Valovita plamenica je najopterećeniji i najkritičniji dio parnog kotla koji omogućava učinkovit, siguran i nadasve dugotrajan rad. U plamenici se odvija proces izgaranja smjese kapljevitog ili plinovitog goriva i zraka, koju u nju ubacuje plamenik.

Postoje tri bitne prednosti valovitih u odnosu na ravne plamenice. Prva je u tome što se, zahvaljujući konstrukciji valova, postiže veća čvrstoća pa je potrebna manja debljina stijenke u odnosu na tlak u kotlu. Uz to, zahvaljujući manjoj debljini poboljšani su prijenos topline i učinkovitost kotla. Druga prednost je u tome što valovita konstrukcija ima veću ogrjevnu površinu, što znači više snage iz manjeg volumena plamenice. Konačno, ugradnjom valovite plamenice u kotao se osigurava otpornost na temperaturne promjene u kotlu te dilatacije i naprezanja koje one izazivaju. Promjene temperature u kotlu su neizostavne zbog promjena učina kotla, pri čemu plamenica ima ulogu svojevrsnog kompenzatora. Preuzimanjem dijela dilatacija i naprezanja u kotlu zna čajno se produljuje njegov vijek trajanja i pogonska sigurnost.


Nekoliko detalja iz proizvodnje plamenica...

TPK Orometal je tehnologiju izrade valovitih plamenica usvojio još 1980. godine i one su se tada isporučivale za sve proizvođače kotlova u bivšoj Jugoslaviji kao što su EMO, TPK Kotlogradnja, Đuro Đaković, MINEL, Dimče Banjarot i sl. Tehnologija izrade valovitih plamenica iznimno je zahtjevna i mora biti strogo kontrolirana, od same ulazne kontrole materijala, preko međufazne kontrole pojedinih tehnoloških operacija, do završne kontrole i preuzimanja od nadležnih institucija. Sve to mora biti popraćeno odgovarajućom tehnološkom i atestnom dokumentacijom sa svim dokazima o ugrađenom osnovnom i dodatnom materijalu, provedenim ispitivanjima, dijagramom temperature i sl.


... i posljednji izdani važeći certifikat za njihovu proizvodnju

TPK Orometal proizvodi valovite plamenice promjera 700 - 1850 mm i debljine stijenke 12 - 24 mm, dok maksimalna duljina iznosi 7000 mm. Pri tome se proizvode dva tipa valovitih plamenica: s plitkim i dubokim valom. Kod onih s plitkim valom, dubina vala iznosi 50 mm, a korak 151 mm, dok je dubina kod onih s dubokim valom 75 mm, a korak 200 mm.

Vrijedi napomenuti da je tehnološki postupak proizvodnje valovitih plamenica u tvrtki još 1988. certificirala ugledna njemačka certifikacijska ustanova TÜV Süd Bayern iz Münchena, a certifikacija se od tada svake dvije godine redovito obnavlja. Pri prvoj certifikaciji su napravljena sva mehanička ispitivanja i dimenzionalne kontrole, uz odlične rezultate, a zatim je započela proizvodnja i isporuka plamenica na strana tržišta.

Do danas su valovite plamenice TPK Orometala prisutne u gotovo svim zemljama, od Rusije na sjeveru, do Izraela i Egipta na jugu. To je posebno značajno, ako se u obzir uzme činjenica da je u Europi svega nekoliko proizvođača certificirano za njihovu proizvodnju. Stoga se valja nadati da će tvrtka, uz daljnji razvoj u svakom pogledu, ostvariti brojna nova i zapažena dostignuća.