultiraju znatnim smanjenjem potrošnje svih energenata, povećanjem sigurnosti, pouzdanosti i radne učinkovitosti, tehničkim unaprjeđenjima i sniženim troškovima održavanja.