Elektrifikacija jadranskih otoka započela je 1968. godine polaganjem prvog 110 kV podmorskog kabela do otoka Brača. Do kraja prošlog stoljeća za podmorske kabele primjenjivala se tehnologija trožilnih kabela s izolacijom ulja pod pritiskom.
Projekt „otočne veze“ realiziran tijekom Domovinskog rata smatra se krajem izgradnje mreže 110 kV kabela, kada je otok Pag spojen na mrežu sa 110 kV jednožilnim kabelima sa izolacijom od umreženog polietilena. Trenutno na hrvatskom dijelu Jadrana imamo oko 95 kilometara podmorskih kabela na naponskoj razini 110 kV.

S obzirom na poodmaklu životnu dob postojećih kabela, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), pravni slijednik HEP-OPS-a, planira zamjenu postojećih kabela novima koji su ekološki prihvatljiviji sa izolacijom od umreženog polietilena.
Primjerice, u ljeto 2010. god. na podmorskom 110 kV kabelu Pelješac – Korčula, dogodio se kvar kada je mega jahta sidrom na dubini od 15 metara oštetila kabel (il. 1) koji je uzrokovao i sekundarne kvarove. Popravak se pokazao neisplativim te je izvršena zamjena ovog kabela.


Ilustracija 1 - Oštećenje podmorskog kabela na oko 15 m dubine

Godinu dana poslije kabel je stavljen pod napon, položene su podzemne dionice kabela u dužinama od 131 metar na Pelješcu i 290 metara na Korčuli, izrađene su priobalne zaštite od predgotovljenih elemenata u dužini od 161 metar na Pelješcu i 59 metara na Korčuli s tim da je na dubinama većim od 10 metara izvedena od elemenata u obliku obrnutog slova U, a na manjim dubinama s uobičajenim podložnim i poklopnim elementom. Najzahtjevniji dio posla bio je polaganje podmorskog kabela. Kao brod polagač preuređen je Jadrolinijin trajekt „Prizna“. (il. 2)


Ilustracija 2 - Polaganje podmorskog kabela

Do daljnjeg ubrzavanja procesa zamjene podmorskih kabela na Jadranu došlo je zbog kvara na dionici kopno – Brač uzrokovanog pokušajem otuđenja koji se dogodio početkom 2011.. Tada je nepoznati počinitelj pokušao otuđiti dijelove podmorskog kabela sa morskog dna tako da je zamjena ovog podmorskog kabela neizbježna. Proces dobivanja građevinskih dozvola je u tijeku, pa se tijekom 2015 godine očekuje kupnja opreme, dok bi radovi mogli biti izvedeni kroz 2016. godinu. Za tu i ostale dionice koje slijede u projektiranju će se primjenjivati najsuvremenija tehnologija.

U Desetogodišnjem planu razvoja HOPS-a ocijenjeno je da su prioritet zamjene kabela Pelješac – Korčula Dugi Rat – Postira i Crikvenica – Krk.


U polaganju kabela sudjelovala je i Jadrolinija